Politiska rapporter

Ytterligare 1300 vårdanställda går ut i strejk

Kommunalare talar på Vårdförbundets manifestation i Umeå
På Vårdförbundets manifestation i Umeå deltog även representanter för Kommunal. Foto: Frank Pettersson
Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 2 min

Vårdförbundets konflikt med SKR har sedan 4 juni utökats med att innefatta även strejk. Idag den 11 juni utvidgades strejken med ytterligare 1 300 medlemmar. Detta innebär att de nu är runt 3 300 vårdanställda som gått ut i strejk, utöver den övertids- och merarbetesblockad som 63 000 deltar i.

– När man är strejkvakt blir det tydligt vilket starkt stöd vi har från allmänheten, säger Frank Pettersson, sjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
– Människor säger ”Kämpa på” och håller upp en knuten näve. 
– Det är dock anmärkningsvärt att inget parti som sitter i Regionfullmäktige här i Västerbotten stöder Vårdförbundet, anser Frank.
– På fackmötet för några veckor sedan blev många förvånade då styrelsen för Vårdförbundet i Västerbotten berättade att ”Vänsterpartiet vill inte ens träffa oss”. En av ledamöterna påpekade att det är märkligt då de brukar prata om att de är för arbetstidsförkortning.

– Det är många av mina arbetskamrater som är upprörda över att arbetsgivarna inom SKR försöker att ”lägga skuld” på oss anställda eller Vårdförbundet för att vi strejkar, fortsätter Frank.
– Det är de styrande politikerna i regionerna, inte vi anställda, som har ansvaret för att bemanna vården. Jag är övertygad om att ifall strejkens krav uppfylls skulle det locka fler till vårdjobb, och därmed minska dagens problem med rekrytering, sjukskrivningar och förtidspension. Så strejken är verkligen ansvarsfull!

– De styrande kan dessutom enkelt avsluta konflikten genom att gå med på de högst rimliga kraven, menar Frank.
– Men så länge SKR säger nej är det ju de som gör avvägningen att pengar är viktigare än patienterna.

– Nu gäller det för facket att hålla ut. Det finns ett brett stöd ute i samhället för att satsa på sjukvården, säger Frank.
– Kan Vårdförbundet gå segrande ur denna strid skulle det visa även för andra fackförbund, som Kommunal, att det lönar sig att kämpa. För även undersköterskorna inom sjukvården behöver bättre arbetsvillkor!