Grundlagarna utmanas av Kriminella Klaner och Islamistiska Strömningar. Demokrati och religionsfrihet måste försvaras-muslimernas bidrag behövs

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Jag kommer att skriva tre (3) blogginlägg om hotet från de redan existerande parallella samhällsstrukturerna.
Mitt mål är att arbeta mig fram till Malmö och att även ta ställning när det gäller både rätten att häda olika religioner och dessa religioners heliga skrifter, som de kristnas Bibel och muslimernas Koran. Jag kommer även att lägga fram vad som ska gälla för medlemmar i Arbetarpartiet i frågor som har med hädelse, som brännande av exempelvis heliga skrifter, att göra.

I min analys kommer jag bland annat att utgå från de grundlagar som det svenska demokratiska och sekulära samhället bygger på. De grundlagar som har beslutats av ledamöterna i riksdagen – ledamöter som utsetts i fria och allmänna val för både män och kvinnor. Låt mig göra detta klart redan från början: det demokratiska och sekulära samhället – samt de grundlagar på vilket detta svenska samhälle bygger – utmanas idag öppet av krafter som vill skapa parallella samhällen som styrs av helt andra värderingar än de som Sveriges grundlagar ger uttryck för.

Denna utmaning mot det demokratiska och sekulära samhället kommer från tre källor:
a) de som vill införa sharia baserade på 350 verser ur Koranen, på profeten Muhammeds sunna (uttalande och gärningar) samt på fiqh (den rättspraxis som vuxit fram) tolkat av ett självutnämnt prästerskap,
b) anhängare av s.k. hederskultur och hedersförtryck,
c) kriminella, ofta släkt- eller klanbaserade, nätverk.

I detta första blogginlägg koncentrerar jag mig på Göteborg. Och de kriminella, ofta släkt- eller klanbaserade, nätverken. Och deras speciella, kriminella, strävan efter parallella samhällsstrukturer

Del ett
De parallella samhällsstrukturerna blir allt tydligare – polisen använder uttrycket ”systemhotande”
I Nya Arbetartidningen (nr 149) beskrivs hur de kriminella nätverken i Göteborg inte ”bara” upprättade tillfälliga vägspärrar i bostadsområden med tiotusentals invånare. Nya uppgifter har framkommit som visar att den kriminella delen av det släktbaserade nätverket Ali Khan otroligt nog – genom sitt mycket stora våldskapital – till och med kunde ta sig rätten att kontrollera personal från Göteborgs kommun. Men inte nog med det. Genom sitt mycket stora våldskapital kunde den kriminella delen av det släktbaserade nätverket Ali Khan införa vad som – i praktiken – var ett utegångsförbud! Detta berörde alltså tiotusentals människor på stadsdelar som Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten – de områden där nätverket Ali Khan är som starkast. Detta står att läsa i dokument från Stadsledningskontoret i Göteborg.

Det existerar redan parallella (alternativa) samhällsstrukturer. Dessa har uppstått i direkt konfrontation med de grundlagar på vilka det demokratiska och sekulära samhällssystemet vilar. Det har aldrig existerat en så hotfull situation i Sverige efter slutet på andra världskriget. Den enda möjliga historiska jämförelsen är då hemmanazisterna i Sverige – höga militärer och poliser samt personer från kungahuset, riksdagspartierna och näringslivet – kunde pressa samlingsregeringen till eftergifter för Nazityskland genom att hota med just Nazitysklands gigantiska våldskapital.

Detta är skrämmande. Det är också totalt oacceptabelt. Och det understryker den pågående framväxten av parallella (alternativa) samhällsstrukturer som jag och övriga i Arbetarpartiet har pekat på under flera år. Det som också är skrämmande, oacceptabelt och understryker det vi pekat på i flera år är att det politiska-mediala etablissemanget inte fattar (eller vågar sätta sig in i) vidden och djupet i den direkta och öppna utmaning mot grundlagarna och hela det demokratiska och sekulära samhället som pågår. Därför hålls stora delar av befolkningen i Sverige i ett tillstånd av okunnighet. Det finns media som vågar. Men tyvärr tillhör public service den sämsta delen av media när det gäller att beskriva faran i den beskrivna samhällsutvecklingen.

