”Brödraskapet” och wahhabiter har under årtionden arbetat för sharia-styrda stadsdelar. Staten slog tillbaka. Nu vill islamisterna åter ta initiativet.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
I min förra blogg utlovade jag tre inlägg om hoten från de grupper som arbetar för parallella samhällsstrukturer i Sverige. I mitt första inlägg koncentrerade jag mig på Göteborg och på de kriminella, släkt- eller klanbaserade, nätverkens strävan efter parallella samhällsstrukturer. I detta, andra, blogginlägg kommer jag att koncentrera mig på islamisternas – Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – strävan efter parallella samhällsstrukturer där svensk grundlag åsidosätts av shariastyrda enklaver i samhället.
Mitt mål är även att ta upp kravallerna i Malmö och att underbygga ställningstaganden i två olika frågor:
1. R
ätten att häda, eller avsaknaden av denna rätt, exempelvis genom att bränna olika religioners heliga skrifter som Bibeln och Koranen samt judendomens Tanach,
2. Hur Arbetarpartiet och dess medlemmar kommer att agera när det gäller Bibeln, Koranen och Tanach.

Detta är det andra blogginlägget av tre.

Del ett
En kort repetition av innehållet i mitt förra blogginlägg genom två citat, från polisen, som refereras i Expressen den 7 september. I början av Expressens artikel säger Linda H Staaf från polisens nationella underrättelseenhet: ”Cirka 40 kriminella klaner nästlar sig in i det svenska samhällslivet på ett sätt som gör dem systemhotande”.
Artikeln fortsätter: ”Både klaner och släktbaserade kriminella nätverk bygger på informella relationer, förklarar kriminologen Amir Rostami, som forskar med inriktning på gäng.Han fortsätter:
-Det är mycket tjänster och gentjänster.
-Det kan vara föreningslivet, det kan vara politiken. Det kan vara lokala näringsverksamheter.
Det mest skrämmande kommer i slutet av Expressens artikel. Rostami sammanfattar de kriminella nätverkens strävan på följande sätt:
-Man försöker skapa en liten stat i staten i området man lever. Ett parallellt ekonomiskt system, rättsskipning. Det är inget demokratiskt system, de vill ha total kontroll.
Och apropå att Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, sagt att de kriminella försöker ta sig in i politiken, säger kriminolog Amir Rostami följande:
-om de inte aktivt själv infiltrerar så försöker man skapa band till personer för att påverka.

Så långt polisen och Expressen.

Del två
Den andra huvudkraften bakom de beslutsamma försöken att sätta landets grundlagar ur spel i dagens Sverige utgörs av islamister. Då jag använder begreppet islamister menar jag främst Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister. Precis som de kriminella nätverken försöker främst det Muslimska brödraskapet att nästla sig in i det svenska samhällslivet.

Men det finns en skillnad.

”Brödraskapet” började etablerade sig i Europa redan på 1950-talet! De har nu haft uppåt 70 år på sig i vissa länder i Europa. Muslimska brödraskapet har blivit en politisk kraft ”som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna” (Islamismen i Sverige, J. Westerholm, 2020).

Det Muslimska Brödraskapet ingick en formell uppgörelse med Socialdemokraterna redan 1999 – uppgörelsen ligger ute på nätet! (klicka här för att ladda hem den)

Uppgörelsen skedde via ombud. Muslimska brödraskapet använde sig av Sveriges Muslimska Råd och Socialdemokraterna agerade via den dåvarande kristna organisationen ”Broderskapsrörelsen”. Det var Socialdemokraterna som lärde upp islamisterna – både i hur de kunde skaffa sig politiskt inflytande samt ta för sig av landets skattepengar. Det ”Brödraskapet” gav tillbaka var röster till S i valen till riksdag, region (landsting) och kommunerna.

Det som började som en liten snöboll har nu utvecklats till en formidabel lavin.

I slutet på augusti, i år 2020, kunde Nyhetsbyrån Siren avslöja att staten och vissa kommuner, tillsammans, har betalat ut 1,2 miljarder av skattebetalarnas pengar till extrema islamister – bara under de senaste fem åren (2015-2019)! Pengarna har gått till ett 50-tal olika bolag. Det som speciellt sticker är islamisternas friskolor. Nämnas kan bland annat Safirskolan (Vetenskapsskolan) i Göteborg samt förskolan Bilaal med huvudort i Umeå. Dessa uppgifter återfanns bl a i Aftonbladet och Expressen så sent som den 27 augusti i år.

Vetenskapsskolan (Safirskolan) ansåg det lämpligt att låta personer som återvänt från IS-Kalifatet att undervisa barn. Det krävs en mycket speciell syn på pedagogik för att låta personer undervisa skolbarn i Sverige – personer som med vapen i hand, eller på andra sätt, har deltagit i kampen för att upprätta det mardrömslika IS-Kalifatet. Detta Kalifat var bland annat känt för folkmord, massvåldtäkter, massavrättningar och slavmarknader. Samt naturligtvis andra mord – gärna genom halshuggningar som filmades. I Bilaalförskolan, vars huvudort var Umeå, var den ekonomiskt ansvarige en av de sex (de flesta imamer) som utvisades från Sverige i hela tre instanser. Detta under året 2019. Men utvisningarna verkställdes inte. Istället försatts dessa på fri fot.

In Sweden only.

