Anser du att vaccinvägrare inom sjukvård och äldreomsorg ska kunna omplaceras? Lokal folkomröstning på Rådhustorget i morgon lördag. Kom!

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Lokal folkomröstning: ska vaccinvägrare inom
sjukvård och äldreomsorg kunna omplaceras

__________________________

Inledning
Torgmöte på Rådhustorget i morgon lördag 30 oktober. Jag och andra från Arbetarpartiet i Umeå kommer att ge alla förbipasserande en chans att rösta om följande fråga: ”Ska vaccinvägrare inom sjukvård och äldreomsorg ska kunna omplaceras?”

Vi finns på Rådhustorget mellan kl 13.00 -14.15. Vi vill att du deltar i denna lokala folkomröstning.

Bakgrunden till vårt torgmöte med tillhörande folkomröstning är den diskussion som just nu pågår över hela Sverige – däribland i Umeå och övriga Västerbotten – om hur kommuner och regioner ska agera gentemot personal som vägrar att vaccinera sig mot covid-19. Diskussionen sker mot bakgrund av behovet av att skydda patienter och brukare som riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de smittas av coronaviruset, eller av andra smittsamma sjukdomar som säsongsinfluensan, som kan behandlas med vaccin.

Vi i Arbetarpartiet har skickat in en interpellation om dessa frågor till Umeå kommunfullmäktige. Du kan läsa denna interpellation här nedan.
(En interpellation är en fråga ställd till en politiker med verklig makt – följd av en allmän debatt i kommunfullmäktige).

Del ett
Här följer Arbetarpartiets interpellation

”Hur hanterar kommunen ovaccinerad personal inom äldreomsorgen?
Interpellation till äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S)

Under september och oktober månad skedde tre större utbrott av coronasmitta på äldreboenden i Umeå. Totalt har det handlat om ett 30-tal boende som smittats och åtta som avlidit (VK 14-15/10). Det har även stått att läsa att kommunen, med anledning av dessa utbrott av coronasmitta, nu ska utreda möjligheten att omplacera ovaccinerad personal.

Det hade varit önskvärt om fackföreningarna, bland annat Kommunal, hade drivit en kampanj med det dubbla syftet att medlemmarna både skulle vaccinera sig och samtidigt få tryggare anställningsvillkor.

Region Stockholm tog för en tid sedan beslut om att ovaccinerad vårdpersonal som jobbar nära äldre och svårt sjuka ska omplaceras. Region Stockholm baserar sitt beslut att omplacera personal på kollektivavtalets allmänna bestämmelser, sjätte paragrafen (AB §6). Detta kollektivavtal berör bland annat personal inom Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, m.fl. Både inom regioner och kommuner. Kollektivavtalet ger arbetsgivare rätt till stadigvarande förflyttning av personal om ”vägande skäl” finns.

Arbetsgivaren – Region Stockholm i det här fallet – tolkar av allt att döma risken för att ovaccinerad personal ska smitta de ömtåligaste patienterna (med risk för att dessa blir svårt sjuka eller dör) som ”vägande skäl”. Ett sådant resonemang kan naturligtvis även användas när det gäller äldreomsorgen eller annan omsorg som berör riskgrupper.

Även en rad kommuner har öppnat för omplacering av ovaccinerade. I exempelvis Uppsala kommun har den socialdemokratiska ordföranden i äldrenämnden sagt att den ovaccinerade personalen i första hand ska erbjudas andra arbetsuppgifter, men det kan även bli aktuellt med omplacering. I slutänden måste frågan om omplaceringar av vaccinvägrare ses mot bakgrund av behovet att skydda de patienter som riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de smittas av coronaviruset eller av andra smittsamma sjukdomar som kan behandlas med vaccin.

Umeå kommun bör motivera personalen att vaccinera sig samt utnyttja möjligheten att omplacera anställda som vägrar att vaccinera sig – och som arbetar inom äldreomsorg och andra omsorger.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:

1. Hur lång tid dröjer det innan Umeå kommun har utrett möjligheten att omplacera ovaccinerad personal?
2. Erbjuds nyanställd personal på exempelvis särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten vaccination mot covid-19?
3. Har personal på särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten möjlighet att vaccinera sig på arbetstid?

Davis Kaza                         Patrik Brännberg”

Del två
Interpellationen kommer förhoppningsvis att debatteras på Umeå kommunfullmäktige den 29 november.

Avslutning
När det gäller den lokala folkomröstningen i Umeå så äger denna alltså rum i morgon lördag 30 oktober – mellan kl 13.00 -14.15

Välkommen att rösta!

Lämna en kommentar