Här kan du läsa berättelser skrivna av personer som tvingats överleva i IS ”huvudstad” Raqqa. Sedan vi anmält ”IS-resenärerna” kan vi publicera berättelser om sovande IS-celler.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

___________________________________

Kära läsare

Inledning

Du kan nu läsa fem vittnesberättelser. Tre är från människor som överlevt tiden i IS /Daesh ”huvudstad” Raqqa. Gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Du kan även läsa hur ett av offren för IS /Daesh berättar om de sovande IS-cellerna i Europa. Risken är nu stor att dessa IS-celler kommer att öka, både i antal och aktivitet, då hundratals personer med IS-koppling har lyckats rymma från ett kurdiskt fångläger (Ain Issa). Orsaken är att Turkiet har angripit det kurdisk-kontrollerade område där fånglägret ligger.

Jag har varit osynlig på bloggen ett tag – men jag har absolut inte varit inaktiv.
Som du känner till var jag en av dem som lämnade in en polisanmälan till riksåklagaren och rikspolischefen, riktad mot de ca 300 individer som frivilligt lämnade Sverige och som, med full vetskap om vad Islamiska Staten (Daesh) står för, anslöt sig till denna och andra terrororganisationer. Dessa terror-resor, från Sverige och tillbaka, har pågått åtminstone sedan 2013.

Inga sådan ”terrorresenärer” har gripits och lagförts på grund av misstänkta terrorbrott. Två har gripits och dömts. Men de greps i samband med att polisen gjorde ett knarktillslag och som en bieffekt av att polisen då kom över en datorsticka. Då poliserna tittade igenom denna framkom att två av de gripna hade sparat ett filmavsnitt på stickan där de själva fanns med som vittnen till en halshuggning. Ett minne så kärt att de bevarat händelsen på stickan och tagit med denna hem – sannolikt för att kunna återuppleva händelsen. Och visa den för sina sympatisörer. De två kunde alltså dömas. Men bevisen framkom som en bieffekt av ett knarktillslag. Detta är de svenska myndigheternas hela facit i kampen mot återvändande terrorister!

Del I
Du kan alltså läsa vittnesberättelser från offer som överlevt tiden i fångenskap hos  IS /Daesh.
Tre av berättelser kommer från ”huvudstad” Raqqa. Läs även berättelsen om de sovande IS-celler i Europa. Jag repeterar: gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Gå sedan till ”Läs vittnesmål”.
Du kan sedan ”Kommentera” vårt arbete.
Och från och med slutet på den kommande veckan kommer du att kunna ”Donera” pengar för att stödja vårt arbete.

Lär dig hitta till, och följa, arbetsgruppens hemsida. För de vittnesberättelser vi lade ut igår kommer alltså att följas av fler.

Hemsidan heter DEMOKRATI & UPPRÄTTELSE.
Undertexten lyder:
Daesh (IS) offer måste få upprättelse för att våga tro på demokratin. Förövare måste lagföras i en rättsstat.

Jag är stolt över att ha fått en chans att delta i detta arbete.
Du behövs också i vårt arbete.

Del II
Insamlingen av offrens vittnesberättelser är vårt nästa steg efter vår polisanmälan av de ca 300 ”IS-resenärerna”.
När jag säger ”vårt nästa steg” talar jag om arbetsgruppen. Den arbetsgrupp som består av de tre privatpersonerna Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad (Jan Hägglund).

De fem vittnesberättelser som du kan läsa idag är bara början.

Vi kommer mycket snart att publicera fler vittnesmål. Denna läsning kommer inte att lämna dig oberörd. Kunskapen om terrorgruppernas ondska kommer att göra ont. Men vi behöver ta del av överlevarnas egna ord om det barbariska samhälle som IS /Daesh upprättade i Irak och Syrien.

Del III
Har du en egen vittnesberättelse eller känner du någon som har en vittnesberättelse att lämna? Vi ber dig då att överkomma all din smärtan och sända oss din berättelse. Vi ber dig att stötta de du känner så att de orkar skriva sin berättelse och sända den till oss i arbetsgruppen.

Alla kan skriva på sitt hemlands språk.

Vi översätter. Vi garanterar även full anonymitet. Vittnesberättelserna lämnas på en e-postadress där de krypteras och sparas på en server utanför Sverige.

Del IV
Du visar de överlevande offren respekt genom att läsa dessa, och de ännu inte publicerade, vittnesberättelserna.
Läs om de fasor som de genomgått. Och som de lever vidare med. Utan att få stöd av de svenska myndigheterna som inte ens förmår skydda dem från ett liv i rädsla för sina tidigare bödlar som tillåts leva fritt här i Sverige – och som de riskerar att möta på offentliga platser som Rådhustorget, biblioteken eller när de handlar på Coop, ICA eller Lidl.