Del tre
Jag vill betona att då jag skriver om islamister – ”Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister – menar jag inte muslimer i allmänhet. Jag anser att försvaret av de svenska grundlagarna – yttrande- och tryckfrihet, fria och allmänna val i ett demokratiskt-sekulärt samhälle – skulle gynnas av ett samarbete mellan partier som stöder grundlagarna och en majoritet av Sveriges muslimer.

Del fyra
Delar av samhället lyckades slutligen samla ihop sig tillräckligt för att ingripa mot några av de islamistiska, eller islamisterna närstående, organisationerna. Efter årtionden av en allt mer provocerande ”gå-på-attityd” drabbades bland annat Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna samt dem närstående organisationer och personer av en rad bakslag. Här följer några exempel:

* 2016: Mehmet Kaplan tvingades avgå från regeringen vilket satte strålkastarljuset på en rad av islamister inom MP  – islamister som inte alls verkar ha tappat sitt inflytande inom MP,
* 2017: Salafistorganisationen Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg förlorar sina statsbidrag och får återbetala 535 000 kr
* 2020: ”Sveriges Unga Muslimer” förlorar en flerårig juridisk strid och tvingas återbetala tidigare utbetalda statliga bidrag på totalt 1,3 miljoner för år 2016. Efter detta upphörde de statliga bidragen under en rad år. Jag vet i skrivande stund inte om SUM erhållit några statliga bidrag alls därefter,
* 2020: Göteborgs kommun fryser bidragen till studieförbundet Ibn Rushd. Tidigare har även bland annat Eskilstuna och Hässleholm dragit in bidragen till Ibn Rushd. Region Uppsala har gjort detsamma.

Men i Umeå kommun beslutade Kulturnämnden att bevilja detta studieförbund pengar. De fem partier som gav det islamistiska, eller islamisterna närstående, studieförbundet Ibn Rushd skattepengar var S, V, MP, L, C.

* 2019: Säpos gripanden och utvisningar i tre instanser av sex personer (de flesta imamer) med kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism,
* 2019-2020: Utredningen av Bilaal-förskolorna ledde till att dessa förlorade sina tillstånd. Som tidigare sagt var Umeå huvudorten för denna verksamhet,
* 2019: Skolinspektionen stänger ”Vetenskapsskolan” i Göteborg där bland annat personer som återvänt från IS-Kalifatet ansågs lämpliga att undervisa barn.

Islamisterna inom Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna drabbades alltså, sent om sider, av en rad bakslag. Men de fortsätter att ha ett starkt stöd inom partier som S och MP. Det finns även personer inom både V och C som stöder islamisterna. Men motgångarna var ändå kännbara. Den allmänna opinionen i Sverige började förändras. Vi som sade, och skrev, sanningen om Muslimska brödraskapets och de wahhabitiska salafisternas strävan efter parallella samhällsstrukturer för att kunna styra delar av Sverige efter sharia började få ett allt större stöd. Allt färre vågade, öppet, kalla oss för rasister och ”bruna”.

Islamisterna började känna sig trängda. För första gången någonsin, under alla dessa årtionden, satte delar emot. Islamisterna har varit vana att bara kunna ta för sig utan att möta motstånd.

Del fem
Därför kom danske politikern Rasmus Paludan (”Stram kurs”) och hans partivänners bränning av Koranen väldigt lägligt för islamisterna. Detta gav dem en möjlighet att åter försöka ta initiativet när det gäller kampen för parallella shariastyrda samhällen.

Utan tvekan innebar bränning av Koranen en förolämpning mot många fler muslimer än islamisterna. Arbetarpartiets syfte är att ena så många som möjligt i arbetet för att minska klyftorna i samhället – exempelvis vad gäller möjligheten att få jobb och en anständig lön. Därför skulle vi aldrig bränna bibeln, koranen eller någon annan skrift som hålls helig av troende.

Del sex
Det är alltså endast en liten andel av muslimerna i Sverige som är islamister – knutna till exempelvis Muslimska brödraskapet eller till de wahhabitiska salafisterna. Faktum är att det endast är en liten minoritet av muslimerna som tillhör någon av de islamistiska organisationerna. Kanske bara en av tio som har en muslimsk tro? Men på grund av sin organisationsförmåga – och de tidigare sveken från de två traditionella politiska blocken – har ”brödraskapet” och ”wahhabia salafia” lyckats framställa sig som företrädare för landets alla muslimer (vilket alltså inte stämmer med verkligheten). Denna manöver har islamisterna lyckats med både i Sverige och i andra länder. Och bränningen av Koranen gav islamisterna en ny chans. Låt oss avsluta denna blogg genom att titta på några bilder från de allvarliga upploppen i Rosengård.

I samband med dessa upplopp ropades tyvärr anti-semitiska (judehatande) talkörer.

Sista delenJag beklagar starkt att det inte finna andra källor från vilka det går att hämta youtube-klipp från kravallerna i Rosengård. Vi avråder, på det bestämdaste, både från att följa och ge ekonomiskt stöd till youtube-kanalen ”Exakt24”. Genom sitt namn försöker den lägga beslag på den ev. trovärdighet som ”Nyheter 24” har byggt upp. Vi anser också att ”Exakt24” drivs av högerextremister av olika schatteringar. Men, vi har inte hittat något annat youtube-klipp som visar allvaret i de kravaller som utspelades i Rosengård. Och allvaret i dessa måste komma allmänheten till del.

Läs även texten nedan.

YouTube player

På fredag kommer det tredje och avslutande inlägget
i denna serie om de krafter vars långsiktiga
mål
är att de svenska grundlagarna
ska tvingas ge vika för
parallellsamhällen

Lämna en kommentar