Skattesänkningar blev sossepolitik! S har sålt sin identitet och gör allt för att få regera oavsett politik – klarar inte att skapa ett alternativ i opposition

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Inledning
Regeringen S+MP och de s.k. samarbetspartierna C+L har presenterat sin budgetproposition. Budgetpropositionen innehåller nya åtgärder för 105 miljarder kronor – bl a i form av stora skattesänkningar. Propositionen finansieras till stor del genom lån. Finansminister Magdalena Andersson (S) har beskrivit prioriteringarna i propositionen med orden ”jobben, jobben, jobben”. Moderaterna, har, å sin sida, kritiserat regeringens budgetproposition för att spreta åt alla håll – en uppfattning som även delas av många politiska kommentatorer.

Del ett
Coronapandemin och den ekonomiska krisen innebär att årets budgetförslag läggs i ett helt annorlunda politiskt-ekonomiskt landskap än fjolårets. Men trots det stora antalet nya åtgärder, som tillsammans alltså uppgår till ett värde av hela 105 miljarder, präglas budgeten av både otillräcklighet och en brist på nya idéer. Det framstår tydligt att det handlar om en kompromiss mellan S+MP+Centern+Liberalerna. Alla partier har fått några av sina hjärtefrågor tillgodosedda. Resultatet har blivit vad en kommentator i Expressen kallade för ett ”historiskt lapptäcke”. Aftonbladets kommentator nöjde sig med ”lapptäcke”.

Och budgeten utgör ett bevis på att de fyra partier som kompromissat fram prioriteringarna saknar ett gemensamt projekt. Detta är budgetpropositionens, eller budgetförslagets, största svaghet.

Del två
Det har byggts upp enorma brister inom sjukvård och äldreomsorg efter åratal av nedskärningar. Detta är en av de saker som pandemin har avslöjat. Trots detta innehåller budgeten bara halvhjärtade extra-satsningar på regioner (landsting) och kommuner som bland annat ansvarar för sjukvård, äldreomsorg med mera. Den totala extra-satsningarna på kommuner och regioner uppgår till 26,2 miljarder kr. Men dessa består nästan uteslutande av engångspengar. Någon generell upprustning är det inte tal om.

Låt oss ta ett exempel: Regeringens satsning på ett ”äldreomsorgslyft” innebär att kommunerna får 4 miljarder att dela på under 2021. Men i Sverige finns 290 kommuner. För en medelstor svensk kommun, med drygt 100 000 invånare, motsvarar ”äldreomsorgslyftet” ungefär 40-50 miljoner. Detta är naturligtvis ett välkommet tillskott. Men efter årtionden av nedskärningar får dessa pengar mer karaktären av ”plåster på såren” än av ett trendbrott som innebär en upprustningar i form av ökad personaltäthet.

Del tre
Till detta kommer att 17 av landets 21 regioner ifjol beslut om nedskärningar inom sjukvården under detta år (2020). Beslutet i Region Stockholm innebar att sjukvårdens resurser skulle skäras ned med hela 1,1 miljarder bara i år. Tidigare talades det om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skulle varslas om uppsägning.

Nu blir det inga varsel.

Men istället ersätter inte Region Stockholm personal som går i pension med nyrekryteringar. Effekten bli därför ytterligare minskad personaltäthet. I alla fall.

Del fyra
”Det finns inget utrymme för stora, ofinansierade skattesänkningar. Skattesänkar-eran i svensk politik är över”. Detta slog socialdemokraterna fast på sin senaste kongress i april 2017 i dokumentet ”Politiska riktlinjer – Trygghet i en ny tid”.

Ändå har Socialdemokraterna nu gått med på att genomföra skattesänkningar som ligger strax under 30 miljarder bara under 2021!. Till dessa skattesänkningar har pengarna lånats upp. Det handlar bland annat om sänkt inkomstskatt, sänkt skatt för företag, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, sänkt skatt för pensionärer, mm. Detta tillhör bland det mest uppseendeväckande i hela budgeten. Att Socialdemokraterna har böjt sig för C och L i denna, för partiet så ideologiska, fråga är uppseendeväckande. Av flera skäl.

*Det krävs verkligen ett trendbrott i form av en långsiktig ökning av personaltäthet inom sjukvård och äldreomsorg. Mot denna bakgrund är skattesänkningar bland det minst lämpliga.

*De 30 miljarderna innebär en permanent sänkning av inkomstskatten. År efter år efter år. Detta innebär en långsiktig försvagning när det gäller möjligheterna att finansiera sjukvård, äldreomsorg, skola och andra delar av den offentliga sektorn.

*Det bör även nämnas att dessa skattesänkningar läggs ovanpå de skattesänkningar som genomfördes under Reinfeldts alliansregering – då under stor kritik från S. Trots att Löfven nu har varit statsminister sedan 2014 har S inte återställt dessa förlorade inkomster genom skattehöjningar. Istället fortsätter S nu istället på den väg som allianspartierna slog in på 2006!

När finansminister Magdalena Andersson, på en fråga i Aftonbladet, svarar att de skattesänkningar som S för fram budskapet är ”sossepolitik när den är som allra bäst” är hon ”Falsk som vatten”.

Att gå fram med en lånefinansierad skattesänkarbudget är alltså vad Socialdemokraterna, under så många år, kritiserat den tidigare alliansregeringen för. Och under valrörelsen 2018 gjorde S en stor sak av att varna för de skattesänkningar som de borgerliga partierna och SD skulle genomföra. Om de kom till makten. Nu sitter S vid makten och säljer bort bit efter bit av sin själ – för att kunna sitta kvar.

Skatter har alltid varit och är fortfarande en ideologisk fråga för socialdemokraterna. Men! Vad händer när S inte längre har något kvar att sälja ut eller att förhandla bort. Svaret är att om S förlorar regeringsmakten kommer partiet inte att klara rollen i opposition. Detta förutsätter nämligen att oppositionspartiet har något mer är regeringsinnehavet som sin identitet! 

Avrundning
Sedan S ingick Januariavtalet tillsammans med MP, C och L har partiet ökat takten i sin omvandling i borgerlig riktning. Skattesänkningarna bekräftar detta. påskyndat sin svikit en rad tidigare kärnfrågor. S har redan tidigare öppnat för att luckra upp arbetsrätten. I maj nästa år ska utredningen om att införa marknadshyror i nyproduktion presenteras. Och nu har partiet alltså gått med på stora skattesänkningar som långsiktigt minskar skatteunderlaget för sjukvård, äldreomsorg, skola, m.m. För Stefan Löfvéns socialdemokrater gäller devisen ”makten framför allt”. Även till priset av att svika och utplåna vad socialdemokratin och fackföreningarna stått för under decennier.

Det blir alltför många snabba kast och tvära svängar för de medlemmar och väljare som fortfarande trott på budskapet från kongressen 2017 samt från tidigare årtiondens politik … många kommer inte att hinna med. Och många kommer inte att hänga med.

Lämna en kommentar