Kommunstyret döljer sanningen med budgetsiffror – bakom ”satsningar” på skola, omsorg och tekniska döljer sig nedskärningar! Ett förord

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Innan jag avslöjar ”budgettricket” som döljer sanningen
om de s.k ”satsningarna” som den styrande minoriteten S+MP påstår att de gör vill jag säga några ord om den period som vi har gått in i. Man bör säga sanningen – även om sanningen är smärtsam. Smärtsamt är också att flera andra partier använder sig av samma budgettrick som S+MP.

Men tillbaka till den röda tråden. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Tyvärr.

Del ett
Arbetarpartiet har tidigare försökt bidra till en ökad krismedvetenhet. Detta genom att visa på att Umeå kommuns kostnadsutveckling är snabbare än utvecklingen av intäkterna. Vi har döpt detta till krokodilgapet. Och vi använder de tandfyllda käftarna på en gapande krokodil som en hotfull symbol för den period vi är inne i.

Se vårt Hungriga Husdjur till höger.

Del två
Innebörden är att de lagstadgade basverksamheterna måste prioriteras upp. Annat måste prioriteras ned.

Dock. De stora statliga bidragen, under pandemiåren 2020-2021-2022, har gjort att kommunstyret har kunnat bortse från de underliggande problemen.
Ja, ledningen för Umeå kommun har till och med kunnat sätta in 581 miljoner av sina överskott till resultatutjämningsreserven (RUR) och även kunnat avsätta 195 miljoner för att lösa in en del av den pensionsskuld som kommunen har till sina anställda.
Alla är naturligtvis glada över överskotten. Situationen hade självklart varit värre utan statliga pandemibidrag – efter ett antal år med ekonomiska underskott. Men pandemidopningen (stora statliga bidrag) har haft effekten att sänka krismedvetenheten hos de styrande. De har inte tagit itu med det långsiktiga problemet att kostnaderna riskerar att öka snabbare än intäkterna.

Del tre
För många anställda, brukare och anhöriga har det varit kris hela tiden. Det är allt deras slit som, tillsammans med pandemibidragen, har möjliggjort kommunens stora ekonomiska överskott.

Del fyra
Krokodilgapet är tillbaka. Vi är åter inne i en period då kommunens kostnader kommer att öka snabbare än intäkterna. Därför måste åter följande understrykas: det är de lagstadgade basverksamheterna som måste prioriteras – och annat måste prioriteras ned. Sanningen är smärtsam: a) det får inte bli några nya jippon som kulturhuvudstadsåret, b) eller skrytbyggen som Väven och Badhuset.
c) Arbetarpartiet kommer inte att motsätta sig nya arenor i Umeå – bara det är de privata aktörerna som vill ha arenan som betalar densamma. d) Kommunen ska bygga i egen regi och inte hyra lokaler – dyrt, dyrt – av bland annat Thorengruppen och Balticgruppen.

Del fem
För Arbetarpartiets del innebär vår budget för 2024 är ”övergångsbudget”. Den markerar övergången från en period av pandemidopning tillbaka till en period av krokodilgap. För att underlätta övergången har vi ianspråktagit en del av resultatutjämningsreserven (RUR). Detta i syfte att dämpa smällen för skola, omsorger och tekniska (tekniska = kommunens gator, fastigheter, parker, mm). Vi tar därför 60 miljoner från RUR. Detta är, anser vi, ansvarsfullt. Syftet är att verksamheter som omsorger, skola och tekniska inte ska drabbas under den omställning som nu sker från en period till en annan. Och svårare.

Avrundning
Arbetarpartiet ser sin Alternativbudget för 2024 som det första steget på vägen mot 2033. Vi tror alltså att det krävs ett långsiktigt, tioårigt, arbete för att dra kommunen ut ur krokodilens käftar och få intäkter och kostnader i balans – utan att detta slår mot personal, brukare, elever samt anhöriga.

Vi lovar att visa på en väg framåt där två (2) avgörande inslag kommer att vara:
* Ökat personalinflytande och bättre ledarskap,
* Färre förvaltningar – vi vill minska dagens cirka tio till 3 eller 4.

Jag återkommer med själva budgettricket !

Lämna en kommentar