S-politiker tar med sig kommunala uppdrag till islamistiska partiet Nyans – som försvarat Safirskolan, en skola som bl a anställt IS-återvändare!

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:

Det nybildade islamistiska partiet Nyans
__________________

Ingress
En socialdemokratisk lokalpolitiker i Nyköping, Ibrahim Ben Alaya, har anslutit sig till det islamistiska Partiet Nyans. Och därför har lämnat S. Partiet Nyans startades av islamister med kopplingar till bland annat Muslimska Brödraskapet. Nyans ordförande, Mikail Yüksel, uteslöts ur Centerpartiet så sent som strax före valet 2018. Detta då det bland annat avslöjats att Mikail Yüksel (som nu alltså är ordförande i partiet Nyans) haft kopplingar till den turkiska fasciströrelsen Grå Vargarna.

Del ett
Ben Alaya har, som socialdemokrat, verkat inom lokalpolitiken i Nyköping som ersättare i kommunfullmäktige respektive i barn- och ungdomsnämnden. Dessa båda kommunala förtroendeuppdrag behöll Ben Alaya då han lämnade Socialdemokraterna. Genom sitt avhopp till Nyans ger den före detta socialdemokraten Ben Alaya nu partiet Nyans deras första politiska förtroendeuppdrag i Sverige. Detta skryter nu partiet Nyans med på sin facebooksida!

Partiet Nyans påstår sig bland annat företräda Sveriges muslimer. Men partiet Nyans bygger i själva verket på en extrem minoritet. ”Nyans” har exempelvis tagit den islamistiska Safirskolan (tidigare den så kallade Vetenskapsskolan) i försvar. Vilka värderingar står ”Vetenskapsskolan” / Safirskolan för?

Del två
I juni 2019 avslöjade stiftelsen Doku:
att  Safirskolan anställt minst fyra personer som återvänt till Sverige efter att ha tidigare åkt och anslutit sig till Daesh / Islamiska Staten i Syrien och Irak …!
att  ytterligare sju anställda vid Safirskolan kunde knytas till den våldsbejakande jihadistiska miljön här i Sverige…!

Majoriteten av muslimerna i Sverige är demokratiskt sinnade. Majoriteten av muslimerna i Sverige vill inte att deras barn ska undervisas av anhängare till Daesh / IS.

Del tre
Ben Alaya själv anklagar Socialdemokraterna för att inte vilja utse personer med invandrarbakgrund till topposter inom partiet. Detta stämmer inte. Det finns minst två ministrar med invandrarbakgrund i dagens S-regering.
Ben Alaya anser också att han personligen borde ha fått viktigare positioner än de han hade fått (alltså positionerna som ersättare i kommunfullmäktige respektive i barn- och ungdomsnämnden).

Jag anser att problemet är det motsatta.

Socialdemokraterna i Nyköping borde aldrig ha gett Ben Alaya några positioner alls. En person som kan gå direkt från Socialdemokraterna till partiet Nyans borde aldrig ens ha fått medlemskap i Socialdemokraterna. Den som kan gå från S till partiet Nyans – som försvarar den islamistiska Safirskolan / Vetenskapsskolan och som har en ordförande med kopplingar till den turkiska fasciströrelsen Grå Vargarna – borde inte ha fått vara medlem i S.

Avslutning
Det pinsamma för Socialdemokraterna, och för miljöpartiet, är att den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) också hade kopplingar: till de Grå Vargarna och till Muslimska Brödraskapet.

Lämna en kommentar