-Stöttar partierna socialtjänsten mot lögnerna om övergrepp mot muslimer -ANDREAS LUNDGREN: Islamisternas angrepp på LVU minskar inte behovet av extern granskning av ”Soc” i Umeå

Denna blogg innehåller två delar:
1. Ett svar till Andreas Lundgren (S)
2. Avsnitt två av tre när det gäller islamisternas kampanj mot den svenska socialtjänsten

1. Svar till Andreas Lundgren (S)

Jag och bland annat Davis Kaza har, som representanter för AP, riktat kritik mot Andreas Lundgren (S) för att han vägrar att låta en extern revisionsbyrå utreda arbetsmiljön inom delar av socialtjänsten i Umeå kommun. Rådet att låta en extern revisionsbyrå sköta det uppdraget kom även från gruppledarna för alla partier i kommunfullmäktige. Men tyvärr vill alltså inte Andreas Lundgren lyssna. Detta trots att sammanlagt 27 anställda inom Barn och unga ” valt att inte jobba med myndighetsutövning” under 2021 (VK 29/11-21).

Vad är bakgrunden till detta?
Det är den omfattande kritik som har kommit från följande instanser:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* skrivelser från tidigare anställda,
* VK:s granskningar,
* Akademikerförbundet SSR:s framställan om tvisteförhandling.

Kommentar: Denna massiva kritik kan Andreas Lundgren aldrig komma ifrån, vad han än skriver om mig och Arbetarpartiet.

Nu försöker sig Lundgren på en extremt ful manöver. Manövern består i att försöka använda islamisternas kampanj mot den svenska LVU-lagstiftning som skyddar barn för att försvara sig själv och några få höga chefer inom socialtjänsten som drabbats av kritiken. Det är ingen som faller för detta trick!

Arbetarpartiet och övriga världen kan göra två saker samtidigt. Vi kan dels försvara 1958 års lag mot skolaga, 1966 års lag mot barnaga i hemmet, 1979 års kriminalisering av allt våld mot barn samt LVU mot islamisternas riksomfattande och internationella kampanj. Dels kräva att en extern revisionsbyrå ska utreda arbetsmiljön inom delar av socialtjänsten i Umeå. Att skilja på dessa två saker är inte svårare än att gå rakt och tugga tuggummi. Samtidigt. Men Andreas Lundgren försöker medvetet blanda ihop det ena med det andra.

Sedan till min blogg.
* Lundgren påstår att jag skulle ha ”förändrat” videoklippet från debatten mellan honom och Davis Kaza (AP). Detta är en lögn. Kazas inlägg är exakt som det var i fullmäktige. Lundgrens inlägg likaså. Naturligtvis har jag inte tagit med alla andra inlägg. Min blogg är ingen bio. Men alla som vill se hela debatten, och hela kommunfullmäktigemötet, kan göra det på denna länk: https://streamio.com/c/umeakommunfullmaktige/v/61f818b16f8d8d61cb000003 (debatten mellan Kaza och Lundgren börjar vid 4:01:12).

Om Lundgren inte anser att hans inlägg och Kazas inlägg ger honom full rättvisa borde han själv lägga ut hela debatten på sin blogg. Det har han inte gjort.

* Över till hur kommentarerna till min blogg modereras. Jag plockar bort hot och inlägg som är väldigt långa, innehåller väldigt många påståenden och inte går att kommentera. Men om någon vill skälla på chefer eller nämndspolitiker som både förekommer i media, och som själva har tillgång till media, censurerar jag inte. Om inte kommentarerna innehåller hot. Censur får Andreas Lundgren syssla med själv. Exempelvis som när han vägrade besvara Davis Kazas enkla fråga i Umeå kommunfullmäktige i höstas.

Andreas Lundgren: Din manöver innebär inte att du slipper undan kravet på att en extern revisionsbyrå ska granska delar av socialtjänsten i Umeå.

PS. Lundgren försöker förminska AP:s och andras engagemang för alla kunniga socialarbetare, och utsatta brukare, genom att avfärda kravet på en extern granskning som ett utslag av röstfiske. Desperation och härskarteknik av Lundgren. AP:s engagemang beror på att de över 3 000 väljare som röstade på oss, samt långt fler umebor, förväntar sig att vi förvaltar detta förtroende genom att angripa den tystnadskultur Lundgren försvarar. DS.

