Vi här nere och dom där uppe

Trump hotar åklagare och domare, juryledamöter och vittnen. Och JUST NU ser det ut som om han kommer att bli nästa president i USA

Donald Trump, som leder i opinionsmätningarna när det gäller vilken kandidat som kommer att vinna Republikanernas nominering inför nästa presidentval, lade den 4 augusti ut följande text på tvitter.

” IF YOU GO AFTER ME, I`M COMING AFTER YOU… ”

Källa: Heather Cox Richardson from Letters from an American

Detta innebär ett hot riktat mot åklagare och domare, juryledamöter och vittnen i, bland annat, den juridiska process kommer att pröva om Trump har försökt hindra godkännande av resultatet i presidentvalet 2020. I Sverige finns det något som heter ”Övergrepp i rättssak”. För detta brott blir den svensk straffad för som, exempelvis, hotar ett vittne. Det Trump har gjort är oändligt mycket allvarligare.
Donald Trump bör inte ha den enorma makt som det innebär att vara USA:s president. Men Trump kan mycket väl bli vald nästa år. Hans motkandidat från det Demokratiska partiet blir nämligen, mest sannolikt, Joe Biden – den av ålder uppenbart förvirrade politiker som idag är USA:s president. Och Joe Biden – eller de som styr USA i hans namn – är inte mindre krigiska än Trump. Snarare tvärtom.

* Det är inte bara i Sverige det råder politisk kris.


* USA:s politiska-demokratiska system befinner sig i det djupaste förfall.

Och detta krisande USA leder NATO.
Situationen är allvarlig.
Riktigt allvarlig.

Se intervju: Biden säger att Sveriges lagar ska anpassas för NATO-klubben. Kan Kristersson dementera löfte till Erdogan om strypt yttrandefrihet?

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Uppdaterad 11 juli.

Kan Ulf Kristersson dementera det USA:s president säger i den intervju du kan se och höra i detta blogginlägg?

Det skulle vara extremt, även för att vara Sverige, att anpassa den yttrandefrihet som regleras i grundlagarna för att göra en halvdiktator som Erdogan till viljes – detta i syfte att krypa in i den USA-ledda militäralliansen NATO.

Krypa, just krypa, in i NATO.

Jag har under lång tid hävdat att ett svenskt medlemskap i NATO hotar de demokratiska fri- och rättigheterna. Skulle det vara sant, det som USA:s president Joe Biden säger, att statsministern (vem annars) har lovat honom att Sverige ska anpassa sin lagstiftning efter Erdogans önskemål utgör detta, i så fall, beviset på att ett NATO-medlemskap verkligen hotar de demokratiska fri- och rättigheterna. I Sverige.

OM Kristersson, under sina samtal med Joe Biden och Recep Erdogan, har lovat att strypa yttrandefriheten i Sverige i utbyte mot ett medlemskap i Nato är det helt ”naturligt” att USA:s president meddelar svenskarna detta! Varför skulle den valda riksdagen ha något med yttrandefriheten (som regleras i grundlagarna) att göra när USA:s president finns? Låt oss glömma att USA:s president sannolikt inte kommer att heta Joe Biden (vilket är väldigt illa även det) efter presidentvalet i USA nästa år. Efter detta  presidentval kan USA:s ledare återigen heta Donald Trump.

Trump, en trygg, pålitlig och för sin kärlek till demokratin så känd aktör kan säkert meddela Sveriges befolkning en hel del nytt. Lagändringar direkt från munnen på USA:s presidenter  – det nya normala i Sverige?

” … Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra…”

Det finns svek, förbannade svek och förräderier. Skulle det Joe Biden säger (i den intervju du kan se och höra här nedan) vara sant och svensk lag anpassas efter Erdogans önskemål för att landet skulle få medlemskap i NATO – då har ett oerhört övergrepp skett på demokratin! I så fall måste samhällseliterna – de politiska och mediala, det militär-industriella – räkna med ett allt djupare förakt.

En avgörande fråga lyder: Kan Ulf Kristersson dementera det som Joe Biden säger i denna intervju?

Se och hör vad Joe Biden sade:

https://www.expressen.se/tv/nyheter/joe-biden-sverige-gor-forandringar-i-lagen/

Sedan 2020 har NATO ny global roll – hjälper USA inringa Kina. Krigsrisken förtigs av regeringar, militär o media. Svenskarna omyndigförklaras

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Jag tänker återpublicera ett blogginlägg jag skrev den 27/5-2022 – fast under den nya rubriken ovan. Men först Ett Förord.

Ett Förord
Det är svårt att veta vilken känsla som kommer att överväga när det avslöjas att samhällets olika eliter – de politiska och mediala, de militära och ekonomiska –  tillsammans har agerat för att undanhålla hela den svenska befolkningen sanningen. Den sanning som undanhålls är att Sverige går in i ett NATO vars nya globala roll utmanar Kina – vilket i sin tur ökar krigsrisken för Sverige och svenskarna. Det är denna brutala sanning som samhällseliterna undanhåller – vilket innebär att de i praktiken omyndigförklarar befolkningen i Sverige.

