”Socialtjänsten är en terroristgrupp som har lagens stöd”. Dessa ord yttrades av en talare på Renmarkstorget i Umeå idag.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Lögnerna om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar
barn
till muslimer backas upp av demonstrationer – som nu nått Umeå

Texten nedan är skriven av en partikamrat till mig – själv var jag inte på plats på grund av covid-19.

Inledning
Söndag den 20 februari genomfördes en demonstration i Umeå som ett led i den internationella hets- och lögnkampanj som påstår att socialtjänsten i Sverige kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar i syfte att utsätta dessa barn för övergrepp. Ett 30-tal personer deltog i denna manifestation. Tidigare i år har sådana manifestationer hets- och lögnmanifestationer genomförts bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö (i Malmö så sent som dagen innan).

En av talarna på manifestationen i Umeå ropade bland annat följande:
”Socialtjänsten är en terroristgrupp som har lagens stöd”!

Del ett
Läs dessa ord igen: ”Socialtjänsten är en terroristgrupp som har lagens stöd”. Detta hotfulla budskap tilläts alltså att föras fram på Renmarkstorget söndagen den 20 februari 2022 av den/de som ansvarade för manifestationen.

Samma person som tilläts ropa ut detta hotfulla budskap riktat mot
*socialtjänsten och därmed även dess anställda (som utgjorde den verkliga måltavlan) tilläts även av den/de som ansvarade för manifestationen att rikta sitt hotfulla tal mot
*alla som väljer att utbilda sig till socionomer.  Slutligen påstod samma person även att
* svenskar inte älskar sina barn lika mycket som invandrare!

Texten fortsätter under bilden

Bild från Renmarkstorget i Umeå söndag den 20 februari.

Del två
Den person som hade kallat till söndagens demonstration – där bland annat dessa hotfulla påståenden fördes fram – representerar ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.
Personen har, eller har tidigare haft, en funktion som sjukhuskoordinatör för muslimsk andlig vård vid NUS.

Islamiska Föreningen i Västerbotten utgör en del av paraplyorganisationen FIFS (Förenade islamiska föreningar i Sverige). Detta föranleder ett antal frågor:

* Islamiska Föreningen i Västerbotten tillåts sedan länge att hyra lokaler av Umeå kommun – via AB Bostaden,
* Umeå kommun har under åratal stöttat Islamiska Föreningen i Västerbotten ekonomiskt,
* Ska regionen direkt, eller indirekt, stödja manifestationer – vars budskap stämplar socialtjänsten som en terrororganisation – genom att utrusta den ansvarige med officiella uppdrag (det är inte omöjligt att regionen/landstinget stöttat Islamiska Föreningen i Västerbotten även på andra sätt)?

Avslutning
År 2020 betalade den statliga Myndigheten för stöd till trossamfund ut drygt 3,4 miljoner kronor till FIFS – alltså till den paraplyorganisation som Islamiska Föreningen i Västerbotten utgör en del av.

Den eller de som kallar till en manifestation är ansvariga för hur manifestationen utformas. I detta ingår det budskap som förs fram.
De frågor som, återigen, måste ställas är ifall det rätt att föreningar som mobiliserar till demonstrationer där socialtjänsten kallas för ”en terroristgrupp som har lagens stöd” ska få stöd av stat, kommun och region?

Vi kommer bland annat att ta upp följande frågor i Umeå kommunfullmäktige:
1. Ska verkligen Umeå kommun fortsätta att betala ut ekonomiskt stöd till Islamiska Föreningen i Västerbotten – föreningen har tidigare bland annat tagit hit predikanter som uttalat att det under vissa omständigheter är rätt att döda homosexuella samt förhärligat martyrdöden (vid en tidpunkt då det varit svårt att inte se detta uttalande som ett stöd för Daesh / IS strid för ett Kalifat)?
2. Ska verkligen Umeå kommun, via AB Bostaden, hålla en sådan förening med lokaler?

Lämna en kommentar