Har beslutsfattarna i äldreomsorgen någon dialog med personalen – och behövs det 13 nya chefer för att kunna nyanställa 24 ”på golvet”

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Kära läsare:
* På måndag den 29 maj kommer vi i Arbetarpartiet (AP) att, bland annat, ta upp nedanstående frågor till diskussion genom en Interpellation som vi har skrivit till Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson.
* När det gäller frågorna kring Region Västerbottens nya IT-system som kostar över en miljard och som har ett sekretessbelagt tilläggsavtal återkommer jag. Garanterat. Jag har nämligen försökt beställa ut det sekretessbelagda tilläggsavtalet. Vi får se hur detta går!

Men åter till Äldreomsorgen.

”Interpellation
Har kommunen fört dialog med omsorgspersonalen?
Den 28 april skrev VK om slopningen av de delade turerna inom äldreomsorgen. Artikeln gav det bestämda intrycket att den omsorgspersonal som jobbar på äldreboenden under natten riskerar att tvingas arbeta på andra boenden än sitt eget. Då vi följde upp artikeln genom att tala med olika ansvariga inom äldreomsorgen framgick det att både politiker och tjänstemän är inne på den linjen. Syftet är att minska antalet arbetspass för ”nattarna”.

Enligt VK skulle ytterligare 24 medarbetare rekryteras för denna nattreform. Men dessutom uppgavs att det krävdes 11 nya enhetschefer samt en person till schemastöd och en annan biträdande verksamhetschef. Denna proportion i antal mellan de på golvet och cheferna verkar minst sagt underlig.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:

  1. Är detta förslag förankrat bland den omsorgspersonal som jobbar natt på Umeå kommuns särskilda boenden?
  2. På vilket sätt har dialogen med personalen genomförts?
  3. Om ingen dialog med den berörda personalen har genomförts frågar vi oss varför så ej har skett?
  4. Krävs det verkligen 13 nya personer på chefsnivå för att öka antalet på golvet med 24?Jan Hägglund,
    Davis Kaza,
    Arbetarpartiet”

Lämna en kommentar