Blir det hatet mot det politisk-militära etablissemanget för att detta, odemokratiskt, har utsatt befolkningen för en ökad krigsrisk som kommer att överväga. Eller blir det föraktet mot media, för dess tystnad om den ökade krigsrisken, som kommer att överväga. Oavsett vilket: Den ”kinesiska mur” som samhällseliterna strävar så hårt efter att bygga mellan svenskarna och sanningen – den muren kommer att rämna.
Det kan ta ett tag: Men då sanningen om den ökade krigsrisken och insikten om den medvetna mörkläggningen tränger igenom kommer hat och förakt att drabba samhällseliterna. Och då kommer någon ny ”kändis” från samhällseliterna återigen att fälla det bevingade uttrycket: ”Vi såg det inte komma”.

Men andra såg det komma.

Här kommer mitt blogginlägg från i maj ifjol

”Ingress
Samtidigt som Sverige ansöker om medlemskap i Nato har det, sedan en tid tillbaka, utformats planer på att ge Nato en fundamentalt ny, global, roll. Sedan grundandet 1949 har kärnan i Nato (North Atlantic Treaty Organization) varit att om någon medlemsstat i Europa eller Nordamerika utsätts för ett väpnat angrepp ska detta betraktas som ett angrepp på alla. Och den angripna staten ska då bistås av alla övriga Nato-medlemmar (artikel 5). Det är på denna drygt 70-åriga beskrivning av Natos roll för USA och Kanada samt för medlemsstaterna i Europa som den nya svenska säkerhetspolitiska rapporten (Ds 2022:7) bygger. Det är denna rapport som påstås visa att Sverige måste gå med i Nato.

Del ett
USA mobiliserar Nato +4 mot Kina
Men sedan 2020 har den USA-ledda militäralliansen Nato tagit konkreta steg för att expandera sitt inflytande långt utanför både Europa och Nordamerika! Ett tydligt exempel på detta är hur Nato, i denna stund, fördjupar sina kontakter med Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland. Denna expansion från Natos sida, bland annat i Asien och Stillahavsområdet, har redan fått ett namn. Namnet är ”NAC +4”.

NAC är beteckningen på Natos ”styrelse”. Och +4 utgör beteckningen för Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland. I december 2020 deltog för första gången representanter för dessa fyra länder i ett möte tillsammans med Nato-ländernas utrikesministrar. På Natos egen hemsida kallas detta för en ”milstolpe” i Natos utveckling. På samma hemsida sägs också att Natos relationer med dessa fyra stater spelar en nyckelroll för den global attityd som är central i Natos ”2030 agenda”!

Innebörden av detta är att USA nu mobiliserar Natos övriga medlemsländer – tillsammans med Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland – i sin kraftmätning med Kina!

Och det är i detta nya, och ”globala”, Nato som Sverige har ansökt om medlemskap. Men varför ska riksdagspartier, militärer och media berätta för svenskarna om detta; varför uppträda anständigt?

Del två
Bedrägeriet mot svenskarna
Om denna fundamentalt nya roll för den USA-ledda militäralliansen – eller globala attityd som är central i Natos ”2030 agenda” – nämns inte ett enda ord i den säkerhetspolitiska rapport som ligger till grund för Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

Inget av detta har varit hemligt för något av de åtta riksdagspartierna. Inget av detta har varit hemligt för militären eller för media. Det samlade etablissemanget i Sverige har alltså medvetet undanhållit de planer och konkreta steg som redan har tagits för att på ett fundamentalt sätt förändra Natos roll i världen, för svenskarna.

-Tror någon att stödet för ett svenskt medlemskap i Nato skulle vara lika stort om planerna på att använda militäralliansen som en del i USA:s kraftmätning med Kina hade kommit ut?
-Varför har varken V eller MP, som påstås vara emot ett medlemskap i Nato, brutit den tystnad kring Natos nya roll som måste betecknas som ett rent bedrägeri mot svenskarna?

Del tre
Sverige del av kraftmätning USA-Kina

Ett krig, militärt eller i handelskrigets form, mellan USA och Kina är kanske möjligt att undvika. Men en sak är säker: USA förbereder sig inför kraftmätningen med Kina som en världsmästare i tungviktsboxning förbereder sig inför en titelmatch. USA:s nedgång, i kombination med Kinas starka uppgång, hotar den världsordning där USA ensamt har kunnat dominera världen sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Det är i denna situation – där USA och Kina står öga mot öga främst i Asien, Afrika och Latinamerika – som Sverige ansöker om medlemskap i Nato!

