”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Ingress
På mötet med Umeå kommunfullmäktige i december (18/12) debatterades en viktig interpellation från Arbetarpartiet. Interpellationen handlade om det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES som trädde i kraft 1 november. Skälet till att vi tog upp denna fråga var krigsrubriker i lokalmedia om att Umeå kommun riskerade att förlora hela 600 anställda till följd av de nya reglerna – varav 200 inom äldreomsorgen!

Del ett
Detta skrämde oss. Redan idag är personalsituationen så svår inom äldreomsorgen att ansvariga försöker ”ragga” personal direkt på gatan, eller åtminstone på Rådhustorget. Om 600 anställda skulle försvinna på två år löper kommunen risken att drabbas av, om inte en katastrof, så nästan.

Under arbetet med interpellationen insåg vi att siffran 600 anställda inte kunde stämma. Vi började därför forska och fick, men hjälp av Migrationsverket, fram helt andra siffror. Läs själv i vår interpellation nedan.

Del två
Vi hade hoppats på en seriös diskussion i denna fråga. Det är viktigt att ha en så bra personalplanering som möjligt. Det är också viktigt att rensa upp när det gäller avarterna på arbetsmarknaden – arbetskraftsinvandrare ska inte utnyttjas genom oacceptabelt låga löner, för långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö. Och det blev också en huvudsakligen seriös diskussion. Men det fanns undantag.

Undantaget hette Bore Sköld, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå. Istället för att bidra till att reda ut sanningen om hur många som medarbetare som Umeå kommun riskerar att förlora började Sköld orera om att försörjningskravet innebar rasism. Sköld menade att syftet var att ”kasta ut” människor ur Sverige. Även om det skulle vara så att någon har hyst denna förhoppning antyder Migrationsverkets siffror att det antal individer som kommer att hamna under försörjningskravets 27 360 kr/mån är oändligt många färre än vad riksmedia antytt.

Del tre
Det bästa hade varit att försörjningskravet hade lösts genom en knytning till lägstalönerna i kollektivavtalen. Nu har istället försörjningskravet – lägstalönen för arbetskraftsinvandrare – fastställts genom lagstiftning. Detta handlar inte om rasism. Detta handlar om att rensa upp i en arbetsmarknad där allt fler människor har kommit att fara illa. Gastandet om rasism visar på en bristande förståelse för de avarter som råder på arbetsmarknaden i Sverige idag.

Här nedan kommer Arbetarpartiets interpellation:

”Till Personalnämndens ordförande Tomas Wennström (S)

Vad innebär det nya försörjningskravet för Umeå kommun?

Från och med den 1 november i år gäller ett nytt försörjningskrav för arbetstillstånd för personer som kommer till Sverige från länder utanför EU/EES. Det nya försörjningskravet innebär att arbetstillstånd enbart beviljas till arbetskraftsinvandrare som tjänar minst 80 procent av medianlönen i Sverige. År 2023 innebär detta en månadslön på minst 27 360 kr. Till detta kommer att lönen måste vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket/branschen. Tidigare krävdes en månadslön på 13 000 kr.

De nya reglerna gäller arbetskraftsinvandrare. Den som söker eller har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, familjeanknytning eller studier, samt de som omfattas av massflyktsdirektivet eller den s.k. gymnasielagen, omfattas inte av de nya reglerna. Den som uppfyller samtliga krav för att få ett permanent uppehållstillstånd omfattas inte heller av kraven. Detta enligt Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket finns det 63 477 aktiva arbetstillstånd i hela Sverige (1 november). Av dessa har knappt 15 000 en lön under 27 360 kr/mån. De största grupperna bland dessa utgörs av bärplockare samt olika typer av restaurangpersonal och städpersonal. I tabellen nedan finns antalet aktiva arbetstillstånd för ett antal yrken inom kommunal skola, vård och omsorg där lönen understiger 27 360 kr/mån:

 SverigeUmeå
Personliga assistenter1966
Vårdbiträden1006
Undersköterskor (hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden)835
Elevassistenter211
Barnskötare192
Summa41920
Källa: Migrationsverket

Mot bakgrund av Migrationsverkets statistik blir det förvirrande då kommunala tjänstemän uttalat sig i lokala media om att det kan vara uppåt 600 anställda vid Umeå kommun som riskerar att förlora sina arbetstillstånd de kommande två åren. Uppåt 200 av dessa uppges arbeta inom äldreomsorgen.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Hur många av de ca 15 000 personer med aktiva arbetstillstånd i hela Sverige, som tjänar under 27 360 kr/mån, är idag anställda av Umeå kommun?
2. Hur har kommunen räknat för att komma fram till denna siffra?
3. Är Umeå kommun beredd att höja lönerna för dessa anställda till minst 80 procent av medianlönen i syfte att behålla dem?
4. Om Umeå kommun inte är beredd att höja lönerna för att behålla dessa anställda – finns det någon plan för hur dessa ska ersättas?

Davis Kaza, Patrik Brännberg
Arbetarpartiet”

Lämna en kommentar