Internationellt

Stödet för fortsatt krig i Ukraina minskar i Europa

Brinnande bilar i Ukraina efter bombnedslag
Stödet för fortsatt krig i Ukraina minskar hos befolkningen de europeiska länderna. Foto: State Emergency Service of Ukraine (CC BY 4.0)
Lars-Erik Utberg
Publicerad i
Lästid 3 min

Enligt en färsk studie har européer i gemen en pessimistisk inställning till att Ukraina kan vinna kriget mot Ryssland och en stor andel tror att kriget slutar i en förhandlad kompromiss. Dessutom ansåg den största delen av de svarande européerna att de europeiska staterna aktivt borde trycka på för en fredsförhandling. Ungefär en tredjedel anser att de europeiska staterna borde fortsätta att ge stöd för att Ukraina ska ta tillbaka allt vunnet territorium.

Studien påbörjades av tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR) i januari 2024. Strax över 17 000 svarade på en online-enkät genomförd av YouGov och Datapraxis i de tolv länderna Österrike, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige. I inget av länderna var antalet svarande färre än 1000.

Studien undersökte hur den europeiska befolkningen uppfattar kriget i Ukraina och vilka förhoppningar folk har när det gäller kriget. Studien undersökte även andra frågor som berör kriget, som exempelvis inställningen till ukrainska flyktingar och hur folk ser på vad som kommer att hända om Donald Trump blir vald till president i USA. Syftet med studien är, enligt författarna, att ge information till Europas makthavare så att dessa kan upprätthålla allmänhetens stöd för Ukraina.

En av de saker som är intressant är vad de svarande anser att resultatet av kriget blir. Endast 10 procent tror att Ukraina kan vinna kriget. Dubbelt så många, 20 procent, tror att Ryssland kan vinna kriget, medan den största gruppen – 37 procent av de svarande – tror att det blir en fredsförhandling som resulterar i en kompromiss mellan Ukraina och Ryssland. Studiens författare uppskattar att en ukrainsk vinst betyder att landet lyckas ta tillbaka alla förlorade landområden. En rysk vinst betyder att Ukraina inte lyckas med det.

I alla länder tror den största andelen att det blir en fredsförhandling. Men det finns naturligtvis stora variationer. I Sverige, Polen och Portugal har de svarande störst tro på en ukrainsk seger. I Ungern och Grekland är tron på en ukrainsk seger som minst.

När det gäller vad invånarna i Europa tycker att deras regeringar ska göra är det 31 procent som tycker att länderna ska fortsätta att stötta Ukrainas strävan att ta tillbaka alla sina tidigare territorier. Hela 41 procent anser dock att regeringarna ska påverka Ukraina för att få till stånd fredsförhandlingar.

Föga förvånande är det i länderna med störst tro på en ukrainsk seger som stödet är som störst för att regeringen ska fortsätta att stötta den ukrainska krigsinsatsen. Här ligger Sverige i topp, med hela 50 procent som vill att regeringen ska fortsätta att stötta Ukraina. Portugal och Polen följer tätt efter. I Rumänien, Italien, Grekland och Ungern är det istället över 50 procent som vill att regeringen ska påverka Ukraina att sätta sig förhandlingsbordet.

De svarande i Sverige utmärker sig även när det gäller en fråga om hur de europeiska länderna ska agera om USA avslutar sitt stöd till Ukraina. Hela 43 procent av de svarande i Sverige anser att de europeiska länderna då ska utöka sitt stöd för att ersätta USA:s frånfall. Detta ska jämföras med att endast 20 procent av det totala antalet svarande i de tolv länderna ville att de europeiska länderna ska ersätta USA:s frånfall.

Den trend som studien obevekligen visar på är dock att det finns en utbredd krigströtthet bland befolkningen i Europa som nöter ned stödet för etablissemangets strävan efter att fortsätta kriget. Krigströttheten beror sannolikt av en kombination av galopperande inflation och stigande arbetslöshet på hemmaplan – samt på det dödläge som kriget i Ukraina i praktiken präglats av sedan i november 2022.

Lämna en kommentar