Både narkotikan och alkoholen måste pressas tillbaka – samtidigt som stödet till människor som missbrukar måste öka

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

Ingress
Drogliberalerna har under en tid flyttat fram sina positioner. Arbetarpartiet är oroade över denna utveckling, speciellt i en situation med hög och bestående ungdomsarbetslöshet. En arbetslöshet som nu dessutom hotar att öka.

I. Missbruket har ökat med legaliseringen
Legaliseringen har bland annat inneburit en kraftig ökning av antalet småbarn som förgiftats av cannabis. Detta sedan cannabisindustrin började sälja ätbara produkter som krämer, kakor och godis med cannabis! Långt tidigare har det varit känt att missbruk av cannabis, precis som alkoholmissbruk, bland annat leder till sämre minne, inlärningsförmåga och impulskontroll bland ungdomar.

Bakgrunden till att cannabisindustrin har fått så fria händer är att i Kanada, och i en rad delstater i USA, har cannabis (marijuana och hasch) legaliserats. Detta har alltså inneburit ett ökat missbruk.

II. Men sprit är ju också farligt …
Detta argument brukar alla, aktiva, förespråkare för en legalisering av cannabis använda sig av. Och även de som försvarar sitt eget missbruk. Syftet med argumentet ”men sprit är ju också farligt” är inte att göra något åt faran med alkohol. Absolut inte. Syftet med ”spritargumentet” är att styra in debatten i en återvändsgränd (”allt är ju farligt”) som är ofarlig för drogliberaler och för de som försvarar sitt eget missbruk.

Hur hanterar alla vi som bekämpar en legalisering, med bland annat cannabisgodis som följd, detta ”spritargument”?

Vi ska naturligtvis säga det uppenbara: ”Javisst, sprit ÄR naturligtvis också farligt. Hade samhället inte redan godkänt alkohol, och nikotin, skulle dessa båda substanser inte haft en chans att bli lagliga idag”. Sedan ska vi – till drogliberaler och de som försvarar sitt eget missbruk – tillägga följande: ”Vårt mål är att både motarbeta missbruk av narkotika och av alkohol – vill du hjälpa oss att pressa tillbaka användandet av alkohol och narkotika i samhället?”

Det slår aldrig fel. Då jag ställt denna fråga till drogliberaler, och till de som försvarat sitt eget missbruk, har de alltid blivit svarslösa. Det har nästan omedelbart visat sig att de inte alls är oroade för riskerna med ”den farliga spriten”. Det visar sig att ”spriten” bara var ett fikonlöv som de använder för att försvara narkotikan. Ända sedan 80-talet har jag bett legaliseringsivrare som använt ”sprit-är-ju-också-farligt” argumentet att hjälpa till med att pressa tillbaka både användandet av alkohol och narkotika. Men då jag styrt diskussionen åt detta håll har de alltid velat avbryta samtalet.

III. Blandmissbruk
Jag växte upp då mellanölet släpptes fritt samtidigt som cannabis romantiserades via en rad pop- och rockgrupper. Min erfarenhet av gamla kompisars missbruk är inte att någon enda lämnade alkoholen för (exempelvis) cannabis. Min erfarenhet är att mina gamla kompisar gick från alkohol till både alkohol och cannabis, det vill säga till blandmissbruk. Tyvärr gick det mycket illa för många kompisar ur min generation.

IV. Kampen mot narkotikan är i högsta grad en politisk fråga.
Ungdomsförbunden inom M, C och L förespråkar en legalisering av cannabis – med sikte på försäljning över disk. Ungdomsförbunden inom MP och V vill avkriminalisera cannabis. Även inom Socialdemokraternas ungdomsförbund finns grupperingar som vill legalisera cannabis.

Avslutning
Kampen mot narkotikan kommer att vinnas eller förloras av den sida som har folkopinionen med sig. Föräldrar måste klara diskussionen om hasch och marijuana (cannabis) med sina barn. Ungdomar måste våga ifrågasätta sina kompisars missbruk. Det är därför som Arbetarpartiet, tillsammans med andra, arbetar för att återskapa en folkrörelse mot legalisering av nya droger – i syfte att pressa tillbaka användandet av både alkohol och narkotika !

För användandet av både alkohol och narkotika måste pressas tillbaka. Samtidigt måste resurserna öka till de som söker hjälp för att sluta missbruka. Detta oavsett om det handlar om narkotika, alkohol eller blandmissbruk. En beslutsam attityd riktad mot faran med dessa substanser måste kombineras med en bevarad respekt för, och ett stöd till, de som missbrukar. Det är människor vi talar om.

Till sist: Ingen som söker hjälp ska behöva oroa sig för att bli bestraffad.

Lämna en kommentar