Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Just nu diskuterar regeringen hur stor del av Sveriges stridskrafter som ska ställas direkt under Natos kontroll.
Jag förutsätter att Sverigedemokraterna deltar i denna avgörande diskussion – SD är ju ett av Tidöpartierna. Låt mig understryka följande:
a) av nyhetsutsändningen i radio fick man inte uppfattningen att regeringen diskuterade OM landets stridskrafter ska ställas under Natos kontroll. Regeringens diskussion handlade om HUR STOR DEL av stridskrafterna som ska ställas under Natos kontroll,
b) Detta betyder att USA kommer att leda ALLA Sveriges stridskrafter. Jag ska förklara varför.

Del ett
Så fungerar Nato.
1. Det är alltid en hög officer, en general eller en amiral, från USA:s krigsmakt som leder Natos stridskrafter. Jens Stoltenberg leder inte USA/Natos militära agerande.
2. Det spelar ingen roll om Nato – vilket alltså betyder USA – formellt leder 10 procent eller 50 procent av Sveriges stridskrafter. I praktiken måste de övriga 90 procenten eller 50 procenten NATURLIGTVIS anpassa sig till, och agera i enlighet med, den del av Sveriges stridskrafter som USA/Nato leder.

Del två
Beslutet att gå med i Nato togs på ett överrumplande sätt efter den ryska regimens angrepp på Ukraina. Det blev ingen folkomröstning och ansökan var inskickad så tidigt att frågan aldrig blev en del av valrörelsen 2022. Nu diskuterar regeringen alltså att ta ytterligare ett steg och ställa landets stridskrafter, direkt, under USA/Natos ledning. Återigen agerar beslutsfattarna för att överrumpla och försvåra en bredare diskussion.

Detta är att trampa på de demokratiska fri- och rättigheterna. Igen. Men det är inte nog med det.

Del tre
Nato har genomgått en avgörande förändring som aldrig har diskuterats öppet i Sverige. Det är så att Nato, sedan ett par år tillbaka, har antagit målsättningen att spela en ”global” roll. Nato är inte längre (ens formellt) en ”Nordatlantisk försvarspakt”.

Natos nya globala roll är tydligt riktad mot Kina. Jag lovar att återkomma till detta i ett senare blogginlägg.

Som alla (som vill och som vågar) förstår ökar detta risken för alla Nato-länder att dras in i en konflikt mellan USA och Kina. Risken finns att en konflikt mellan dagens två största ekonomiska och militära makter i världen kan resultera i ett kärnvapenkrig. Även Sverige kan, som en del av Nato, dras in i en konflikt mellan USA och Kina. Speciellt då USA/Nato, med stor sannolikhet, snart kommer att leda Sveriges stridskrafter.

Del fyra
Det känns helt overkligt hur Sverige omvandlas. Den tidigare defensiva militära strategin, som speglade målet att stå neutralt, har steg för steg ersatts med en allt mer aggressiv militär strategi som tveklöst ökar risken att dras in i ett storkrig. Målet för Sveriges dominerande politiska partier är inte neutralitet. Målet för Sveriges dominerande politiska partier är att tillhöra ett block av stater som bäst betecknas som ”det politiska väst”.

Och hela denna grundläggande omvandling av Sveriges position, och roll, i världen har ägt rum utan ens en tillstymmelse till bred folklig debatt.

Avslutning
Den svenska befolkningens självbestämmanderätt hotas. Och det gäller inte vilka frågor som helst. Det gäller de demokratiska fri- och rättigheterna; det gäller möjligheten att fatta beslut som påverkar om landet ska gå i krig eller sträva efter fred!
De som fattar besluten som inskränker svenskarnas självbestämmanderätt är en mycket, mycket smal grupp av makthavare. Det handlar om en exklusiv skara politiker och militärer, ekonomiska och mediala tungviktare.

Dessa beslut får väldigt, nästan oöverskådligt, långt gående effekter. Samtidigt lyser debatten med sin frånvaro. Den bristande balansen mellan, å ena sidan, vikten av de historiska beslut som tas och, å andra sidan, bristen på folkligt deltagande i denna process är enorm. Sverige befinner sig på ett sluttande plan.
– De demokratiska fri- och rättigheterna måste försvaras,
– Inga svenska stridskrafter får ställas under USA/Nato-befäl

Nästa inlägg i denna fråga kommer nu på torsdag i denna vecka.

Lämna en kommentar