Vänskapskorruptionen inom högsta polisledningen måste få konsekvenser – men inte undergräva förtroendet för vanliga poliser. Del ett

Det finns en politisk feghet i Sverige.
Fegheten kan förklaras, men måste
bekämpas.
Detta är vad Arbetarpartiet och vissa andra politiska läger gör.

____________________________

Förord
Det skrevs med rätta om en skandal inom polisledningen i Sverige
under december 2022. Jag skrev ett kortare blogginlägg om detta den 13 december. Vi bör stanna upp och återigen titta på de händelser som avslöjades i slutet av förra året. För visst handlar det om en skandal – eller om flera skandaler.
Men problemet är mycket större än vad (de flesta) medier försöker göra det till. Det handlar om något djupare än den ”smutsiga historia” som förtjänstfullt avslöjats av främst tidningen Expressen.
Det handlar om en vänskapskorruption som har visat sig ha en skrämmande stor utbredning inom rikets polisledning. Det som hänt undergräver även förtroendet för Sveriges Överbefälhavare (ÖB). Det var bland annat om dessa makthavares förlorade trovärdighet som jag skrev den 13 december.

Denna vänskapskorruption, denna röta, måste få konsekvenser på allra högsta nivå – inom både polisen och Försvarsmakten. Men vänskapskorruptionen ska inte drabba vanliga poliser som gör ett bra jobb – bland annat här i Umeå.

Del ett
Jag kommer i ett antal blogginlägg att försöka visa att vänskapskorruptionen i toppen av statsmaskineriet – om de inblandade inte får sparken – faktiskt riskerar att undergräva förtroendet för de demokratiska fri- och rättigheterna. Jag kommer även att försöka visa att denna röta hänger samman med att jämvikten har rubbats i avgörande delar av samhället.

Jag upprepar: de inblandade polischeferna måste sparkas. Och ÖB kan, enligt min uppfattning, inte sitta kvar.

Del två
Men, dessutom krävs en ny syn på höga makthavare inom statsmaskineriet. Dessa bedriver politik och de har dessutom ett långt större inflytande i många centrala frågor än vanliga riksdagsledamöter. Höga statliga makthavare borde därför, även de, tvingas söka väljarnas förtroende i allmänna val. Att innehavare av offentliga positioner måste ställa upp i val och därför måste ha väljarnas förtroende kan verka ”revolutionärt” för många vid ett första påseende. Men denna tanke är faktiskt inte unikt.

Vi behöver inte gå längre än till USA. Där väljs stora delar av statsmaskineriet i samband med de allmänna valen. Detta gäller bland annat ordningspolisen (sherifferna), vissa åklagare och även domare!

Avslutning
Vilka höga befattningshavare är då inblandade i den ovan nämnda vänskapskorruptionen i Sverige?

De inblandade personerna är följande:
* Anders Thornberg, rikspolischef,
* Mats Löfving, tidigare ställföreträdande rikspolischef och länspolismästare,
* Linda Staaf, tidigare underrättelsechef på Noa (Nationella operativa avdelningen),
* Anders Jakobsson, överåklagare
* Ari Stenman, Polisens säkerhetschef
* Linda Staafs polisvän
* Micael Bydén, överbefälhavare

Av dessa är inte Ari Stenman samt den person som omnämns som Linda Staafs polisvän indragna i den, av främst Expressen, beskrivna vänskapskorruptionen.

I nästa blogginlägg
I nästa blogginlägg ska jag repetera vad som har hänt i denna härva av vänskapskorruption inom den högsta polisledningen – en härva som alltså även har utlöpare till landets ÖB.

Lämna en kommentar