Inrikes

Växande klyftor trots rekordvinster

Detta präglar dagens Sverige

Champagne som hälls upp i glas kontrasteras med gråa förortslägenheter
Gapet mellan maktelit och löntagare har vuxit till groteska nivåer i Sverige
Veckans Nyheter
Publicerad i
#199
Lästid 2 min

Sverige är ett land där klassklyftorna har växt och idag är mycket stora. Vinsterna i svenska storföretag och banker nådde nya rekordnivåer under 2023. Ökade vinster har följts av ökade utdelningar till aktieägarna – samtidigt som reallönerna sjunkit. Inkomstgapet mellan maktelitens inkomster och löntagarnas har vuxit till groteska nivåer.

Vi inleder med några siffror från det svenska klassamhället 2024:

  • Storbanken Nordea gjorde en vinst på 54 miljarder förra året. Av dessa delas 38 miljarder ut till aktieägarna.
  • Snittlönen för en VD i 50 av de största svenska företagen motsvarar drygt 67 industriarbetarlöner. År 1950 tjänade en VD motsvarande elva industriarbetarlöner. 1980 gick det knappt fem industriarbetarlöner på en VD-lön. Sedan dess har utvecklingen gått åt fel håll.
  • När de nuvarande löneavtalen löper ut 2025 kommer tio års reallöneökningar att ha raderats ut för svenska löntagare. Bakgrunden är att inflationen har varit mycket högre än löneökningarna.
  • Arbetslösheten har stigit under hela 2023 och låg på 8,5 procent i januari 2024. Den väntas fortsätta att stiga under resten av året. Dessutom riskerar fler att fastna i långtidsarbetslöshet.
  • Medan arbetslösheten i snitt låg på 5,1 procent bland inrikes födda under 2023 låg den på 15,1 procent bland utrikes födda – nästan tre gånger högre.
  • Inflationen biter sig fast på en hög nivå. Mellan januari 2023 och januari 2024 fortsatte priserna att öka (med 5,4 procent). Boendekostnaderna står för en betydande del av ökningen.

Den politiska debatten i Sverige speglar sällan eller aldrig denna verklighet. Under årets första månader har debatten mellan partierna och i media alltför ofta dominerats av avhopp, maktstrider, korkade uttalanden eller skrämselpropaganda. Socialdemokraterna är upptagna med att städa upp efter debaclet kring Jamal El-Haj och Magdalena Anderssons fortsatta klavertramp. Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar har varit mer eller mindre osynlig i den politiska debatten. Däremot minns många, tyvärr, Dadgostars mindre lyckade framträdande i samband med medias avslöjanden om förekomsten av kokain på partiernas riksdagskanslier.

En av Veckans Nyheters uppgifter är att visa på de väldiga, och växande, klassklyftorna i det svenska samhället. Tidningens ambition är att bidra till att skapa en framtidens arbetarrörelse som tar strid för fler jobb och minskade klyftor genom en demokratisk kontroll över vinsterna i banker och storföretag. Investeringar i bland annat fossilfri energiproduktion och nya jobb måste gå före aktieutdelningar.

Om du delar våra målsättningar hoppas vi att du hör av dig och stödjer oss – som prenumerant och varför inte även med egna artiklar eller insändare.

Lämna en kommentar