SD förnedrar muslimerna i Sverige – spelar därmed extrema Muslimska brödraskapet rakt i händerna. Björn Söder förtjänar extra uppmärksamhet

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Ingress
Sedan TV-programmet ”Sverige möts” den 9 mars har Sverigedemokraterna hamnat i debattens centrum. Detta var exakt vad SD strävade efter, efter att ha befunnit sig i medieskugga under flera, besvärande, veckor. Låt mig, som tillhör SD:s motståndare, fästa uppmärksamheten på detta partis destruktiva åsikter.

Och bedrägliga debattmetoder.

Steg ett:
Vi ska alltså inte gå i fällan att följa Richard Jomshofs bedrägliga debattmetoder. Alltför många har gått i Jomshofs debattfällor. Dessa innehåller följande element:
* först kommer ett mycket vulgärt uttalande riktat till den delvis invandrarfientliga kärnan bland SD:s väljare,
* sedan följer en halv reträtt för att inte skrämma bort de socialdemokrater som, i vanmakt över Socialdemokraternas fullständiga oförmåga att hantera frågor som invandring och integration, röstar på SD,
* därefter följer nya, men aningen mindre, vulgära uttalanden – tillsammans med halvdementier från Jimmie Åkesson – plus nya framstötar, ytterligare reträtter, osv, osv, för att med hjälp av ”offerkoftan”  återigen komma in i medias värmande sol.

Denna ”Jomshofska” debattfälla ska vi alltså inte ramla i. Det räcker med att media, och att alltför många uppblåsta och självsäkra vänster- och vänsterliberala debattörer – gång-på-gång-på-gång – ramlar i hans fälla och (som sagt) hjälper SD ut ur medieskuggan.

Steg två:
Istället ska vi titta på vad partiet Sverigedemokraterna (inte Jomshof) verkligen ställde sig bakom i samband med debatten efter den 9 mars. På sitt officiella Twitterkonto ställde sig SD – som riksdagsparti – bakom följande rader: ”Richard Jomshof pratar klarspråk om islam, som en avskyvärd religion.”Dessa ord ställde sig alltså SD som riksdagsparti bakom: ”Richard Jomshof pratar klarspråk om islam, som en avskyvärd religion.”
Vi ska alltså inte följa Jomshofs manipulationer – då han lurar både media och proffstyckare än hit, än dit – utan istället följa partiet Sverigedemokraternas grova förolämpning riktad mot ALLA muslimer i Sverige.

Det bästa sättet att följa partiet SD är, i detta fall, att följa Björn Söder.

Det var nämligen riksdagsledamoten Björn Söder som skrev de ord som SD, som riksdagsparti, ställde sig bakom. Därför: låt mig åter repetera vad SD, som riksdagsparti, ställde sig bakom: ”Richard Jomshof pratar klarspråk om islam, som en avskyvärd religion.”

Det var precis detta som SD ställde sig bakom. Som parti. Inte några nya, omformulerade och ”förmildrade”, uttalanden. Utan precis detta. Sverigedemokraterna förnedrande verkligen ALLA muslimer i Sverige. Med SD-ledningens goda minne. Och detta ska inte Jomshofs bedrägliga debattmetoder få dölja.

Steg tre:
Björn Söder hoppade över SD:s nazistiska förflutna. Riksdagsledamoten Björn Söder har ”alltid” tillhört SD:s innersta krets. Söder besökte Umeå i januari 2016. På ett möte lördagen den 23 januari (2016) lyckades Söder tala om SD:s ideologiska grund – utan att nämnda partiets nazistiska förflutna. Och att klara detta var en verklig uppvisning i politisk demens.

En vittnesed i en rättegång lyder på följande sätt: ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Ifall Björn Söder skulle ha hållit sitt anförande om SD:s ideologiska grunder under ed skulle han ha fällts för mened. Söder ”råkade” alltså glömma att SD föddes som en nazistiskt organisation. Tala om att FÖRTIGA sanningen.

Istället för att tala sanning om SD:s historia valde Björn Söder att spåra Sverigedemokraternas ursprung till snart sagt varje känd person i boken i Statskunskap för Nybörjare kombinerad med Wikipedia. Däribland Edmund Burke. Men Burke, av många ansedd som konservatismens fader, var aldrig ute på gatan vrålandes Sieg Heil – samtidigt som han sträckte ut högerarmen i en Hitlerhälsning. Men detta utgör SD:s verkliga ursprung. Detta var exakt vad Sverigedemokraterna gjorde under 90-talets första år. Jag deltog i demonstrationer riktade mot det, vid denna tid, nazistiska SD. Och jag såg eländet med egna ögon. 

