Moderaterna har förvandlat valet till en folkomröstning för eller emot Nato. Vi Nato-motståndare måste samlas – och varna för en ny kapprustning

Kriget i Ukraina måste användas till att understryka behovet
av att minska fossila utsläpp – angreppet på Ukraina
får inte leda till att klimatkrisen döljs.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Ingress
Den gångna veckan har förändrat förutsättningarna för den svenska inrikespolitiken. Skälet är att Ulf Kristersson, och Moderaterna, har fattat beslutet att gå till val på ett svenskt medlemskap i Nato. Moderatledaren säger att om det finns en majoritet i riksdagen för ett svenskt medlemskap för Nato, efter valet, kommer han som statsminister att inlämna en ansökan för att Sverige ska bli anslutas till Nato.

Del ett
Idag råder ingen enighet om att Sverige ska bli en Nato-medlem. Men Moderaterna kastade snabbt ut den långvariga traditionen om att söka enighet i denna typ av frågor. Ulf Kristersson och övriga i moderatledningen tittade på opinionsmätningarna och såg det, för första gången, fanns en majoritet för ett svenskt Nato-medlemskap. Detta på grund av den ryska statsledningens angrepp på Ukraina och det nu pågående kriget.

Snabbt svängde då (M).

Del två
I början av förra veckan ville inte Ulf Kristersson köra över de som var emot ett Nato-medlemskap. I slutet av veckan förvandlade Moderaterna valrörelsen till en folkomröstning – för eller emot frågan om ett svenskt Nato-medlemskap. Detta kommer att bli följden:

Moderaterna kan nämligen inte plötsligt säga att de vill köra över motståndarna till ett Nato-medlemskap, och sedan låta bli att driva frågan i valrörelsen. Och motståndarna kan inte undvika att ta kamp mot ett svenskt Nato-medlemskap. Detta eftersom Nato-motståndarna vet att Moderaterna, om de vinner valet, kommer att lämna in en ansökan om att gå med i Nato.

Innebörden blir denna: Moderaterna måste söka stöd hos väljarna FÖR ett Nato-medlemskap. Detta sätter frågan om ett Nato-medlemskap i centrum.
Motståndarna måste också vända sig till väljarna. Och de måste då söka stöd för den nuvarande politiken vilken innebär att Sverige även i fortsättningen ska stå utanför Nato. Detta sätter naturligtvis också frågan om ett Nato-medlemskap i centrum.

Moderaterna har därmed, genom sin omsvängning under den gångna veckan, förvandlat valet till en folkomröstning för eller emot Nato.

Avslutning
Det som nu hotar är en ny kapprustning. Vi motståndare till en Nato-anslutning måste:

* Samlas bakom alliansfriheten,
* Slå vakt om Sveriges tidigare roll som medlare,
* Slå vakt om Sveriges tidigare roll som förespråkare för allmän nedrustning – och varna för att risken för ett storkrig kommer att öka genom en allmän kapprustning.

Du som vill hjälpa till i kampen mot Natoanslutning och mot kapprustning – hör av dig till oss!

Lämna en kommentar