”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

Ingress
De styrandes beslut om att göra en extern värdering av Thorén Arena är en delseger för oss som velat se pappren på bordet för denna affär. Men ännu kvarstår många frågor rörande hur de styrande, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har hanterat ”Thorén-affären”. Det handlar bland annat om varför de styrande ”fläskat på” med 10 extra miljoner till Thorén – pengar som riskerar att tas från exempelvis äldreomsorgen och skolmaten. Mina partikamrater i Arbetarpartiet har därför skrivit en interpellation till kommunfullmäktige för att ta reda på just detta.

Interpellationen kan du läsa nedan. Debatten blir troligen måndagen den 25 mars.

”Överpris för Thorén-arena?
Interpellation till Hans Lindberg (S)

Den 27 februari avslöjade SVT nya fakta kring Thorén Arena. Journalisterna hade begärt ut en mail-konversation mellan ägaren Raja Thorén och företrädare för Umeå kommun. Mailen har lämnats ut till SVT i maskerad form. Maskeringen är dock så bristfälligt gjord att man kan läsa att Thorén själv värderar hallarna till 250 miljoner kronor. Detta vid ett ränteläge på 6 %.

I ett annat mail skriver Thorén till kommunförträdare ”I sann samarbetsanda satt jag i helgen och lekte med excel, jag försökte hitta argument till varför kommunen ska köpa arenan”.

Trots att Thorén-gruppen själv värderat arenan till 250 miljoner har kommunens företrädare (i bland annat tekniska nämnden) hittills sagt att arenan har ett marknadsvärde på 260 miljoner. Detta samtidigt som värderingsunderlagen länge varit hemligstämplade.

Efter ett möte i kommunstyrelsens planerings- och näringslivsutskott i februari sägs nu att en oberoende värdering av arenan skall göras.

Med anledning av detta undrar vi:

1. Hur kommer det sig att Umeå kommun initialt var beredd att betala ett pris för arenan, som låg 10 miljoner högre än säljarens egen värdering?
2. Hur, och av vem, ska den oberoende värderingen göras?
3. Kommer underlagen till den oberoende värderingen att offentliggöras – eller kommer även denna värdering att vara hemlig för umeborna?

Patrik Brännberg
Davis Kaza
Arbetarpartiet”

Lämna en kommentar