Vi behöver alla ta del av dessa vittnesberättelser om vi ska kunna bistå offren i deras livslånga kamp för upprättelse. Vi behöver läsa deras berättelser om vi ska förstå behovet att bekämpa terroristerna och förebygga nya terrordåd som det på Drottninggatan.

Del V
Hur ska vi bistå offren på bästa sätt och bekämpa terrorgrupper som IS /Daesh på det mest effektiva sättet?
Denna fråga är av avgörande betydelse.

Svaret är att vi måste stödja alla de muslimer som anser att svensk lag står över sharia! Dessa utgör en majoritet. I Sverige och i Europa. Men en annan majoritet, den i riksdagen, vägrar följa uppmaningarna från FN och Europarådet att erkänna IS /Daesh folkmord på yazidier, kristna och muslimer. Myndigheterna har ännu inte ens försökt att ställa de som lämnade Sverige för att förena sig med IS /Daesh, Nusrafronten och al-Qaida inför rätta.

Myndigheterna skyddar inte offren. Och så länge som en majoritet i riksdagen inte följer FU:s och Europarådets uppmaning, och så länge myndigheterna inte agerar för att skydda offren och lagföra de som återkommer från terrorgrupperna, så länge kommer också de som sätter svensk lag över sharia att leva i rädsla – här i Sverige. 

Om någon undrar ”var är alla muslimer som sätter svensk lag över sharia” blir mitt svar ”överallt”. Men rädda. Rädda eftersom de sviks av riksdagens majoritet och av myndigheterna!

Arbetsgruppen syftar bland annat till att stödja de muslimer som sätter svensk lag över sharia!

Del VI
Varför följer inte Sverige uppmaningarna från Europarådet och FN och erkänner IS /Daesh folkmord?

Läs vad FN:s utredningskommission har att säga.

Enligt FN-kommissionen har Islamiska Statens (Daesh) terrorverksamhet bestått av folkmord riktat mot folkgruppen yazidier, men även av folkmord riktat mot kristna och muslimer. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. När det gäller yazidierna har IS / Daesh syfte varit att utplåna folkgruppens liv och identitet. FN:s kommission anser att IS folkmord på yazidierna påminner om Förintelsen.

Detta är brott som IS /Daesh utförde på de områden som de behärskade. Och Europarådet och FN uppmanar sina medlemsstater, till vilka Sverige hör, att erkänna de folkmord som IS /Daesh utfört på folkgruppen yazidier, kristna och muslimer i de områden som terrororganisationen behärskade.

Men vi får inte glömma alla terrordåd som IS utfört, eller inspirerat till, runt om i Europa och i många andra delar av världen. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Låt oss aldrig glömma offren på Drottninggatan.

Del VII
Om en majoritet i riksdagen hade erkänt IS /Daesh folkmord på yazidierna, muslimer och kristna hade den svenska staten haft de juridiska instrument som krävs för att ställa de som återvänt från terrororganisationerna inför rätta.
Både de som redan återkommit till Sverige och de som kommer att försöka återkomma hit i framtiden. Folkmord är nämligen ett brott som aldrig preskriberas. Detta innebär att hur lång tid det än går blir brottet aldrig för gammalt juridiskt sett – de som misstänks för folkmord kan alltid ställas inför rätta så länge de lever.

Om du som läser detta tillhör ett av riksdagspartierna som vägrar erkänna dessa folkmord så bör du fråga din riksdagsledamot varför ditt parti överger offren, skyddar förövarna och därmed sviker alla de muslimer som sätter svensk lag över sharia?

Det är verkligen en skam att en majoriteten i riksdagen inte röstade för att erkänna folkmorden.

VIII
För naturligtvis borde alla som återvänder, efter att ha rest och anslutit sig till terrorklassade organisationer, behandlas som misstänkta, bland annat för mord, då de återvänder till ett Sverige som de lämnade. Ofta i förakt. Alla dessa borde naturligtvis få sina mobiltelefoner, datorer och ”datorstickor” genomsökta.

Men ingen som återkommit till Sverige – oavsett om de tillhört IS /Daesh, Nusrafronten eller al-Qaida – och därmed stött terrorklassade organisationer som begått obeskrivliga brott har gripits och förhörts som misstänkta för detta! Tyvärr skiljer sig Sverige, mycket negativt, från alla jämförbara länder. Exempelvis från grannländerna Norge och Danmark. Sverige saknar en fungerande lagstiftning mot de ca 300 individer som anslutit sig till IS / Daesh och andra terrorklassade organisationer. Idag har  minst hälften av dessa individer nu återvänt till Sverige.

De som styr Sverige spelar rysk roulette med våra liv. De har verkligen inte lärt sig något av tragedin på Drottninggatan.

Till sist:
Återigen: För att ta del av berättelserna – gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Till sist: ställ dig själv frågan – varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

Lämna en kommentar