Inrikes

Stora nedskärningar hotar inom sjukvården

Demonstration till försvar för vården
Under 2019 genomfördes flera större manifestationer mot nedskärningar inom sjukvården. Nu krävs nya protester. Foto: Faksimil SVT
Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 2 min

Besparingsplanerna inom landets regioner visar att upp emot 5 000 vårdpersonal kan komma att förlora sina jobb. Mot bakgrund av detta har Ulf Kristersson lovat att regeringens vårbudget kommer att se till att ingen personal inom sjukvården behövde sägas upp. Till tidningen Dagens Samhälle säger dock SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog att regeringens besked kommer för sent.

Wallenskog menar att vårdens kostnadskris inte enbart är akut orsakad av inflationen.
– Många av regionerna som gör stora besparingsåtgärder gör det för att man ligger för högt i kostnadsnivå på ett antal års sikt, säger Wallenskog till Dagens Samhälle.

Wallenskog tror att det kommer att bli personalminskningar oavsett vilket besked regeringen kommer med i sin vårbudget.

Region Östergötlands moderata ordförande Marie Morell säger till Dagens Samhälle att regionen måste ta till kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i balans. Enligt Morell ”flödade pengarna” i samband med pandemin, vilket ledde till att kostnaderna ”skenade bortom kontroll”. Hon säger att Region Östergötland har 1000 fler anställda än år 2020. Enligt Morell ökade nettokostnaderna med 15 procent under fjolåret.

Om regeringen tillskjuter 10 miljarder i vårbudgeten skulle det innebära ca 500 miljoner till Region Östergötland. Enligt Morell kommer regionen ändå att tvingas pressa ned kostnaderna, eftersom man inte vet om de statliga tillskotten är tillfälliga eller permanenta.

I Värmland har regionen lagt fram ett besparingsprogram som innebär att personalstyrkan minskas med 750 personer. Åsa Johansson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, menar att statsministerns löfte inte går att ta på allvar. Hon säger att pengar i vårbudgeten kan komma att innebära att nedskärningarna bromsas, men att det är för sent för att helt undvika varsel.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg väntar nedskärningar på 1,7 miljarder under 2024. Regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson (S) säger att regionen inte kan hantera underskottet själva.
– Regeringen har lämnat regionerna i sticket. Vi behöver besked idag, säger Eliasson till Dagens Samhälle.

Samtidigt som regionerna redovisar ekonomiska rekordunderskott redovisar de svenska sjukhusen det högsta antalet överbeläggningar sedan mätningarna inleddes för 11 år sedan. Totalt sett har sjukhusen 6,7 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Hur det blir med överbeläggningar och vårdköer om nedskärningsplanerna genomförs har varken statsministern eller de ansvariga politikerna i regionerna några svar på. Ska sjukvården försvaras måste en folkrörelse byggas underifrån – av bland annat fackföreningar, personal och patienter.

Lämna en kommentar