Den ena utgångspunkten för den säkerhetspolitiska rapporten är läget runt Östersjön med betoning på vad Finland gör. Den andra utgångspunkten är att världshistorien började den 24 februari i år. Detta är så inskränkt att det vore komiskt om det inte vore så tragiskt. Sverige går alltså med i ett Nato som i praktiken håller på att försvinna. Genom sin ansökan har Sverige, i bästa fall, valt sida i ett nytt kallt krig. I värsta fall har Sverige valt sida i ett framtida tredje världskrig – ekonomiskt och/eller militärt.

Avrundning
Rätten till en tredje ståndpunkt
Under alla omständigheter har etablissemanget i Sverige – riksdagspartier, militärer och media – medvetet undanhållit befolkningen att inträdet i Nato innebär att landet inte bara kommer att bli en frontstat mot Ryssland. Sverige kommer även att bli en frontstat mot Kina.

Kampen mot detta Nato-bedrägeri måste fortsätta.
Striden för rätten till en tredje ståndpunkt – att varken stötta USA och Nato, eller Kina och Ryssland, har bara börjat.”

JUST NU diskuterar regeringen hur stor del av Sveriges stridskrafter som ska ställas DIREKT under Natos kontroll. Demokratin o freden hotas

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Just nu diskuterar regeringen hur stor del av Sveriges stridskrafter som ska ställas direkt under Natos kontroll.
Jag förutsätter att Sverigedemokraterna deltar i denna avgörande diskussion – SD är ju ett av Tidöpartierna. Låt mig understryka följande:
a) av nyhetsutsändningen i radio fick man inte uppfattningen att regeringen diskuterade OM landets stridskrafter ska ställas under Natos kontroll. Regeringens diskussion handlade om HUR STOR DEL av stridskrafterna som ska ställas under Natos kontroll,
b) Detta betyder att USA kommer att leda ALLA Sveriges stridskrafter. Jag ska förklara varför.

Del ett
Så fungerar Nato.
1. Det är alltid en hög officer, en general eller en amiral, från USA:s krigsmakt som leder Natos stridskrafter. Jens Stoltenberg leder inte USA/Natos militära agerande.
2. Det spelar ingen roll om Nato – vilket alltså betyder USA – formellt leder 10 procent eller 50 procent av Sveriges stridskrafter. I praktiken måste de övriga 90 procenten eller 50 procenten NATURLIGTVIS anpassa sig till, och agera i enlighet med, den del av Sveriges stridskrafter som USA/Nato leder.

Del två
Beslutet att gå med i Nato togs på ett överrumplande sätt efter den ryska regimens angrepp på Ukraina. Det blev ingen folkomröstning och ansökan var inskickad så tidigt att frågan aldrig blev en del av valrörelsen 2022. Nu diskuterar regeringen alltså att ta ytterligare ett steg och ställa landets stridskrafter, direkt, under USA/Natos ledning. Återigen agerar beslutsfattarna för att överrumpla och försvåra en bredare diskussion.

Detta är att trampa på de demokratiska fri- och rättigheterna. Igen. Men det är inte nog med det.

Del tre
Nato har genomgått en avgörande förändring som aldrig har diskuterats öppet i Sverige. Det är så att Nato, sedan ett par år tillbaka, har antagit målsättningen att spela en ”global” roll. Nato är inte längre (ens formellt) en ”Nordatlantisk försvarspakt”.

Natos nya globala roll är tydligt riktad mot Kina. Jag lovar att återkomma till detta i ett senare blogginlägg.

Som alla (som vill och som vågar) förstår ökar detta risken för alla Nato-länder att dras in i en konflikt mellan USA och Kina. Risken finns att en konflikt mellan dagens två största ekonomiska och militära makter i världen kan resultera i ett kärnvapenkrig. Även Sverige kan, som en del av Nato, dras in i en konflikt mellan USA och Kina. Speciellt då USA/Nato, med stor sannolikhet, snart kommer att leda Sveriges stridskrafter.

Del fyra
Det känns helt overkligt hur Sverige omvandlas. Den tidigare defensiva militära strategin, som speglade målet att stå neutralt, har steg för steg ersatts med en allt mer aggressiv militär strategi som tveklöst ökar risken att dras in i ett storkrig. Målet för Sveriges dominerande politiska partier är inte neutralitet. Målet för Sveriges dominerande politiska partier är att tillhöra ett block av stater som bäst betecknas som ”det politiska väst”.

Och hela denna grundläggande omvandling av Sveriges position, och roll, i världen har ägt rum utan ens en tillstymmelse till bred folklig debatt.

Avslutning
Den svenska befolkningens självbestämmanderätt hotas. Och det gäller inte vilka frågor som helst. Det gäller de demokratiska fri- och rättigheterna; det gäller möjligheten att fatta beslut som påverkar om landet ska gå i krig eller sträva efter fred!
De som fattar besluten som inskränker svenskarnas självbestämmanderätt är en mycket, mycket smal grupp av makthavare. Det handlar om en exklusiv skara politiker och militärer, ekonomiska och mediala tungviktare.

