Ordförande Vigren (S) öppnar Umeås gymnasieskolor helt och hållet – helt på egen hand! Trots ökad spridning av smitta i Europa, Sverige och Umeå

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Inledning
Peter Vigren, socialdemokratisk ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, har ensam fattat ett beslut som riskerar att få långtgående konsekvenser för spridningen av coronasmittan i Umeå med kranskommuner. Det ordförande Vigren bestämde den 19 oktober, helt på egen hand, var följande: ”…att åter öppna upp gymnasieskolorna för ordinarie undervisning i skolans lokaler från och med vecka 45”. Det är nästa vecka!

Innebörden av detta beslut – som alltså inte har fattats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i sin helhet, eller ens av nämndens presidium, utan just av ordförande Vigren själv – är att alla elever i Umeås kommunala gymnasieskolor kommer att återgå till undervisning i skolornas lokaler från och med måndag den 2 november! Fullt ut. Sedan terminsstarten har det endast varit eleverna som går första året på gymnasiet som varit i skolan på heltid. De som går andra och tredje året har enbart varit i skolan varannan vecka. Och fått plugga på distans varannan vecka.

Del ett
Ordförande Vigren har ensam tagit detta beslut i ett problematiskt läge vad gäller smittspridningen. Just nu ökar nämligen spridningen av coronasmittan i stora delar av Europa. I Frankrike och Tyskland – EU:s två största stater befolkningsmässigt och ekonomiskt – införs nu omfattande nedstängningar av samhället. Detta i syfte att få stopp på smittspridningen. Hårda restriktioner har även införts i en rad andra europeiska länder: exempelvis Spanien, Irland, Belgien, Storbritannien, Tjeckien, Nederländerna, Portugal och Danmark.

Även i Sverige ökar antalet smittfall kraftigt. Låt oss titta på vad som händer i andra delar av Sverige. Bilden nedan är en skärmdump från Expressens hemsida idag.


Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav på Folkhälsomyndighetens pressträff den 27 oktober att antalet bekräftade smittfall ökade med 70 procent under förra veckan jämfört med veckan dessförinnan (Expressen 28 okt). Onsdag den 28 oktober rapporterades 3 396 nya bekräftade smittfall i Sverige. Detta är det största antalet någonsin under en och samma dag sedan pandemin inleddes. Det ökade antalet bekräftade fall av coronasmitta beror delvis på att kapaciteten för testning och smittspårning är mycket bättre idag än under våren. Men ökningen av antalet bekräftade smittfall beror även på att antalet smittade individer i samhället verkligen ökar.

Sverige utgör inget undantag i världen.
Umeå utgör inget undantag i Sveriges avlånga land.
Därför var ordförande Vigrens, egenhändigt, fattade ”delegationsbeslut” mycket märkligt. Detta i två avseenden.

Del två
Märklighet ett: Även i Umeå och Västerbotten ökar nu antalet smittade. Onsdag den 28 oktober uppmätte Region Västerbotten det största antalet coronasmittade på en och samma dag sedan pandemins början. Även i här i länet har ökningen kommit under de senaste två veckorna. Enligt smittskyddsläkaren Stephen Stenmark vid Region Västerbotten, som intervjuats av VK, sker den största smittspridningen när människor umgås inomhus.
”Det gör vi på jobbet, när vi pluggar, när vi träffar vänner, när vi tränar tillsammans och inom familjen” sa Stephen Stenmark till VK.

När vi pluggar tillsammans …

Vi får heller inte glömma att höstlovet, som pågår denna vecka, är en tid då det både organiseras fester med många ungdomar och då många reser bort – trots att myndigheter avråder från detta. Ordförande Vigrens, egenhändigt, fattade beslut framstår mot denna bakgrund som ovanligt dåligt tajmat. Vigrens beslut går också tvärsemot den försiktighetsprincip som präglat Umeå kommuns agerande sedan coronapandemins utbrott. I samband med sportlovet i våras beslutade nämligen Umeå kommun att alla anställda, elever och förskolebarn som varit i områden med coronasmitta skulle stanna hemma i minst två dagar – oavsett om de hade symptom eller inte. Detta utökades senare till först fem och sedan till 14 dagar. Och kom dessutom att omfatta alla som varit och rest utomlands. Dessa försiktighetsåtgärder har med största sannolikhet bidragit till att smittspridningen i Umeå och Västerbotten hittills varit så pass låg. Men nu drar – inte Umeå kommun eller länet – utan ordförande Vigren åt ett annat håll än övriga Sverige. Jämför Vigrens attityd med den oro som nu sprider sig över landet.

Titta exempelvis på vad som beslutas i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Där uppmanas invånarna ”…att avstå från möten, besöka butiker och undvika kontakt med personer som man inte bor med. Personer äldre än 15 år uppmanas undvika både idrottsträningar och matcher. Samtidigt kan antalet besökare på offentliga evenemang begränsas till 50 personer i regionerna…” (Expressen 29 oktober)

Tidigare – under våren, sommaren och hittills under hösten – har beslutsfattarna i Umeå och Västerbotten framstått som mer insiktsfulla än de flesta andra runt om i landet. Men detta positiva exempel riskerar nu att förbytas till ett negativt exempel.

Del tre
Märklighet två. Den ökande smittspridningen i det svenska samhället och åtgärder i andra län gör det ytterst anmärkningsvärt att ordförande Vigren ensam tagit på sig ansvaret för beslutet att öppna gymnasieskolorna helt och hållet. Det hade inte varit svårt att kalla in övriga tio ordinarie ledamöter i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att lyssna på vad dessa hade att säga. Och om ordförande Vigren ansåg sig ha haft skäl för denna brådska hade han i alla fall kunnat tala med de övriga två i nämndens presidium: vice ordförande och andra vice ordförande.

Det hade inte tagit lång tid att genomföra ett sådant möte via videolänk. Umeå kommun har ju haft cirka sju – åtta månader på sig att träna för just denna typ av situationer.

Avslutning
Peter Vigren, Socialdemokratisk ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, går på tvärs i förhållande till smittspridning och åtgärder mot smittspridningen i andra delar av världen och Sverige. Han går även på tvärs mot själva andemeningen med att försöka fatta beslut rörande smittskyddsbekämpningen i största möjliga enighet. Detta genom att fatta beslutet om att öppna gymnasieskolorna i Umeå kommun fullt ut på egen hand. Trots att detta framstår som helt onödigt.

Ordförande Vigrens beslut framstår även som minst sagt olyckligt.

Eller, för att tala klarspråk, alldeles förbannat självsvåldigt. Förhoppningsvis finns det andra inom S som agerar så att denna självsvåldighet stannar vid ordförande Vigrens negativa exempel.

Lämna en kommentar