Inrikes

Har den europeiska kampvågen väckt de svenska facken?

Vårdförbundet demonstrerar i Umeå
Vårdförbundet är en av fackföreningarna som varslat om konfliktåtgärder. Foto: Frank Pettersson
Davis Kaza
Publicerad i
#200
Lästid 3 min

Teslastrejken har snart hållit på i fem månader. Denna utdragna konflikt, som involverar hela 13 fackföreningar i fyra länder, verkar ha gett de svenska fackföreningarna lite ny råg i ryggen. I skrivande stund har Kommunal och Vårdförbundet varslat om konfliktåtgärder i syfte att få till bättre avtal för sina medlemmar. Kollektivavtalet för Sveriges Lärare löpte ut den 31 mars och även denna fackförening har därmed rätt att strejka – om den så önskar.

Varken Kommunals eller Vårdförbundets konfliktvarsel handlar om lönenivåerna utan om arbetsvillkoren i bredare bemärkelse.

* Kommunal har varslat om strejk för drygt 5 000 medlemmar. De yrkesgrupper som berörs är bland annat köks- och måltidspersonal, vaktmästare, lokalvårdare, badhuspersonal och tvätteripersonal. Kraven handlar om att kommunalarnas löner ska betalas ut i rätt tid. Ifjol vägrade vissa kommuner att betala ut de avtalade löneökningarna i juni utan dröjde i många fall ända till i oktober! Ett annat krav handlar om frågan om dygnsvila.

* Vårdförbundet, å sin sida, har varslat om en övertids-, mertids- och nyanställningsblockad vid samtliga 21 regioner samt fyra privata vårdbolag. Varslet omfattar 63 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet anser att arbetsgivarnas bud i den pågående avtalsrörelsen inte är bra nog när det gäller möjligheten till heltid samt löneutvecklingen.

* Sveriges Lärare, som är en sammanslagning av de två tidigare lärarfacken, ligger i hårda förhandlingar med arbetsgivarna. Den 28 mars tackade lärarfacket nej till arbetsgivarnas bud. Kollektivavtalet löpte formellt ut den 31 mars. Fackets avtalsdelegation beslutar om hur de ska gå vidare under mitten av april. En rad röster inom Sveriges Lärare har rest frågan om att vidta konfliktåtgärder.

Ny attityd sedan Tesla-strejken?

Kommunals strejk inleds den 18 april och Vårdförbundets blockad den 25 april om ingen uppgörelse träffas innan dess. Även om en uppgörelse träffas och konfliktåtgärderna därför blåses av går det att skönja en ny attityd inom svensk fackföreningsrörelse. Under många år har de fackliga ledarnas attityd varit att – till varje pris – undvika alla former av konfliktåtgärder. Men Tesla-strejken har ritat om kartan. Kan facken sluta upp i (snart) fem månader för att slå vakt om kollektivavtalen – då kan de även visa musklerna när det gäller medlemmarnas arbetsvillkor och löner.

Fackligt uppvaknande i Europa

I en rad andra europeiska länder har fackföreningarna tagit hårda strider i syfte att försvara sina medlemmars villkor i ett läge med stigande arbetslöshet och galopperande inflation. Stora strejker har genomförts bland annat i Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Tjeckien, Polen och Frankrike. Det är denna kampvilja som, förhoppningsvis, nu även kan skönjas inom svensk fackföreningsrörelse. n