Dessa beslut får väldigt, nästan oöverskådligt, långt gående effekter. Samtidigt lyser debatten med sin frånvaro. Den bristande balansen mellan, å ena sidan, vikten av de historiska beslut som tas och, å andra sidan, bristen på folkligt deltagande i denna process är enorm. Sverige befinner sig på ett sluttande plan.
– De demokratiska fri- och rättigheterna måste försvaras,
– Inga svenska stridskrafter får ställas under USA/Nato-befäl

Nästa inlägg i denna fråga kommer nu på torsdag i denna vecka.

Nedskärningar på totalt 149 miljoner nästa år – detta drabbar de fem största nämnderna sedan fullmäktige antagit S+MP:s budgetförslag

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Midsommarafton borde ha utsetts till Sveriges nationaldag. Det är den dagen, och endast den dagen, som präglas av något typiskt svenskt. Det är då svenskarna spontant dansar ”små grodorna” runt midsommarstången och gör andra roliga saker tillsammans.

Ingress
Umeå kommunfullmäktige antog S+MP:s budgetförslag för 2024.
Detta kom inte överraskande. Dessa två partier utgör, tillsammans, den största minoriteten i fullmäktige. Jag har tidigare redovisat vad dessa båd    a partiers budget betyder för alla olika verksamheter som sorterar under de fem största och viktigaste nämnderna i Umeå kommun (se min blogg från den 10 juni). Men jag gör ändå en andra sammanfattning av vad S+MP påstår att deras budget innebär – och vad den egentligen innebär:
Kom ihåg: Index och volym speglar hur mycket mindre 2023 års ekonomiska anslag till verksamheterna räcker år 2024 – detta på grund av
a) prisökningarna samt
b) ökningen av arbetsuppgifterna.

Del ett-två-tre
De fem nedanstående nämndernas verksamhet utgör 80 procent av hela Umeå kommuns driftbudget. Jag ska, återigen, redovisa sanningen om vad S+MP:budgeten innebär för dessa, helt avgörande, nämnder.

* Teknisk nämnd:
S+MP påstår att de gör en satsning på 87 miljoner. Men räknar vi med kostnadsökningarna för index och volym innebär deras budget en nedskärning på 78 miljoner! Skillnad 165 miljoner.

* För- och grundskolenämnd:
S+MP påstår att de satsar 68,5 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 2,5 miljoner. Skillnad 71 miljoner.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd:
S+MP påstår att de satsar 42,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 0,9 miljoner. Skillnad 43,7 miljoner.

* Individ- och familjenämnd:
S+MP påstår att de satsar 81,1 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 28,0 miljoner. Skillnad 109,1 miljoner.

* Äldrenämnd:
S+MP påstår att de satsar 71,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en nedskärning på 39,4 miljoner. Skillnad 111,2 miljoner.

Två kommentarer
1. Den sammanlagda skillnaden mellan de satsningar som S+MP påstår att de gör, på dessa fem nämnder, och de nedskärningar som de egentligen gör, uppgår till hela 500 miljoner. Alltså till en halv miljard.
2. Jämför vi S+MP:s budget för 2024 med deras budget för i år innebär deras budget för 2024 nedskärningar på nästan 150 miljoner (148,8). Detta sedan vi tagit hänsyn till hur budgetanslagen för 2023 har urholkats av inflationen och av de ökade arbetsuppgifterna (index och volym igen).

Men tro inte att de forna allianspartiernas eller SD:s budget var bättre. Det finns alltså ingen räddare i höjden. Däremot finns lösningen finns i fackliga gräsrotsaktioner – och där har det börjat röra på sig. Glädjande nog.

Avslutning
I mitt avslutande blogginlägg om Umeå kommuns budget för 2024 kommer jag att jämföra Arbetarpartiets Alternativbudget med den nu antagna budgeten från S+MP. Detta kommer att bli riktigt intressant. Vår Alternativbudget visar nämligen vad som hade kunnat göras för att öka resurserna till verksamheterna i de fem (ovan redovisade) politiska nämnderna. Främst till äldreomsorgen och, i viss mån, till för- och grundskolan.
Detta blogginlägg kommer på söndag.

Ha en fin nationaldag – eller midsommar.

Budgetdebatten i Umeå: S och M försökte få debatten att handla om välfärd vs skattesänkningar – men misslyckades. En FÖRSTA rapport

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Det vanliga mönstret i budgetdebatterna i Umeå kommunfullmäktige ser ut så här: Socialdemokraterna säger att valet står mellan deras budget – som värnar välfärden. Och Moderaterna säger att Umeå kommun har en hög skatt – vissa moderater säger ”extremt” hög – och att skatten kan sänkas utan att välfärden undermineras. Detta mönster har upprepas budgetdebatt efter budgetdebatt – år efter år.

