Kommunen sålde 1601 lägenheter till Heimstaden. AP hindrades av S+M att fråga om ansvaret för hyresgästerna då detta bostadsföretag nu krisar!

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Ingress
Arbetarpartiet försökte ställa frågor rörande kommunens ansvar gentemot hyresgästerna hos det krisande bostadsbolaget Heimstaden i form av en Interpellation på kommunfullmäktiges möte den 25 september. Bakgrunden är att kommunen har sålt 1601 lägenheter till Heimstaden. Vår fråga om kommunens ansvar har naturligtvis ett stort intresse för de boende. Men frågorna har också ett mycket stort allmänintresse.

Del ett
Men kommunens två maktpartierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – satte stopp för debatten! Detta sätt att tysta en debatt om kommunens ansvar var, och är, en verklig skandal!

S och M påstod att en debatt om Heimstadens ekonomiska situation inte höll sig inom ”den kommunala kompetensen”. Men kärnan i våra frågor handlade ju just om att ta reda på var gränserna går för den kommunala kompetensen – detta genom att klargöra vilket ansvar som Umeå kommun har gentemot hyresgästerna!

Del två
Bakgrunden till våra frågor är att kommunen 2017 sålde ut åtta procent av lägenhetsbeståndet inom AB Bostaden, motsvarande 1601 lägenheter, till Heimstaden Bostad. Beslutet föregicks av stort hemlighetsmakeri. Trots att beslutet handlade om nästan tio procent av Bostadens lägenhetsbestånd fick ledamöterna i kommunstyrelsen handlingarna bara 10-15 minuter före sammanträdet. Handlingarna var på uppåt 30 sidor! Beslutet överklagades dock, och fick tas om, då kammarrätten ansåg att kommunen hade brutit mot lagen. Just det – brutit mot lagen!

Del tre
Många, inte minst de som bodde i lägenheterna, var oroliga över vad som skulle hända i samband med försäljningen. Kommunledningen lugnade dock hyresgästerna genom att gå i god för Heimstaden – som sades vara en långsiktig ägare och hyresvärd. De styrande hänvisade bland annat till att tjänstepensionsföretaget Alecta var en av storägarna i Heimstaden. Detta ansågs innebära en trygghet. Och det kanske också verkligen var så – år 2017.

Men idag är situationen en helt annan.

Del fyra
Heimstaden har gjort en rad riskabla fastighetsaffärer – med lånade pengar. Det handlar bland annat om ett köp av Akelius fastigheter i Sverige och Tyskland under 2021 – för totalt 93 miljarder kronor. Finanstidningen Realtid ansåg redan i våras att den affären ”har alla förutsättningar att kvala in på prispallen för de sämsta svenska affärerna någonsin”.
Idag har Heimstaden skulder på över 200 miljarder kronor!
De stigande räntorna innebär att företaget måste få in nya pengar i bolaget. Det är akut. Enligt bedömare på finansmarknaden handlar det om hela 30 miljarder kronor. Kanske mer! Storägarna inom Heimstaden Bostad strider just nu om hur de ska få in dessa pengar.

* Ett alternativ som diskuteras är att Heimstaden kan komma att sälja vissa fastigheter. När kommunledningen i Umeå argumenterade för att sälja de 1601 bostäderna till Heimstaden var ett av argumenten att företaget sågs som en långsiktig ägare som inte skulle sälja vidare lägenheterna. Men i den ekonomiska kris som Heimstaden befinner sig i finns det inga garantier för att lägenheterna i Umeå inte läggs ut till försäljning.

Umeborna – i synnerhet de boende hos Heimstaden – förtjänar att veta om kommunledningen anser sig ha något ansvar i ett sådant läge.

* Ett annat alternativ är att Heimstaden tar in pengar genom att höja hyrorna. I Malmö har Heimstaden, och tre andra privata hyresvärdar, nyligen höjt hyrorna med 1,75 procent utöver de ursprungligen förhandlade hyreshöjningarna på fem procent. Detta helt på eget bevåg och utan någon som helst förhandling!

Umeborna – i synnerhet de boende hos Heimstaden – förtjänar att veta om kommunledningen har någon beredskap för en situation där liknande hyreshöjningar tvingas igenom i Umeå.

Del fem
Eländet slutar inte med Heimstaden utan berör även pensionsföretaget Alecta – som äger nästan 40 procent av Heimstaden Bostad. Alecta befinner sig i rejält blåsväder. I våras förlorade Alecta 20 miljarder kronor på grund av sina spekulativa investeringar i nischbanker som Silicon Valley Bank, då bland annat denna nischbank gick i konkurs. En rad höga chefer inom företaget fick gå.

Alectas nye VD anser att investeringarna i Heimstaden inte borde ha skett – och han utesluter inte ytterligare stora förluster för pensionsspararna på grund av Alectas storköp av aktier i Heimstaden. Som om inte detta räckte har Finansinspektionen inlett en utredning rörande Alectas investeringar i Heimstaden. Det handlar om hur pensionsföretaget Alecta har hanterat riskerna med sina spekulativa investeringar utifrån de regelverk som finns för förvaltande av pensionspengar.

Del sex
De partier som drev på försäljningen av 1601 lägenheter till Heimstaden ville inte ha en demokratisk debatt om ansvaret som, eventuellt, skulle följa av detta. Detta visades redan av hemlighetsmakeriet då beslutet togs 2017 – ett hemlighetsmakeri som gjorde att beslutet fick tas om på grund av lagbrott!
Det visas också av att S och M fortfarande idag – året 2023 – hade fräckheten att stoppa möjligheten för Arbetarpartiet och för andra partier att reda ut frågorna om kommunens eventuella ansvar (och kompetens) på fullmäktige den 25 september. De partier som röstade för försäljningen försöker, uppenbarligen, smita undan sitt moraliska (och eventuellt juridiska) ansvar.

Avrundning
Arbetarpartiet återkommer med frågor om kommunens ansvar i samband med en ny interpellation på kommunfullmäktiges möte den 30 oktober. Försöker kommunledningen åter stoppa debatten tvingas vi att överklaga ett sådant beslut.

Hyresgästerna hos Heimstaden förtjänar att frågorna om kommunens ansvar och kompetens diskuteras och reds ut offentligt.

Lämna en kommentar