2. Avsnitt två av tre när det gäller islamisternas kampanj

Ingress
Angreppen som riktas mot Sveriges socialtjänster, både på hemmaplan och med internationell avsändare, har inget att göra med den kritik mot fel och brister som drabbar alla myndigheter – ibland med rätta – i länder där det råder yttrande- och tryckfrihet.

Detta angrepp, i all sin hatiska lögnaktighet, utgör ett exempel på hur islamister – som det Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – har inlett en offensiv för att flytta fram sina positioner. Till att börja med när det gäller familjepolitiken.

Del ett
Partiet Nyans har gjort sig till, eller har redan från allra första början varit, ett redskap för den islamistiska minoriteten. Vi får aldrig glömma att islamisterna – där det Muslimska brödraskapet utgör den helt avgörande kraften – utgör en minoritet av Sveriges alla muslimer. Men en mycket väl organiserad minoritet som, av riksdagspartier och myndigheter, har tillåtits att framträda som talespersoner för ALLA muslimer i Sverige. Och detta under årtionden. 

I ett videoklipp från ifjol där partiet Nyans partiledare Mikael Yüksel kommenterar en demonstration som handlade om LVU säger han att bland annat partiet Nyans ska ”jaga” en politiker som tagit beslut om att omhänderta barn i Göteborg!

Inte särskilt nyanserat från ett parti som kallar sig Nyans – men som borde ha undertiteln ”Muslimska brödraskapet”.

Del två
Klarar riksdagspartierna, i detta läge, av att backa upp socialtjänsterna i landets 290 kommuner mot lögnerna om att dessa (socialtjänsterna) medvetet skulle kidnappa och hjärntvätta barn till muslimska föräldrar för att sedan utsätta dessa barn för olika former av övergrepp?

Riksdagspartiernas agerande i denna situation tillhör de faktorer som kommer att avgöra Sveriges framtid.

Riksdagspartierna jagar, liksom media, i flock. Ett exempel är det påstådda hotet mot Sverige från Putins Ryssland. Men Putin utgör ett hot mot befolkningen i Ryssland och inte mot befolkningen i Sverige. Mot Putin, som befinner sig långt borta, tävlar idag svenska riksdagspartier och myndigheter om att vara ”tuffa”. Därtill uppbackade av okritiska media.

Men nu handlar det alltså om ifall samma partier, som återfinns i riksdag och regering, klarar av att försvara sina egna socialtjänster i 290 kommuner mot nästan ofattbara lögner. Klarar partierna och myndigheterna av att göra detta – på ett balanserat sätt? Eller kommer riksdagspartierna och myndigheterna att överge de enskilda socialarbetarna, som i så fall kommer att få ta smällen ensamma?

Detta är vad som exempelvis har skett – och vad som sker varje dag – när det gäller frågan om hedersförtryck.

Om de enskilda socialarbetarna överges så är det mycket troligt att islamisterna, främst det Muslimska brödraskapet, kommer att lyckas flytta fram sina positioner. Och detta kommer i så fall att bland annat att stärka just hedersförtrycket.

Del tre
Det finns en väldig sprängkraft bakom de medvetna lögner som sprids idag. Detta har bland annat med barnens starka juridiska ställning i Sverige att göra. Sverige befinner sig på den ena änden av en lång linjal som symboliserar barnens rättigheter. Flera av de länder från vilka många invandrare / flyktingar som anlänt till Sverige kommer ifrån befinner sig i den andra änden av denna linjal som symboliserar barnens rättigheter. Låt oss exemplifiera med lagstiftningen rörande barnaga – som är förbjudet i Sverige men tillåtet i en majoritet av världens länder.

Fakta om barnaga i Sverige
* Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga.
* Skolagan förbjöds helt från och med 1958 – efter att stegvis ha minskat sedan slutet av 1800-talet,
* Barnaga slutade vara lagligt i Sverige år 1966,
* Allt våld mot barn, uppfostrande eller inte, kriminaliserades uttryckligen 1979.