Steg fyra
Men SD har brutit med nazismen. Allvaret i denna brytning visades av att partiet, bland annat, uteslöt hela sitt gamla ungdomsförbund (SDU) strax före SD:s partikongress hösten 2015. Jag tillhör därför de som alltid invänder då någon påstår att dagens SD är ett nazistiskt parti. Låt mig upprepa: SD uteslöt hela sitt dåvarande ungdomsförbund (SDU) hösten 2015 – just för att SDU var så nedlusat med nazister att ungdomsförbundet befanns vara bortom varje försök till ”reformering”. Å ena sidan går det alltså inte att kalla SD för nazistiskt. Å andra sidan tillät SD-ledningen alltså nazister att härja inom ungdomsförbundet ända fram till 2015.

Det nazisterna i SDU sedan gjorde var att lägga grunden till dagens ”Alternativ för Sverige”.

Men åter till Björn Söder. På sitt möte i Umeå 2016 lyckades alltså Söder med konststycket att glömma det verkligt väsentliga i SD:s historia: att partiet en gång har varit ett nazistiskt parti – men att SD har brutit med nazismen. Men att SD har brutit med nazismen innebär inte att SD har slutat att ljuga. Det innebär inte heller att SD-ledningen har brutit med exempelvis främlingsfientliga och nationalistiska idéer Det hindrar inte heller SD-ledare som Björn Söder från att framföra rasbiologiska idéer. Låt oss studera dennes uttalanden i Umeå.

Steg fem
Björn Söder anser att svenskheten är en nedärvd essens. I Umeå kom Björn Söder in på ett farligt område. Speciellt farligt för en person som var med redan då SD fortfarande var fullt av nazister. Fylld av självförtroende trodde sig Söder kunna definiera vad ”svenskhet” är. Detta visade sig leda till en intellektuell härdsmälta. För utan att tveka hävde Söder ur sig, nu utan kunskapsmässiga kryckor i form av boken Statskunskap för Nybörjare samt Wikipedia, följande: ”Svenskheten är en nedärvd essens som det är svårt att sätta fingret på”!

Jag minns att jag bara gapade.

Låt oss bryta ned vad Söder sade:
* nedärvd: nedärvd – motsatsen till förvärvad,
* essens: det väsentliga i något – exempelvis livsnödvändiga aminosyror,
* svårt att sätta fingret på – eftersom Björn Söder, precis som Richard Jomshof, vill kunna fly genom en politisk bakdörr.

Men det kommer vi inte att tillåta.

Alltså: Svenskhet är, enligt Björn Söder, en essens (eventuellt en aminosyra?) som utlandsfödda (alltså exempelvis tyskar, finnar, norrmän, turkar, syrier, libaneser, danskar och amerikaner) saknar, eftersom den är nedärvd och ”som det är svårt att sätta fingret på”.

UNDRA FAN PÅ ATT DET ÄR SVÅRT ATT SÄTTA FINGRET PÅ VAD EN SÅDAN SVENSKHET ÄR.

Men en sak är säker: endast Sverige svenska aminosyror har!

Steg sex
Men tillåt mig att sätta fingret på det ”essentiella” i Björn Söders så kallade ”definition” av ”svenskhet”. Det essentiella i Söders ”definition” är just att svenskheten är nedärvd – och därmed inte kan förvärvas! Här kommer det rasbiologiska tänkandet hos Björn Söder fram. Återigen: Svenskheten är nedärvd – och kan därmed inte förvärvas.

Fast det är svårt, enligt ”SD-teoretikern” Söder, att sätta fingret på vad den nedärvda essens (som därför inte kan förvärvas) består i. Här kommer den politiska fegheten hos ”SD-teoretikern” Björn Söder fram.

Söders, på ytan så förvirrade, definition har alltså en mycket giftig udd.

Jag vill återigen understryka i vad giftet består: Eftersom svenskheten är nedärvd, enligt ”SD-teoretikern” Björn Söder, går svenskheten därmed inte att förvärva! Detta innebär – enligt denne riksdagsledamot i SD:s inre cirkel att människor från exempelvis arabisktalande länder med muslimsk trosuppfattning aldrig kan bli en del av ”svenskheten”. Detta eftersom svenskheten är nedärvd – och därmed inte kan förvärvas. Jag vill att alla ska förstå det giftiga i denna, till synes, förvirrat ofarliga så kallade ”definition”.

