Wahhabiterna måste nu utvisas på riktigt – inte tillåtas värva en ny generation våldsbejakande islamister. Detta gäller även för Umeå.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Detta var tänkt att bli det tredje och sista avsnittet i bloggserien om behovet av en Alternativ Vänster. Avsnittet var tänkt att handla om följande:
a kampen mot ett allt orättvisare klassamhälle,
b) behovet för en alternativ vänster att samarbeta med alla som slår vakt om ett sekulärt samhälle – speciellt med alla demokratiska muslimer,
c) behovet av uppbygget av en alternativ media – för en alternativ vänster.

Men regeringens fastställande av beslutet – tidigare taget av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska salafistiska nätverk som bedöms utgöra en fara för landets säkerhet är verkligen viktigt. Därför gör jag ett uppehåll i bloggserien

Jag har nämligen starka synpunkter på regeringens beslut.

Del I
Jag vill först säga att regeringen har tagit ett bra beslut då den fastställde de tidigare besluten – från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska-salafistiska nätverket. Det var ett bra beslut. Det var också bra då Stefan Löfven beslöt att sätta stopp för ”Den Kompromisslösa Asylpolitiken” – som bedrevs under drygt fyra år med kulmen under år 2015 – det år då Sverige tog emot drygt sex gånger så många asylsökande som snittet för EU-länderna. Tyvärr följde inte regeringen upp detta beslut. Ordentligt. Därför tar Sverige fortfarande emot nära dubbelt så många asylsökande som EU-snittet.

Här finns det en parallell till regeringens beslut att fastställa utvisningarna av de sex wahhabitiska salafisterna. Beslutet följs inte upp. Nu beslutar regeringen, som en tredje instans, att utvisa de sex personerna i nätverket – för att sedan släppa ut dem i samhället. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Det har hävdats att ett verkställande av utvisningarna skulle kunna leda till att de som utvisas skulle kunna dömas till dödsstraff i Irak Men stämmer detta med de erfarenheter som Sverige har när det gäller myndigheterna i Irak?
Svaret är Nej!

Del II
Får vi tro en av Sveriges ledande experter på terrorism, Magnus Ranstorp, så fanns det tre skäl till att myndigheterna grep de sex wahhabitiska salafisterna:
”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige.
Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och
det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”
(Expressen 31 okt, 2019).

Inget av dessa tre skäl går ut på att de sex personer, vars utvisning regeringen nu fastställt, själva skulle ha befunnit sig på de territorier som behärskats av Daesh (eller den så kallade Islamiska Staten, IS). Ranstorp tror alltså att gripandena, och besluten om utvisning, beror på en vilja att begränsa tillväxten i Sveriges radikala miljöer, testa lagstiftningen och sätta press på samt ”ta väck” de ledande aktörerna. Här i Sverige. Men vad skulle detta betyda för de tre som logiskt sett borde utvisas till Irak?

För vilka är erfarenheterna av de domar som har avkunnats i Irak?

Del III
Låt oss påminna om den svenska kvinna som i maj i år dömdes till 15 års fängelse för samröre med IS. År 2014 reste hon till Irak – efter att ha konverterat till islam – och anslöt sig där till sin make. Med sig hade hon två minderåriga barn. Under sin tid hos Daesh / IS gifte sig kvinnan med en svensk IS-jihadist och födde ytterligare ett barn. Kvinnans make dödades i en bombattack 2016.

Kvinnan har dömts två gånger. Den första gången 2018 för att illegalt ha tagit sig in i Irak. Den andra gången i maj i år då hon alltså fick 15 års fängelse för samröre med Daesh / IS. I domen framhölls att kvinnan visste vad hon gav sig in på då hon reste till Syrien och Irak och att hennes syfte var att leva med terrororganisationen Daesh / IS. (Uppgifterna kommer från Expressen och Sydsvenskan 26 maj 2019.)

Kvinnan, svensk medborgare, har alltså dömts för att ha levt i det så kallade IS-kalifatet – i fem år. Hon har dessutom gift sig, fått barn och bildat familj tillsammans med en man som stridit för IS utbredning. Men kvinnan, som dömdes för samröre med Daesh / IS, har inte erhållit något dödsstraff.

Men mot denna bakgrund finns det ingen anledning att utgå ifrån att de tre personer som skulle komma att utvisas till Irak – om regeringens beslut att fastställa utvisningarna verkställs – skulle komma att dömas till dödsstraff.

Just därför borde regeringens utvisningsbeslut verkställas. Snarast.

Del IV
Tre gånger har det nu alltså beslutats att de sex personerna i nätverket – som anses utgöra en fara för landets säkerhet – ska utvisas. Alla vanliga människor har väntat på regeringens beslut. Detta i tron på att om även regeringen beslutar att de sex i nätverket ska utvisas så kommer de verkligen att … utvisas.

Istället släpps de fria! Och det var det få som trodde. Förbannat få.

Detta absurda beslut gäller även den imam som tidigare verkat i Umeå och som haft ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Alternativet till att denne imam utvisas till Irak är att han återinsätts som religiös ledare i ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” här i Umeå! Om inte formellt så informellt. 

Dessa två alternativ skiljer sig absurt mycket från varandra. På samma sätt som svart skiljer sig från vitt. På samma sätt som RÄTT skiljer sig från FEL. Och att ett tredje beslut om utvisning resulterar i ett frigivande är väldigt FEL.

In Sweden only!

Avslutning – slutsatser
Det finns, enligt Säpo, cirka 2000 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Runt omkring dessa finns det ytterligare ett skikt på cirka tusen extremister. Släpps nu de sex wahhabitiska salafisterna, som nu tre (3) instanser har beslutat att utvisa, ut i det svenska samhället, istället för att utvisas, så innebär det en skandal utan motsvarighet.
Dessa individers ”streetcred”, och därmed möjlighet att bidra till att en ny generation våldsbejakande islamistiska extremister växer fram, skulle bli större än någonsin.

Exemplet med den svenska kvinnan som levt med Daesh / IS, och som dömts för detta av irakiska myndigheter, visar inte på att det är dödsstraff som väntar vid en utvisning av wahhabitiska salafister från Sverige till Irak.

Regeringen måste verkställa det beslut som idag, torsdag 31 okt, har fattats hela tre gånger. Detta betyder bland annat att tre personer, som alltså tre instanser har beslutat utvisa, faktiskt ska utvisas.
Till Irak.

Om inte: vilka tror regeringen kommer att ställas till svars om det sker ett nytt attentat som det på Drottninggatan. De som kommer att ställas till svars blir Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och tron på rättssamhället … glöm den.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

Lämna en kommentar