Nilsson o SD kan inte smita. Erkänner ni Trumps ansvar för stormningen som avbröt demokratiska processer och ledde till att 5 dog? Eller inte.

Inlägg
Det måste vara någon djävla ordning INOM LEDNINGEN  för SD. Ledarna inom SD kommer inte undan ett tydligt ställningstagande när det gäller Donald Trumps roll i samband med stormningen av Kongressen. Det räcker inte med ett ytligt harklande från Jimmie Åkesson och Co.

Petter Nilsson hyllade den 9 januari Donald Trump som ”Ledaren för den fria världen” – ISTÄLLET för att ta avstånd från Trumps agerande.
Men SD-Petter kan aldrig komma ifrån följande: Trumps agerande bidrog till stormningen av kongressen. En stormning som bland annat innebar följande:
a) den demokratiska process som syftar till ett fredligt och ordnat maktskifte i USA stoppades,
b) fem människor dödades,
c) ett akut hot riktades mot en rad andra ledamöter av Kongressen – bland annat mot vice-president Mike Pence,
d) många, många fler hade kunnat dödas eller skadas av den mobb som uppfattade att de agerade med president Trumps goda minne.

Del ett
I bästa fall har SD-Nilsson så ytliga politiska kunskaper att han inte förstår innebörden av stormningen av USA:s Kongress. Och att han därför inte inser det omöjliga i att fortsätta att hylla Trump som ”Ledaren för den fria världen” (en beteckning som jag aldrig ställt upp på – eftersom Trump aldrig har varit ledaren för den fria världen).
I sämsta fall sysslar SD-Nilsson med ett skådespeleri. Oavsett vilket fortsätter Nilsson och andra SD-ledare att hylla Donald Trump som ”Ledaren för den fria världen”. Detta trots att Trump i praktiken förlorade ledarskapet för USA den 6 januari. Samma dag som Kongressen stormades.

Del två
Jag har respekt för de som röstar på SD. Och för de drygt 74 miljoner som röstade på Donald Trump. Det är inte dessa väljare som jag vänder mig emot. Det är deras ytliga och politiskt ohederliga ledare.
Idag finns det ett val mellan två olika alternativ:
a) antingen tillhör du de som försvarar ett ordnat och fredligt maktskifte,
b) eller så stöder du agerandet från Trump och den mobb han hetsade mot Kongressen – med känt resultat. 
Inte heller Petter Nilsson kommer undan valet mellan dessa två alternativ.

Här finns inga 50 nyanser av grått för SD-Petter att manövrera i. Det finns situationer då det handlar om ett ”Antingen Eller”. Detta är en sådan situation. De förtroendevalda som representerar SD – i riksdag, regioner och kommuner – kommer inte undan detta val mellan två alternativ genom att – som Petter Nilsson försöker göra – byta ämne.

Del treHittills har ledarna inom SD stött Trump – och de fortsätter stödja Trump. Men nu har Trump själv gjort en 180-graders sväng. Han vänder sig nu själv mot den mobb som han hetsade mot Kongressen. Detta för att, efter sitt totala nederlag, rädda sitt eget skinn.

Klarar SD:s ledare av att följa Trump när han nu – alldeles, alldeles för sent – tar avstånd från mobben som stormade Kongressen. Eller står SD:s ledare kvar tillsammans med den mobb som FBI nu griper i parti och minut och som troligen kommer att fällas och dömas till kännbara straff. Detta för att de stormade Kongressen?

Det hade varit intressant att se vad Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Petter Nilsson hade gjort ifall de hade varit med på mötet med Donald Trump före stormningen av Kongressen. Hade de gått tillbaka till hotellet. Eller hade de stormat in i Kongressbyggnaden Kapitolium? Tyvärr är frågan svår att besvara – på grund av SD-ledarnas ovilja att tala klarspråk.