Denne höjdare inom SD:s inre cirkel:
a) är så förbannat politiskt feg att han måste komplettera sitt påstående om att ”svenskhet är en medfödd essens” med orden ”som det är svårt att sätta fingret på”. Känner du, käre läsare, igen Jomshofs metod: ett steg fram, ett halvt steg tillbaka.
b) för fram budskapet att du som inte är född här – och vars föräldrar och farföräldrar inte är födda här – kan därför aldrig bli en del av ”svenskheten”,
c) bär på ett rasbiologiskt tänkande.

Avslutning del A
*Sabotage av integrationspolitiken – från olika ytterligheter. Jag har tidigare sagt att S har misslyckats med invandrings- och integrationspolitiken. Men SD:s budskap om att islam utgör en avskyvärd religion och Björn Söders budskap om nedärvd svenskhet syftar medvetet till att omöjliggöra all integration. Både genom att vägra göra skillnad på muslim och muslim samt genom det rasbiologiska talet om nedärvd essens.

Detta kan framstå som en verklig politisk paradox! Men det är logiskt. Ytterligheterna motarbetar integrationen – från olika håll och av olika skäl. Men de motarbetar verkligen en integration.

*Sverigedemokraterna är eniga med islamisterna i Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – en integration av etniska svenskar och muslimer är inte möjlig. Sverigedemokraterna är det parti i Sverige – som mer än något annat – driver muslimer som är beredda att acceptera svenska lagar rakt i händerna på shariaanhängarna i Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna.

Malcolm X verkade i USA och var under större delen av sin politiskt aktiva tid medlem av ”Black Muslims” – då en rasistisk och sekterisk organisation som han sedan lämnade.

*Malcolm X var under en period starkt emot integration mellan svarta och vita.
Han var exempelvis emot att svarta och vita gifte sig med varandra. Under en period trodde Malcolm X på en uppgörelse med rasisterna i Ku Klux Klan! Både Malcolm X (och vissa inom Black Muslims) och Ku Klux Klan var nämligen eniga om att segregering mellan vita och svarta var bäst. Men Malcolm X var klok nog att inse sitt misstag. Segregering för de svarta skulle, för evigt, döma de svarta till ett liv i getton. Segregering mellan vita och svarta kan aldrig innebära lika villkor för vita och svarta. Segregering betydde, och betyder, att de svarta aldrig ens kommer att kunna kämpa för lika villkor. Frivillig segregering från de svartas sida innebär ingenting annat än frivillig underkastelse från de svartas sida. Frivillig segregering innebär att de svarta frivilligt avstår från att kämpa för lika rättigheter – integrering – tillsammans med alla vita som inte var och är rasister.

*Malcolm X insåg detta och ändrade sig – för att söka samarbete med Martin Luther King. De kämpade båda för integration mellan svarta och vita – på lika villkor för båda ”raserna” som de säger i USA. Detta blev för mycket för rasisterna – både de svarta och de vita. Black Muslims ledare vid tiden för mordet på Malcolm X (1965) har alltid misstänkts ligga bakom detta mord. Och vita rasister har alltid misstänkts ligga bakom mordet på Martin Luther King.

Parallellerna är tydliga – för mig.

Avslutning del B
Sverigedemokraternas politik omöjliggör integration mellan exempelvis etniska svenska och muslimer. Muslimska brödraskapets, och de wahhabitiska salafisternas, politik omöjliggör också integration mellan muslimer och etniska svenskar.

Paradoxalt! Ja. Men alltså endast ytligt sett. Ytterligheterna motarbetar integration – från olika håll och av olika skäl. Men de saboterar rent av integrationen.

Vi som vill ha integration, på lika villkor, måste kämpa tillsammans. Etniska svenskar och muslimer måste, tillsammans, försvara sjukvården, äldreomsorgen och anställningstryggheten. Detta kommer att gynna alla. Och kämpar vi tillsammans – då kan vi integreras tillsammans. På lika villkor. Etniska svenskar och muslimer – som talar arabiska, persiska, somaliska eller något annat språk. Kämpar vi tillsammans kan vi slippa en segregering där muslimer underordnas i förhållande till de etniska svenskarna.

Detta är den segregering som de står för alla tre: Sverigedemokraterna, Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna.

Lämna en kommentar