Det finurliga med detta – sett ut sossarnas och moddsens synvinkel – är att de ofta har lyckats ”monopolisera” debatten. För även om det, ibland, har funnits hårda motsättningar mellan dessa två regeringsbildande partier på riksplanet är det inte hårda motsättningar som har präglat förhållandet mellan Socialdemokrater och Moderater i Umeå kommunfullmäktige. Istället är förhållandet mellan S och M i Umeå kommun utmärkt. Detta gäller i många av Sveriges 290 kommuner.

Det blir dessutom allt vanligare att Socialdemokrater och Moderater, även rent formellt, styr kommunerna tillsammans.

I november i fjol uppgav Ekot på Sveriges Radio att S och M styrde tillsammans i 52 kommuner. Minst. Under den tidigare mandatperioden (2014 – 2018) regerade S och M tillsammans i knappt 30 kommuner. Detta enligt samma källa (SR 29/11-2022).

Del ett-tv-tre
Men denna gång misslyckades S och M att monopolisera budgetdebatten. Detta berodde på att Arbetarpartiet, och även Vänsterpartiet, var för sig hade räknat ut att både S och M hade lagt nedskärningsbudgetar. Sju av nio partier i fullmäktige använde nämligen metoden att hoppa över det som kallas index- och volymuppräkning. (Index handlar om prisökningar – och dessa har ju varit väldigt stora på grund av den höga inflationen. Volym handlar om att det blir mer att göra  – exempelvis i för- och grundskolan samt inom äldreomsorgen. Detta då antalet äldre, som behöver ett särskilt boende eller hemtjänst, ökar kraftigt. Och antalet barn och skolelever ökar också).

Alla partier som inte räknar upp anslagen till verksamheterna med index och volym – som tillsammans uppgår till hela 500 miljoner – lägger i praktiken nedskärningsbudgetar. Och vi i Arbetarpartiet lyckades rätt bra med att få fram detta. Vi kom in i debatten på ett ovanligt bra sätt för att gälla ett budgetfullmäktige. Detta var en effekt av att S och M inte lyckades monopolisera debatten på det sätt som de brukar kunna göra. Vilket berodde i sin tur på att vi kom in i debatten på ett bra… o s v, o s v.

Avrundning
En kompletterande rapport följer i nästa blogginlägg. Detta kommer att handla om vad som egentligen beslutades. Jag ska skriva om detta före midsommarafton.

Kommunstyrets svängrum måste begränsas – AP prioriterar i första hand äldreomsorg, för- och grundskola. Se prioriteringar

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

*Ingress
Detta är mitt fjärde blogginlägg om hur hur pengarna borde fördelas på Umeå kommuns verksamheter under nästa år. Debatt och beslut om de 10 700 miljoner som det handlar om, om drifts- och investeringsbudgetar läggs samman, sker i morgon måndag 19 juni. Jag har försökt underlätta för alla läsare att förstå vad som händer. Mina tre tidigare blogginlägg om budgetprocessen har haft följande rubriker:
* Kommunstyret döljer sanningen – bakom budgetsiffrornas ”satsningar” döljer sig nedskärningar på skola, omsorg och tekniska!
* Budgettricket = 500 miljoner ”glöms”. SE HELA TABELLEN över hur kommunstyrets ”glömska” drabbar Umeå kommuns verksamheter.
* VERKLIGA satsningar på äldre och på skolan måste finansieras – sedan verksamheten kompenserats för inflation. Läs hur AP klarar detta.

Efter att ha avslöjat dolda sanningar om:
a) hur ”satsningar” döljer nedskärningar,
b) hur budgettricket för 500 miljoner går till,
c) hur Arbetarpartiets finansiering av den egna budgeten ser ut …
… har turen nu kommit till vilka verksamheter som vi själva, i första hand, vill prioritera.

Du kan själv se nedan. Då du gör det ska du komma igår några viktiga faktorer:
att anslå två miljoner extra till Fritidsnämnden innebär en större satsning än vad två miljoner extra till Äldrenämnden skulle innebära. Skälet är att Äldrenämndens verksamhet är så väldigt mycket större än Fritidsnämndens. Det är bland annat därför som vi anslår på mycket mer ”extra” pengar till äldreomsorgen i vår Alternativbudget än till Umeå Fritid. Detta kommer du att märka då du läser hur Arbetarpartiet vill fördela kommunens pengar,
att allt blir väldigt annorlunda om ett parti först finansierar en politisk nämnd för kostnadsökningar på grund av index och volym – för att sedan göra reella satsningar. Eller om ett parti inte låtsas om index och volym.

Till sist: du kommer att få ut mycket mer av detta blogginlägg om du har läst de tre föregående budgetinläggen – exempelvis det förra som hade rubriken ”VERKLIGA satsningar på äldre och på skolan måste finansieras – sedan verksamheten kompenserats för inflation. Läs hur AP klarar detta”.