Del fyra
Petter Nilsson följer i spåren på SD:s mer inflytelserika ledare – två exempel:
1. Jimmie Åkesson.
Då denne intervjuades i Sveriges Radio idag (11 jan) förde han fram följande åsikter. Han (Åkesson) hade föredragit att republikanernas presidentkandidat Donald Trump hade fått fortsätta att styra USA i fyra år till. Detta även om han (Åkesson) hade föredragit att Republikanerna hade gått till val med en annan kandidat.

Kommentar från mig Jh:
Det viktiga här är att Åkesson vill se Trump styra USA ”four more years”. OM Åkesson skulle mena allvar när det gäller att han föredragit att en annan republikansk politiker hade ställt upp i presidentvalet så skulle Åkesson ha gjort ett utspel i samband med det första premiärvalet som hölls i USA redan den 3 februari ifjol.

Det vill säga för nästan ett år sedan. Men något sådant utspel gjorde aldrig Åkesson.
Det som jag vill att mina läsare ska ta fasta är att SD:s partiledare – Jimmie Åkesson – i intervjun i Sveriges radio idag fortfarande säger att han föredrar att republikanernas presidentkandidat – som ju ÄR Donald Trump – hade fått fortsätta att segrat i presidentvalet. Åkesson tar inte avstånd från Republikanernas presidentkandidat på grund av dennes roll i stormningen av Kongressen.

2. Tobias Andersson.
Han är riksdagsledamot för SD. I lördags, den 9 januari, twittrade denne Andersson att Donald Trump var  ”Ledaren för den fria världen”. Detta inlägg ligger fortfarande ute på SD:s officiella facebook.

Kommentar från mig Jh:
Petter Nilsson tog helt enkelt detta inlägg från SD:s officiella facebook och lade ut detta. Det spelar ingen roll hur högt upp i SD:ledningens hierarki vi går. De vidmakthåller i praktiken sitt stöd för den Trump som bidrog till att storma Kongressen. Detta gäller partiledaren Jimmie Åkesson, riksdagsledamoten Tobias Andersson samt den lokale profilen Petter Nilsson.

Avslutning
Om vi lägger ihop det Jimmie Åkesson sade – och inte sade – i Sveriges Radio idag med SD:s fasthållande vid hyllningen av Donald Trump som ”Ledaren för den fria världen” får vi en tydlig bild av en riktigt ohederligt partiledning.
Dels försöker SD:s ledare undvika kritik från exempelvis Arbetarpartiet – och många andra – som förstår något när det gäller demokrati och USA.
Dels försöker SD:s ledare ge signalen till sina kärntrupper att det fortfarande är Donald Trump och dennes värderingar som gäller.

Men SD-ledningen kommer inte att kunna smita undan genom falskspel och dubbla budskap. Ni måste som ledare för Sveriges tredje största parti ta ställning: Erkänner ni Trumps ansvar för stormningen som avbröt demokratiska processer och ledde till att 5 dog? Eller erkänner ni inte Trumps ansvar?

Jag tror att SD:s väljare förstår att det är allvar nu – och inte tid för falska och dubbla budskap. Jag har nämligen respekt för SD-väljarna. Jag är övertygad om att en absolut majoritet av SD:s väljare är lika upprörda över stormningen av Kongressen som jag är. SD:s väljare är varken fascister eller rasister. Men de är begripligt nog less på etablissemangets oförmåga. Och röstar därför på SD eftersom de inte ser något bättre. Detta är jag den förste att beklaga.

Men jag tror även att de som röstade på SD 2018 i många fall kommer att se igenom den auktoritära SD-ledningens dubbelspel. För många som tror på begreppet ”demokraterna” i partinamnet kommer denna insikt att börja vakna i samband med den stormning av Kapitolium som skedde den 6 januari. En skammens och dödens dag.

Nästa blogginlägg.
Djupet av den förbrytelse – politisk, juridisk och moralisk – som Trump
och mobben han hetsade begick. En liten berättelse avsedd
att öka kunskaperna om USA.

Lämna en kommentar