Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Midsommarafton borde ha utsetts till Sveriges nationaldag. Det är den dagen, och endast den dagen, som präglas av något typiskt svenskt. Det är då svenskarna spontant dansar ”små grodorna” runt midsommarstången och gör andra roliga saker tillsammans.

Ingress
Umeå kommunfullmäktige antog S+MP:s budgetförslag för 2024.
Detta kom inte överraskande. Dessa två partier utgör, tillsammans, den största minoriteten i fullmäktige. Jag har tidigare redovisat vad dessa båd    a partiers budget betyder för alla olika verksamheter som sorterar under de fem största och viktigaste nämnderna i Umeå kommun (se min blogg från den 10 juni). Men jag gör ändå en andra sammanfattning av vad S+MP påstår att deras budget innebär – och vad den egentligen innebär:
Kom ihåg: Index och volym speglar hur mycket mindre 2023 års ekonomiska anslag till verksamheterna räcker år 2024 – detta på grund av
a) prisökningarna samt
b) ökningen av arbetsuppgifterna.

Del ett-två-tre
De fem nedanstående nämndernas verksamhet utgör 80 procent av hela Umeå kommuns driftbudget. Jag ska, återigen, redovisa sanningen om vad S+MP:budgeten innebär för dessa, helt avgörande, nämnder.

* Teknisk nämnd:
S+MP påstår att de gör en satsning på 87 miljoner. Men räknar vi med kostnadsökningarna för index och volym innebär deras budget en nedskärning på 78 miljoner! Skillnad 165 miljoner.

* För- och grundskolenämnd:
S+MP påstår att de satsar 68,5 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 2,5 miljoner. Skillnad 71 miljoner.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd:
S+MP påstår att de satsar 42,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 0,9 miljoner. Skillnad 43,7 miljoner.

* Individ- och familjenämnd:
S+MP påstår att de satsar 81,1 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 28,0 miljoner. Skillnad 109,1 miljoner.

* Äldrenämnd:
S+MP påstår att de satsar 71,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 39,4 miljoner. Skillnad 111,2 miljoner.

Två kommentarer
1. Den sammanlagda skillnaden mellan de satsningar som S+MP påstår att de gör, på dessa fem nämnder, och de nedskärningar som de egentligen gör, uppgår till hela 500 miljoner. Alltså till en halv miljard.
2. Jämför vi S+MP:s budget för 2024 med deras budget för i år innebär deras budget för 2024 nedskärningar på nästan 150 miljoner (148,8). Detta sedan vi tagit hänsyn till hur budgetanslagen för 2023 har urholkats av inflationen och av de ökade arbetsuppgifterna (index och volym igen).

Men tro inte att de forna allianspartiernas eller SD:s budget var bättre. Det finns alltså ingen räddare i höjden. Däremot finns lösningen finns i fackliga gräsrotsaktioner – och där har det börjat röra på sig. Glädjande nog.

Avslutning
I mitt avslutande blogginlägg om Umeå kommuns budget för 2024 kommer jag att jämföra Arbetarpartiets Alternativbudget med den nu antagna budgeten från S+MP. Detta kommer att bli riktigt intressant. Vår Alternativbudget visar nämligen vad som hade kunnat göras för att öka resurserna till verksamheterna i de fem (ovan redovisade) politiska nämnderna. Främst till äldreomsorgen och, i viss mån, till för- och grundskolan.
Detta blogginlägg kommer på söndag.

Ha en fin nationaldag – eller midsommar.

Lämna en kommentar