Ersboda – ett namn på ett område med 10 000 invånare som består av flera OLIKA stadsdelar. Ersbodas framtid kommer att prägla Umeå

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

Ingress
Om Ersboda vore en egen kommun skulle området bli den fjärde största kommunen i Västerbottens län!

Del ett
Ersboda består av flera stadsdelar. Det är stor skillnad mellan radhusområdena på norra delen av Östra Ersboda och området på södra delen av Östra Ersboda intill Folkets Hus. Det är stor skillnad mellan området runt Västra Ersbodas tynande centrum och Ersbodas stora handelsområden intill väg 364 med Stora Coop, Willys, Jula, o s v. Men dessa olika stadsdelar har sam­ma namn – Ersboda.
Hela området har idag drygt 10 000 invåna­re. Detta är nästan lika många som Lycksele – som utgör centrum för Västerbottens inland. Det är inte konstigt att Ersboda både förknippas med idyll – och med bilbränder.

Del två
Trots att så många bor på Ersboda saknar de olika stadsdelarna levande lokala centra. Betydelsen av levande stadsdelscentra är mycket stor för olika stadsdelars identitet, sammanhållning och sociala stabilitet. När nya stadsdelar byggs upp på relativt kort tid, och då befolkning har olika bakgrund, leder detta ibland till problem. Detta gäller för hela Sverige. Ersboda-området har genomgått flera olika faser. Den första fasen i en stadsdels utveckling kan vara stökig. Sedan ”mognar” ofta stadsdelar då folk ”bor in sig” och sociala kontaktnät brukar växa fram. En sådan stadsdel blir sedan lugn och trygg. Andra stadsdelar fortsätter däremot att vara ”stökiga”. Eller kan bli stökiga. Ersboda-området präglas föga förvånande av olika trender. Vi har dels ett borttynande centrum på Västra Ersboda och samtidigt ett växande handelsområdet vid väg 364 i form av Stora Coop, Willys, Jula, o s v. Vi har dels lugna radhusområden och samtidigt oroliga kvarter vid Östra Ersboda – under kvällstid. För vissa idyll – för andra bilbränder.

Del tre
Arbetarpartiet vill se satsningar för att Västra Ersboda centrum ska återfå den livfullhet som fanns där en gång. Tyvärr tror vi att det nya handelsområde som växer fram, på andra sidan väg 364, kommer att motverka en önskvärd utvecklingen mot levande lokala centra på Ersbodas olika stadsdelar. Det nya handelsområdet är ett exempel på dålig stadsplanering.

Del fyra
Beslutet att lägga ned ungdomsgårdar i Umeå under 90-talet var mycket olyckligt. Arbetarpartiet organiserade stora manifestationer mot detta beslut. Uppåt tusen deltog utanför kommunfullmäktige. Då fritidsgården Athena tvingades lämna Ersboda Folkets Hus, för att flytta in i Er­sängsskolan, följde inte alls alla ungdomar med. Detta beslut var en, av många, faktorer som bidrog till en negativ utveckling på Ersboda. Men tiderna förändras.

Idag gläds Arbetarpartiet åt att det, sent omsider, åter har öppnat en ungdomsgård i Ersboda Folkets Hus. Detta samtidigt som ungdomsgården på Ersängsskolan får finnas kvar. Men det krävs mer.

Avrundning
Ett levande lokalt stadsdelscentra måste skapas på Östra Ersboda. Gärna med torghandel. Detta utgör en av Arbetarpartiets viktigaste prioriteringar. En sådan satsning ska naturligtvis ske i samverkan med de boende på denna stadsdel. Få saker är så viktiga som levande lokala centra för Ersbodas olika stadsdelar. Återigen: Levande centra skapar identitet, sammanhållning och sociala stabilitet. Flera levande stadsdelscentra är viktigt för hela Ersboda-området.

Ersbodas utveckling kommer att påverka hela Umeå.

Lämna en kommentar