Andreas Lundgren (S) VÄGRAR låta en extern revisionsbyrå granska socialtjänstens ledarskapskultur

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Lundgren (S) vägran att låta en extern revisionsbyrå
granska socialtjänstens ledarskapskultur

Detta är ett svar på Andreas Lundgrens blogginlägg på vk.se från den 27 december

Ingress
Det finns ett behov av att delar av verksamheten inom socialtjänsten i Umeå granskas av en extern revisionsbyrå. Detta var den allmänna meningen då gruppledarna för partierna i Umeå kommunfullmäktige diskuterade det läge som uppstått, p g a den kritik som framförts i en rad sammanhang. Låt mig repetera dessa:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* VK:s granskningar.

Tyvärr har Andreas Lundgren (S) och cheferna för socialtjänsten valt att inte låta en extern revisionsbyrå granska verksamheten. Det är detta som ligger bakom Arbetarpartiets kritik. Och det medvetna valet att inte tillåta en extern revisionsbyrå att granska verksamheten kan Andreas Lundgren aldrig skyla över. Även om han försöker.

Ett försök från Lundgren är att hänvisa till granskningarna från IVO.
Men denna statliga myndighet granskar regelbundet alla kommuner och regioner i Sverige. Detta oavsett vad kommunerna själva vill. Och IVO:s granskning ersätter inte den granskning som en extern revisionsbyrå skulle göra. Det Lundgren borde fråga sig, när det gäller IVO, är hur antalet anmärkningar från denna statliga myndighet ska fås att minska. IVO har nämligen riktat över 40 anmärkningar sedan 2015 mot den Individ- och familjenämnd som Andreas Lundgren leder.

Ett annat försök från Lundgren är att hänvisa till facket.
Vi har inget emot att facket bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Men vad som behöver granskas är cheferna inom socialtjänsten.

Vår kritik var, och är, att dessa chefer nu tillåts granska sig själva.
Med hjälp av Andreas Lundgren.

PS. När det gäller fackföreningarna så brukar Andreas Lundgrens parti samarbeta med Annie Lööfs Centerparti för att försvaga LAS. Arbetarpartiet tillhör de politiska riktningar som försvarar LAS. Och facket. DS.

Lämna en kommentar