Fakta om barnaga i världen
* Så sent som 2014 växte 90 procent av alla barn i världen upp i stater där det var tillåtet att slå barn (Human Rights Watch),
* År 2021 hade endast 63 av 199 stater i världen helt och hållet förbjudit ”kroppslig bestraffning” av barn (End Violence Against Children / FN),
* Någon form av barnaga är tillåtet i bland annat stater som Italien, Tjecken, Slovakien, USA, Australien, Schweiz, Belgien, United Kingdom, Ryssland, Kina och Indien,
* I Mellanöstern och Nordafrika är barnaga helt förbjudet endast i Tunisien och Israel.

Del fyra
Internationellt sett är Sverige alltså ett land där barnen har en unikt stark juridisk ställning.
I Sverige måste socialtjänsten agera på olika sätt om det exempelvis inkommer en orosanmälan. Detta vet de flesta föräldrar som är uppvuxna i Sverige – och även många barn som växer upp i Sverige. I Sverige ska samhället, bland annat via socialtjänsten, ta tillvara barnens rättigheter även om detta innebär en konflikt med barnets föräldrar – som ibland kan gå så långt som till att barn omhändertas för att placeras i fosterhem. Detta under längre eller kortare tid.

Den svenska lagstiftningen rörande bland annat barns rättigheter och föräldrars skyldigheter är annorlunda än den lagstiftning som råder i flera av de länder från vilka många invandrare / flyktingar som anlänt till Sverige kommer ifrån.

Denna skillnad har inneburit, och kommer att fortsätta att innebära, konflikter mellan exempelvis socialtjänsten och föräldrar som kommer från länder där aga inte är förbjudet och där frågan om agans plats i barnuppfostran huvudsakligen anses vara familjens ensak. De våldsamma angrepp som nu pågår mot den svenska lagstiftningen, och mot den socialtjänst som ska se till att denna lagstiftning efterlevs, har länge legat och grott. För alla som inte har varit blinda.

Konflikten finns alltså inbyggd i själva olikheterna mellan Sveriges lagstiftning, å ena sidan, och vissa flyktingar och invandrare som kommer från länder med en annan lagstiftning och som har svårt att acceptera vad som gäller i Sverige, å den andra sidan. Denna konflikt har förvärrats på grund av att svenska myndigheter under lång tid har varit alltför otydliga med vad som gäller i Sverige. Detta då det handlar om barns rättigheter. Men även i en rad andra frågor.

Och nu ställs alltså detta på sin spets!

Avslutning
Återigen: Klarar riksdagspartierna av att backa upp socialtjänsterna i landets 290 kommuner mot de brutala lögnerna om att dessa (socialtjänsterna i landet) medvetet skulle kidnappa och hjärntvätta barn till muslimska föräldrar för att sedan utsätta barnen för olika former av övergrepp?

Riksdagspartiernas agerande i denna situation tillhör de faktorer som kommer att avgöra, bland annat, barnens framtid i Sverige. Speciellt partier som har vacklat när det gäller frågan om hedersförtrycket har mycket att bevisa i denna situation. Utifrån mina erfarenheter här i Umeå anser jag att det särskilt är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har något att bevisa. Men även Socialdemokraterna – särskilt dess ”vänsterflygel”.

Det som också ger anledning till stor oro är Sverigedemokraternas tänkbara agerande. SD har allt för ofta visat sig oförmögna att agera på ett balanserat sätt. Istället har partiet alltför ofta lyckats förvärra en polariserad situation ytterligare. Jag tänker exempelvis på då SD:s partisekreterare Richard Jomshof, på ett ytterst provokativt sätt, gick ut och sa att islam är ”en avskyvärd religion”. Han drog alltså alla muslimer över en kam.

Den situation som har uppstått i och med lögnerna kring socialtjänsten i Sverige berör alltså alla partier, i och utanför riksdagen, samt alla myndigheter, all media och andra opinionsbildare i hela Sverige.

För många borde frågan handla om deras egna politiska identiteter. Tillåt mig citera Martin Luther King Jr:
”The hottest places in hell are reserved for those who, in a period of moral crisis, maintain their neutrality” (15 april 1967).

PS. I avsnitt tre rörande lögnerna kring den svenska socialtjänsten kommer jag att beröra bland annat vilka som sprider dessa lögner, respektive inte tar avstånd ifrån lögnerna, här i Umeå. DS.

Lämna en kommentar