Men över till våra prioriteringar (eller satsningar).

*Arbetarpartiets satsningar i sin Alternativbudget för 2024
A. Övergripande satsningar. För att vi inte själva ska bli en del av det gigantiska budgettrick som förvandlar vad som i verkligen är reella nedskärningar till vad som på papperet ser ut som ”satsningar” börjar Arbetarpartiet med att kompensera alla kommunens verksamheter för index- och volymökningar vilka totalt uppgår till 500 miljoner kr. Innebörden av detta är att de satsningar som vi gör nedan inte urgröps av varken inflationen eller den automatiska uppräkning som (borde) ske beroende på att kommunen tar hand om fler äldre, fler barn och skolelever. Tilläggas bör att tidigare gjordes inga försök att, vilket sker idag, dölja effekterna av index och volym.

De satsningar som vi gör (se nedan) innebär alltså verkligen reella förbättringar av kvalitetshöjande art eller sker i form av utökad verksamhet – delvis på grund av ny lagstiftning. Vi vill särskilt lyfta fram nedanstående::

Kommunstyrelsens (KS) svängrum begränsas genom att vi, bland annat, gör stora besparingar och omfördelningar i vad vi anser vara svårgenomträngliga anslag till KS. Det handlar exempelvis om:
– minskade politiska overheadkostnader, avbolagiseringar och åtgärder för att minska sjukskrivningar: 30 miljoner,
– minskade anslag till Norrlandsoperan, Bildmuseet, Folkets hus, Curiosum samt en omorganisation av Gitarrmuseet: 16 miljoner,
– minskade anslag till oförutsedda behov, näringslivsservice, kommunikationsenheten: 25,0 miljoner
– halverade anslag för tillväxt och verksamhetsutveckling: 27,2 miljoner

Pengarna från KS och pengar från andra källor (se vår totala finansiering i min förra blogg) använder vi till satsningar på bland annat följande nämnders verksamheter.

B. Äldreomsorg – plus individ- och familjeomsorg
Arbetarpartiet prioriterar Äldreomsorgen. Här finns akuta behov av mer personal och av ökad utbildning. För att arbetet ska bli mer attraktivt måste utvecklingsmöjligheterna öka både vad gäller kunskaper och löneutveckling.  Vi gör vi reella och kvalitetshöjande satsningar på:
■ Inrättandet av en utbildnings- eller karriärstege för undersköterskor och vårdbiträden.
■ Vi tillgodoser även det nya lagstadgade kravet på dygnsvila.
Dessa satsningar sker alltså ovanpå, eller utanför, index- och volymökningarna.
Det handlar om sammanlagt 35,6 miljoner.

■ Vi gör även reella och kvalitetshöjande satsningar inom Individ- och familjeomsorgen. Det handlar bland annat om utbildning samt om att tillgodose kraven på dygnsvila.
Sammanlagt 20,0 miljoner.


C. Skolan

Vi tillskjuter medel till för- och grundskolan samt till i gymnasie- och vuxenutbildningen.
■ I för- och grundskolan ligger vår betoning främst på medel för att hantera pandemins kvardröjande effekter (vissa elever har halkat efter) samt på medel till elever med särskilda behov genom resursklasser och satsningar på speciallärare samt på specialpedagoger. Även här täcker vi först de ökade kostnaderna för index och volym.
Sedan handlar det om sammanlagt 14,6 miljoner.

■ När det gäller gymnasiet och vuxenutbildningen har det tillkommit en rad lagstadgade krav. Det handlar bland annat om att öka antalet elever på Introduktionsprogram. Vi tillskjuter medel för dessa lagstadgade krav – sedan vi täckt de ökade kostnaderna för index och volym.
Sammanlagt 12,1 miljoner.

D. Klimat och miljö
Även här börjar vi naturligtvis med att täcka ökade kostnader för index och volym. Våra satsningar på dessa områden fördelar sig på ett flertal nämnder. Vi tillskjuter medel på 5,0 miljoner till Tekniska nämnden för att klimatanpassa vinterväghållningen; vi ger 5,0 miljoner extra till Miljö- och hälsoskydd för ett försök med samordnad varudistribution; vi satsar även 10,0 miljoner extra på kollektivtrafiken som ligger under Kommunstyrelsen.
Sammanlagt 20,0 miljoner.


E. Fritid och föreningslivet

Vi vill även stärka föreningslivet. Vi ökar aktivitetsstödet till föreningarna samt anslår pengar för att få upp fotbollstältet som skandalöst nog inte har kunnat användas. Plus index och volym.
Sammanlagt 2,0 miljoner.

