Nej till skattesänkningar (M) och skattehöjningar (V). Demokratisera kommunens arbetsorganisation = mer välfärd o trivsel för skattepengarna!

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

Ingress
En demokratisk arbetsorganisation och ett mindre auktoritärt ledarskap är vägen framåt – inte skattesänkning eller skattehöjning

Det finns en sak vi kan vara säkra på i samband med varje budgetdebatt i Umeå kommunfullmäktige. Moderaterna kommer att föreslå en skattesänkning, och V kommer att föreslå en skattehöjning, fast båda partierna är medvetna om att de blir nedröstade. Varje år.

Del ett
För Arbetarpartiet finns lösningen på de bristande resurserna, först och främst, i hur arbetsorganisationen fungerar. Först sedan vi arbetat bort tystnadskultur och byråkrati (onödig dokumentation, onödiga möten, mm) kommer vi att få veta hur mycket produktion av välfärd som Umeå kommun kan få för dagens skattepengar.

En sak som vi i AP är övertygade om: Dagens arbetsorganisation och ledarskap brister inom många områden. Med en personal som inte är rädd, utan som känner sig fri att ta initiativ och prata öppet om olika problem, är vi övertygade om att umeborna skulle få mer välfärd för skattepengarna; brukarna få bättre service; personalen få en ökad trivsel och en bättre hälsa. Detta skulle, i sin tur, innebära en ökad trygghet för alla anhöriga.

Del två
Individ- och familjenämndens verksamhetsområden i Umeå tilldelas ca 1 500 miljoner kr varje år.
Det är mycket pengar. Den fråga som måste ställas är denna: Hur mycket välfärd borde kunna produceras för dessa pengar? Svaret är att detta kommer att variera beroende på hur arbetsorganisationen och ledarskapet fungerar. Om arbetsorganisationen och ledarskapet präglas av uppmuntran och demokrati, delaktighet och trivsel, kommer de anställda att få en sänkt sjukfrånvaro och produktionen av välfärd att kunna öka. Kanske till att motsvara hela 2 000 miljoner kr.

Men om arbetsorganisationen präglas av ett auktoritärt ledarskap som skapar en tystnadskultur – där personalen är rädda för att ta egna och initiativ – då kommer sjukskrivningar, annan frånvaro och vantrivsel att dominera. I detta läge kommer produktionen av välfärd att minska. Kanske ända ned till att endast motsvara 1 000 miljoner (fast det satsas 1500 miljoner).

Det vi vill säga är alltså att en satsning på 1,5 miljarder både kan motsvara en produktion av välfärd på 1 miljard – eller på 2 miljarder – allt beroende på hur arbetsorganisation och ledarskap fungerar!

Det går inte att överskatta arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för hur personalen mår och därmed för hur mycket välfärd som produceras för varje skattekrona.

*Det är på detta som vi i AP vill rikta fokus!
*Frågor som har med arbetslivets demokratisering är vi, tyvärr, alltför ensamma om att driva idag.

Avslutning
Det är vår övertygelse att det finns väldiga vinster att göra genom ett bättre ledarskap och en demokratisering av arbetsorganisationen i olika verksamheter i Umeå kommun. Den turbulens som har präglat, bland annat, delar av individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden utgör ett tydligt exempel på de vinster som finns att göra.

*Ytterst ligger ansvaret hos politikerna,
*Finns det ”omöjliga” chefer, som inte kan acceptera en nödvändig demokratisering, måste sådana kunna omplaceras.

Lämna en kommentar