Ökningen av smittade och avlidna i Sverige och världen skrämmer. Coronaviruset avslöjar att regeringen inte klarar rollen som krisledning

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Siffrorna i världen just nu – UPPDATERAT måndag 16 mars, ca 13:45

Coronaviruset har nu drabbat 158 länder och territorier – samt kryssningsfartyget Diamond Princess

173 268 är det totala antalet bekräftade smittade i hela världen,
6 665
är det totala antalet bekräftande personer som har avlidit i hela världen,
77 789 personer har tillfrisknat – nästan varannan person,
I Sverige har  1 046 smittats, sex personer har avlidit.

Länderna rangordnade utifrån antalet bekräftade smittade – ej utifrån antalet avlidna.

1  Kina: svårbedömbara uppgifter,
2  Italien
: 24 747 personer har smittats, 1 809 har avlidit,
Iran: 14 991 har smittats, 853 har avlidit,
4  Spanien: 8 794 har smittats, hela 297 har avlidit,
5  Syd-Korea: 8 236 har smittats, hela 75 har avlidit,
6 Tyskland: 6 248 har smittats, 13 har avlidit,
11 Norge: 1 292 har smittats, tre har avlidit,
14 Sverige: 1 046 har smittats, sex har avlidit,
16 Danmark: 898 har smittats, fyra har avlidit,
25 Finland: 278 har smittats, noll har avlidit.

Källa: Worldometers

______      ______      ______      ______       ______      ______

Uppdatering: Åtgärdspaket i Europa och USA med anledning av coronaviruset

*Tyskland:
-Stänger i morgon gränserna mot Frankrike, Österrike och Schweiz,
-Angela Merkel höll tal för att mobilisera nationens resurser i John F Kennedys anda: ”Ask not what your country can do for you but what you can do for your country?

*Österrike:
-Sammankomster med fler än fem personer förbjuds,
-Gränserna mot Schweiz och Italien är redan stängda,
-På tisdag beordras landets restauranger att slå igen,
-Resande från Storbritannien, Nederländerna, Ryssland och Ukraina släpps endast in om de genomgår en tvåveckors hemmakarantän, eller har aktuellt friskintyg, med början på tisdag,

-Befolkningen uppmanas isolera sig genom att endast umgås med de som de bor med,
-Medborgarna uppmanas endast lämna hemmet för att handla mat eller hjälpa andra handla,

-Skolorna och de flesta butiker (som inte säljer mat) är stängda,
-Områden i österrikiska Tyrolen i satt i karantän.

*USA
-Donald Trump har utlyst nationellt nödläge,
Regeringen och kongressen har enats om ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet som innehåller:
skattelättnader och sjukersättning i upp till två veckor för den som måste stanna hemma från jobbet,
-Möjlighet till tre månader obetald frånvaro för de som måste ta hand om sjuka i familjen och för virussmittade som behöver sitta i karantän,
Stödet till arbetslösa utökas,
-De 34 miljoner låginkomsttagarna får ökat stöd för sina inköp av mat och av Medicaid – en offentligt finansierad sjukförsäkring för låginkomsttagare.
-Skattelättnader för små och medelstora företag,

Finansiering av coronavirustester: De är gratis så folk behöver inte oroa sig över det har president Trump sagt.

* United Kingdom (tidigare Storbritannien)
Boris Johnson, premiärministern, har liksom sin tyska kollega Angela Merkel gått ut i ett allvarligt tal till nationen,
Johnson sade bl a att landet drabbats av den värsta hälsokrisen på en generation där många familjer kommer att förlora anhöriga i förtid,
regeringen förhandlar i denna stund med tillverkningsindustrin, bl a med biltillverkare som Rolls Royce, för att dessa ska ställa om sin produktion och tillverka exempelvis respiratorer,
-En nödlagstiftning kommer att presenteras under nästa vecka.

______      ______      ______      ______      ______      ______

Kommentarer

I. Sverige är ledarlöst
Efter att ha lyssnat till statsminister Stefan Löfvens presskonferens.
Och strax efter (eller var det före) en intervju med socialminister Lena Hallengren drabbas jag av en kraftig känsla av déjà-vu. Denna känsla av att jag-har-varit-med-om-detta-tidigare handlar om regeringens oförmåga att hantera kriser. Definitiva oförmåga att hantera kriser.

A. Tsunamin I Thailand /Sydostasien julen 2004-2005: S-regeringen, personifierad av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson, var helt frånvarande. Den person som talade klarspråk om katastrofens omfattning, och som sände flygplan för att evakuera överlevande svenskar var inte svenska staten ledd av S-regeringen, utan Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Hon blev en välförtjänt hjältinna. Men inte s-regeringen.

B. Återvändande ”krigare” och andra som stött det av Daesh /IS utropade kalifatet: genom att ha dödat med vapen i hand eller som stött det 2014 utropade kalifatet på annat sätt. Nästan alla andra stater hade en lagstiftning som gjorde det möjligt att lagföra de återvändande och gå igenom deras mobiler och datorer. Men inte Sverige: en brist som både Alliansen under Reinfeldt och S+MP koalitionen under Löfven får dela ansvaret för.

C. Och nu coronaviruset 2019-2020.
Det handlar inte om att Stefan Löfven sade något som var fel. Nej. Felet bestod i att han inte, uttryckligen, mobiliserade befolkningen i Sverige till försvar för den fysiska och sociala infrastrukturen.

II. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen i Sverige kommer att drabbas av coronaviruset.
Angela Merkel nämnde, i sitt tal, att två tredjedelar av befolkningen kommer att smittas.
Detta är en väldigt stor andel. Och den kommer i princip att gälla alla länder. Men folk kommer att ställa upp då de kallas ut i striden för att försvara samhällets fysiska och sociala infrastruktur. Alla erfarenheter visar på detta.

Jag hörde endast på Löfven i P1 och missade därför den sista delen av presskonferensen. Men i den del av presskonferensen som jag hörde sade han inte ett knyst om att en så stor del av befolkningen skulle drabbas. Det sade inte heller socialminister Lena Hallengren under den intervju i P1 som jag lyssnade på. OM inte Löfven sade det som Angela Merkel och en rad andra regerings- och statschefer sagt så är det en skandal. Sveriges befolkning har rätt att få veta vad som väntar dem. MEN de har också rätt att få veta vad som gör FÖR dem. Och detta vägrade socialminister Lena Hallengren tjurigt att besvara.

III. Det finns en större statistisk sammanställning som gjorts och den kommer, naturligtvis, från Kina.
Jag tror att det är på denna sammanställning som Michael Osterholm, Fredrik Elgh och andra baserar sina slutsatser.
Michael Osterholm är professor vid ett center för smittsamma sjukdomar i Minnesota. Fredrik Elgh är professor och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet och NUS. Dessa båda för fram likadana siffror. Jag hämtar nedanstående uppgifter från bl a Osterholm och Elgh:

-Ungeför 80 procent av de som smittas av coronaviruset drabbas lindrigt,

-Men cirka 15 procent kommer att smittas i i de övre luftvägarna och drabbas av en mer svårartad infektion som innebär att vissa kommer att behöva sjukhusvård,

– Men 4-5 procent riskerar att bli så sjuka att de behöver sjukhusvård, vissa intensivvård, och av dessa kommer ett antal att dö. De som får infektioner i de nedre luftvägarna riskerar exempelvis att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

-Hur många kommer att dö? Den siffra som brukar nämnas när det gäller antalet som kommer att dö är en procent av de som smittats av coronaviruset.

IV. Varför är coronaviruset ungefär tio gånger så dödligt som ett vanligt virus?
Coronaviruset är alltså mycket farligare än de influensavirus som brukar drabba oss varje år mellan november och maj.
Låt oss jämföra med den s.k. ”svininfluensan” år 2009. Det finns två, kanske tre, avgörande skillnader mellan svininfluensan – som hade ”normal” dödlighet om jag minns rätt – och dagens coronavirus. Det handlar om följande:

a) det fanns en rad äldre personer som hade samlat på sig ”immunitet” ända från den s.k. asiaten 1957 och framåt. Detta gjorde att det just var äldre och folk i övre medelåldern som klarade sig bäst mot svininfluensan. Dessutom spreds inte svininfluensan av lika många beroende på immuniteten (tror jag).

Det finns inga grupper av människor i samhället, i något land, som hade någon immunitet då coronaviruset började spridas. Detta är den första stora skillnaden.

b) det gick förhållandevis snabbt att ta fram ett vaccin mot svininfluensan. Men ett vaccin mot coronaviruset ligger långt borta. Michael Osterholm säger att det inte finns något vaccin i sikte i närtid. Hans avfärdar resonemangen om ett vaccin mot coronaviruset i närtid med följande ord: ”that’s happy talk”.

Detta är den andra stora skillnaden.

c) Det fanns anti-virala medel som kunde användas till att påskynda framtagandet av ett vaccin mot svininfluensan. Det var ett sorts ”basvaccin” (mitt amatörmässiga uttryck).

Det finns inget sådant mot coronaviruset.

V. Det är de äldre som drabbas hårdast av detta virus.
Men du som är över 70 år ska inte drabbas av panik.
Personer som är över sjuttio och som dessutom har någon, eller flera, underliggande sjukdomar eller röker löper visserligen en större risk att drabbas hårt och till och med dö. Men detta är inte ett förutbestämt öde för en enda person. Det är därför som vi måste undvika att besöka våra släktingar och våra vänner i onödan under ett antal veckor framöver. Då minskar sannolikheten att våra äldre släktingar och vänner får den allvarligare infektionen, i de nedre luftvägarna, med risk att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

Det är de unga som kommer att få drabbas ”milt” av coronaviruset.

Jag repeterar en av de saker som alla bör ta fasta på i det som Löfven sade: INGEN borde besöka sina äldre släktingar och vänner som ligger på vårdhem eller som är hemma och får hemhjälp. Denna brist på besök kan naturligtvis förklaras: antingen av dig via telefon eller via personalen.

Siffran på en procent döda är inte definitiv för något land – eller för ett antal individer inom ett område i exempelvis Sverige. Därför att:
* Olika länder har olika befolkningsstrukturer – i vissa länder är halva befolkningen under 20 år,
* Så är det, som vi alla vet, inte i Sverige: men Sverige har en avancerad sjukvård som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

Nu gäller det att mobilisera sjukvårdspersonal, utbildning av dessa och tillverkningsindustrin – så att det finns exempelvis tillräckligt många respiratorer.

Fortsättning på tisdag

__________________________

Skulle du vilja ha denna regering i samband med ett krigsutbrott – skulle du vilja ha en miljöpartist som försvars- eller industriminister?

Lämna en kommentar