*Avrundning
Jag vill återigen betona den dramatiska skillnaden mellan ett parti som redovisar sina ekonomiska satsningar
efter att först ha ”inflationssäkrat” pengarna samt tagit hänsyn till den ökade arbetsvolymen – d v s tillskjutit pengar för index och volym – och de partier som redovisar sina siffror UTAN att först ha ersatt verksamheterna för denna kostnad på totalt 500 miljoner för år 2024.Ett avslutande exempel: I S+MP budgeten påstås att de år 2024 satsar 87 miljoner mer på Tekniska nämnden än i år 2023. Men sedan vi tagit hänsyn till effekterna av index och volym innebär dessa båda partiers budget en reell nedskärning för 2024 på 78 miljoner! Skillnad mellan sken och verklighet blir i detta fall alltså 87+78 = 165 miljoner!

Det är väldigt mycket.

Arbetarpartiets egen satsning på Tekniska nämnden inför 2024 kan verka liten. Vi ökar endast denna jättenämnds budget med 4,9 miljoner år 2024. Men Arbetarpartiet satsar i verkligheten 82,8 miljoner mer på Tekniska nämnden än S+MP. Detta beror på att vi, till skillnad från exempelvis S+MP, först har ersatt Tekniska nämnden för de kostnadsökningar som uppstår på grund av index och volym.

Och så är det – nämnd för nämnd. Arbetarpartiets satsningar är alltså på riktigt.

* Till sist
Vill du fördjupa dig i denna helt avgörande ”redovisningsfråga” ska du läsa mitt tidigare budgetinlägg kallat ”Budgettricket = 500 miljoner ”glöms”. SE HELA TABELLEN över hur kommunstyrets ”glömska” drabbar Umeå kommuns verksamheter”.

Återigen: Arbetarpartiets satsningar är riktiga satsningar.

Vi ses efter budgetfullmäktige i morgon måndag 19 juni.

VERKLIGA satsningar på äldreomsorg, för- och grundskola måste finansieras. Läs hur Arbetarpartiet klarar detta.

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.
För kommunernas och regionernas del innebär detta att ökningen av kostnaderna kommer att gå snabbare än ökningen av intäkterna. Det är därför Arbetarpartiet brukar tala om ett krokodilgap. Vi ser vår budget för 2024 som det första steget i ett långsiktigt arbete på att få kommunens ekonomi i balans – om tio år 2034!

I tidigare blogginlägg har jag understrukit att vi ser budgeten för 2024 som en ”övergång” från en period med extra stora statliga ”pandemibidrag” till en hårdare period med ett allt större krokodilgap. Det är därför som vi bland annat har använt en del av kommunens resultatutjämningsreserven (RUR). Det handlar om ca 60 miljoner av totalt 860 miljoner.
Vi anser att detta är ansvarsfullt både i förhållande till kommunens verksamheter (omsorger, skola, tekniska) under 2024, och i förhållande till behovet av en kommunal ”reserv” inför svårare tider – alltså i förhållande till kommunens verksamheter (omsorger, skola, tekniska) på längre sikt.

Del ett
Arbetarpartiets absolut viktigaste målsättning när det gäller budgeten för nästa år består i att inte försämra situationen för de lagstadgade basverksamheterna. Detta innebär att vi kompenserar vissa politiska nämnder för de stora kostnadsökningarna i deras verksamheter mellan budgeten för i år (2023) och för det kommande året (2024).

a) Dessa stora, våldsamma, kostnadsökningar beror på 1) inflationen, 2) samt på den ökande verksamheten – främst i form av fler människor med behov av äldreomsorg och andra omsorger samt fler barn och elever inom skolan. Detta – prisökningar och fler med behov av kommunens tjänster – kallas för kostnadsökningar på grund av index och volym. Bara att finansiera dessa – för att undvika försämringar av kvaliteten i dagens verksamheter – innebär ökade kostnader på 500 miljoner kronor. Arbetarpartiet täcker alltså denna halva miljard för index- och volymökningar.

Därmed har vi, till skillnad från bland annat S+MP i sin budget, undvikit försämrad kvalitet.

b) Arbetarpartiet täcker även de ökade kostnader som – på grund av inflationen och (främst) höjda räntor – har påverkat pensioner och finansnetto. Detta handlar om 140 miljoner.

c) Till detta ska läggas lagstadgade krav på förbättringar. Vi finansierar dessa utanför, eller ovanpå, våra medel för att täcka index och volym, samt pensioner och finansnetto. De nya lagstadgade kraven uppgår till cirka 45 miljoner.

Del två
Arbetarpartiets Alternativbudget innehåller dessutom vissa, reella och kvalitetshöjande, satsningar (förutom ersättningar för index och volym, pensioner och finansnetto). Vi ska återkomma till våra reella och kvalitetshöjande satsningar i nästa blogginlägg – nu på söndag den 18 juni. Men först ska vi berätta hur vi finansierar kostnaderna i den Alternativbudget som vi stället mot bland annat S+MP:s budget samt mot alla andra, mer eller mindre, seriösa budgetar.