Del två
Släktbaserade maffialiknande kriminella nätverk. Det är inte bara i Sveriges näst största stad som vi kan se effekterna av de framväxande parallella samhällsstrukturerna. Bara den som har bestämt sig för att blunda kan undgå att parallella samhällsstrukturer under en lång tid även har växt fram i Sveriges tredje största stad, Malmö. På ytan verkar det som att dessa strukturer bärs upp av kriminella nätverk i Göteborg och av islamister i Malmö. Men en gren av islamisterna – de wahhabitiska salafisterna, som gör samma tolkning av islam som Daesh / IS – har ett av sina starkaste fästen just i Göteborg. Och ”Gudfadern” i släktnätverket Ali Khan kallar sig för imam och håller sig med en egen muslimsk församling – för klanens räkning. Det finns alltså ett samband mellan vissa kriminella nätverk och vissa islamister. Till saken ska läggas att även de två huvudgrenarna bland islamisterna – Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – kan samarbeta om det krävs. Även om de ofta ligger i fejd med varandra.

Men tillbaka till den kriminella delen av det släktbaserade nätverket Ali Khan.

Del tre
Det är svårt att uttrycka sin vilja att skapa ett parallellt samhälle tydligare än den som ”gudfadern” för detta nätverk gör. I Aftonbladet (25/9-2017) formulerar sig ”gudfadern” för den kriminella delen av Ali Khan-nätverket sig på följande sätt.

”Jag är ett komplement till polisen”.

Och detta sägs alltså av en person som är överhuvud (gudfader) över ett kriminellt nätverk vars medlemmar sätter upp vägspärrar för att kolla trafiken (inklusive personal från Göteborgs kommun) i områden som Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten – för att visa vilka som, egentligen, bestämmer. Detta sägs av en person som även kallar sig imam – men som samtidigt är ledare för det sannolikt mest kraftfulla släktbaserade kriminella nätverket i Göteborg. Detta sägs av en ledare för ett kriminellt nätverk som befunnit sig i ett krig på liv och död med Backagänget – om vilka som ska dominera bland annat knarkhandeln i Göteborg (Sveriges näst största stad). Och som därför tar sig rätten att, i praktiken, utfärda ett utegångsförbud i nämnda fyra stadsdelar. Något som alltså har påverkat livet för tiotusentals människor i Göteborg. Denne gudfader vill alltså ersätta de ordinarie myndigheterna med sig själv!

Hans uppfattning om rättvisa framgick i en intervju i Aftonbladet (25/9-2017):
”Polisen löser inte de här problemen på samma sätt. De vill inte ge samma typ av hjälp utan de vill gå vidare med det och det ska bli rättegång och folk ska träffas flera gånger och det löser inget utan det blir bara värre. Folk i såna situationer blir bara obekväma av att sitta på rättegång och anklaga varandra. Jag kommer i stället med lösning direkt, så att problemet är löst och sen går jag hem.”

Så kan bara en ”gudfader” uttrycka sig. Poängen är inte att de olika parterna i konflikten ska bli vänner – utan att de ska sluta bråka. ”Gudfaderns” våldskapital är nämligen så stort att de olika parterna i en konflikt är mer rädd för Gudfadern, och för konsekvenserna av att bryta mot hans beslut, än de är för varandra! För att kunna agera på det sätt som gudfadern gör måste man alltså besitta ett stort våldskapital.

Detta begrepp – våldskapital – måste du kunna, kära läsare. Eftersom innebörden av begreppet blir viktigare och viktigare för att du ska kunna förstå det nya samhälle som redan har vuxit fram i delar av Sverige. Och som sprider sig till allt fler städer. Bland annat till Umeå.

Del fyra
Det har även vuxit fram parallella samhällsstrukturer i Malmö under en lång tidsperiod. Och det är både islamister och släktbaserade kriminella nätverk som försöker skapa parallella samhällsstrukturer i denna, Sveriges tredje största, stad. Bland annat Ali Khan-nätverket! Men också ett annat (troligen allierat) släktbaserat kriminellt nätverk som kallas ”familjen Fakhro”.

Vi ska återkomma till utvecklingen i Malmö
i den andra delen
av denna triologi
om framväxten av
parallella
samhällsstrukturer
i Sverige.

Lämna en kommentar