Ny lag om spioneri hotar inskränka yttrande- och tryckfriheten. Lagens tillämpning kan komma att bero på vilka allianser Sverige ingår i.

Ska du bidra till
en djupare förändring måste du
även engagera dig under de 1460 dagarna
mellan valen till kommun & riksdag.

__     __     __

Ingress
I mina ögon är nedanstående artikel om den nya lagen mycket angelägen. Artikeln har tidigare publicerats i NyA. Artikeln handlar alltså om en ny lag. Denna nya lag kom nästan inte att diskuteras alls under årets valrörelse. Lagen tillhör – liksom frågan om den svenska Nato-anslutningen, etcetera – de frågor som borde ha stått i centrum för valrörelsen. Men som föll bort.

Tyvärr.

Artikel

En ny svensk lag som började förberedas redan 2017, har för andra gången röstats igenom i den svenska riksdagen. Det gäller lagen om utlandsspioneri som har att göra med Sveriges internationella samarbeten med exempelvis NATO, EU och FN.

För att genomföra lagen har man varit tvungna att ändra i två av Sveriges grundlagar – tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – och därför röstades lagändringen alltså igenom två gånger med ett riksdagsval i mellan. Den första omröstningen skedde i våras och den andra skedde den 16 november nu i höst.

Lagen om utlandsspioneri är, enligt experter, vagt formulerad. Å ena sidan talar man om röjande av hemlig uppgift som ett brott som kan ge en tidnings ansvarige utgivare ett långt fängelsestraff. Å andra sidan kan det verka som att all medierapportering som skadar Sveriges relation till främmande makt kan leda till straffrättsligt ansvar. Ett exempel skulle kunna vara att en tidning rapporterar om att svenska vapen, efter vapenembargots avskaffande, används av Turkiet för att kriga mot kurder i nordöstra Syrien. Detta avslöjande skulle kunna skada förhållandet till Erdogan och därmed utgöra ett brott!

Denna lag har flugit under radarn och det hot som den skulle kunna utgöra mot de demokratiska fri- och rättigheterna har inte tillräckligt uppmärksammats. Dock var flera remissinstanser redan 2017 starkt kritiska, t.ex. skrev Bonnier News följande:

”De föreslagna reglerna är ägnade att hindra Bonnier News möjligheter att rapportera uppgifter av stor betydelse för vår tid. Det saknas skäl för en så drastisk begränsning av tryck- och yttrandefriheten som utredningen föreslår. Förslaget förskjuter frågan om lagligheten hos en viss rapportering till ett beslut hos Justitiekanslern och en därpå följande prövning i domstol. Värderingsförskjutningar hos politiker och beslutsfattare på senare år vittnar om att den föreslagna lagen enkelt kan användas för att erodera den grundval som tryck- och yttrandefriheten är för ett fritt samhällsskick”.

Flera kända svenska journalister har också nyligen i en artikel varit ute och varnat för lagen, bl.a. för att den hotar meddelarfriheten och skulle göra det olagligt med de avslöjanden av missförhållanden som flera kända visselblåsare har gjort.

Det återstår att se hur den nya lagen kommer att tillämpas. Risken stor att man först när det är för sent kommer att ha en bild av om, och i så fall hur stort, hot mot demokratin som den nya lagen kommer att utgöra. Risken finns också att detta bara är början när det gäller lagförändringar som steg för steg riskerar att undergräva demokratin.”

Efterord.
Så långt artikeln från NyA.

Hur spionerilagen kommer att tillämpas beror på det politiska klimatet i Sverige. Det politiska klimatet beror bland mycket annat på vilka allianser som Sverige befinner sig i. Eller på vilka allianser som Sverige VILL ingå i.

Skadar jag Sveriges relation till ”främmande makt” genom vad jag skrev i mitt förra blogginlägg om kurderna? Erdogan kan ju inte ha gillat vad jag skrev. Och Turkiets president kommer inte att gilla vad jag skriver i fortsättningen heller.

Det finns bara ett sätt att ta reda på hur den nya spionerilagen kommer att tillämpas och det är genom att, under inga förhållanden, börja idka någon självcensur. Jag vill därför avsluta med att berätta att Arbetarpartiet har tryckt upp ett märke med följande text: ”med KURDERNA mot ERDOGANS förtryck”.

I ett kommande blogginlägg kommer jag att publicera en annan och näraliggande artikel – om den nya terroristlagstiftningen.

Lämna en kommentar