Del tre
Så finansierar vi behoven. Alla vill, självklart, veta vad som döljer sig bakom vår kaxiga attityd. För det ÄR kaxigt att avslöja hur sju av nio partier hoppar över index och volym för 500 miljoner – vilket gör att dessa sju partier ofta talar om satsningar när de egentligen levererar nedskärningar (se mitt föregående blogginlägg). För att kunna finansiera:
*ökningen av index och volym,
*pensioner och finansnetto,
*reella och kvalitetshöjande satsningar – lagstadgade och de som beror på AP:s egna prioriteringar – har det alltså krävts extraordinära åtgärder inför budgeten för nästa år. Låt mig berätta om utgångsläget 2024.

Del fyra
Utgångsläge inför 2024. Intäkterna för skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem ökar med ca 404 miljoner. Detta kan AP, liksom alla andra partier, tillgodogöra sig. Men det räcker inte långt. Kostnaderna för index och volymer samt för pensioner och finansnetto ökar nämligen med ca 640 miljoner. Till detta ska alltså läggas cirka 45 miljoner i nya lagstadgade kostnadsökningar. Detta innebär att Umeå kommun ligger back med ca 280 miljoner redan i utgångsläget!

Fråga är: hur finansierar Arbetarpartiet, och alla andra partier, dessa 280 miljoner. Svaret kommer i två set.

Del fem
Steg 1: Resultatutjämningsreserven, RUR. Kommunens skatteintäkter beräknas bli mindre i förhållande till den tioåriga trenden. Detta öppnar för att använda medel ur Resultat-utjämningsreserven (RUR). Efter kontakt med ekonomiavdelningen har vi fått veta att ett ”uttag” ur RUR på 157 miljoner anses vara förenligt med kravet på god ekonomisk hushållning. I budgeten för 2024 använder vi 66,5 miljoner.
Detta innebär att Arbetarpartiet har kvar 157 – 66,5 = 90,5 miljoner för att täcka ett eventuellt underskott för 2024. Detta utan att Umeå kommun måste återställa uttaget på 66,5 miljoner under kommande tre år. Vi har alltså en buffert mot detta.

Steg 2: Inkomstökningar, besparingar och omfördelningar (ibo) från Kommunstyrelsen (KS) och de politiska nämnderna. Dessa ger oss totalt 210,1 miljoner. Vi ska återkomma till hur vi åstadkommit dessa inkomstökningar, besparingar och omfördelningar ibo). Men först ska vi addera. Alltså: ”Uttaget” ur RUR ger oss 66,5 miljoner och vi får 210,1 miljoner från ibo = 276,6. Därmed har vi täckt upp de 280 miljonerna. Någon formalist kanske säger att det saknas 3,4 miljoner. Men det beror på avrundningar – av pedagogiska skäl. Och vem bryr sig, för övrigt, om formalister.

Del sex
Så här får vi ihop 210,1 miljoner genom inkomstökningar, besparingar och omfördelningar

A. Kommunstyrelsen

Kraftverksamheten. Ökat uttag ger 22,0 miljoner (samma som S+MP)

Besparingar
– Minskade politiska overheadkostnader
– Avbolagisering: INAB försvinner. Verksamheten övergår till förvaltningsform samt till Umeå Kommunföretag AB
– Minskade sjukskrivningar: högre personaltäthet + processorienterat arbetssätt

30,0 miljoner

■ Minskade anslag: Norrlandsoperan, Bildmuseet, Folkets hus, Curiosum samt omorganisation av Gitarrmuseet
tillsammans 16,0 miljoner

■ Minskade anslag: oförutsedda behov, näringslivsservice, kommunikationsenheten 25,0 miljoner

■ Halverade anslag för tillväxt och verksamhetsutveckling  27,2 miljoner

Summa kommunstyrelsen: 120,2 miljoner.

B. De politiska nämnderna

Generellt effektivitetskrav på 0,3 % (genom ny förvaltningsorganisation) ger 24,9 miljoner
Besparingar under Kulturnämnden
Kvinnohistoriska museet samordnas med länsmuseet, ger 6,0 miljoner

Kulturskolan återförs till För- och grundskolenämnden, ger 7,0 miljoner

(Samordningsvinster då kulturskolan, återigen, hamnar under FGN)

Summa nämnderna: 37,9 miljoner

C. Investeringar (KS)
Minskad investeringsbudget: innebär lägre avskrivningar och lägre räntekostnader: 52,0 miljoner

Summa: minskade kapitalkostnader 52,0 miljoner

Totalt: A + B + C = 210,1

Avslutning
Så finansierar Arbetarpartiet de kostnader som vi själva inte råder över – index och volym, lagstadgade kostnadsökningar, mm – och de kostnadsökningar som vi väljer att göra på grund av våra politiska prioriteringar. Som alla kan se behandlar vi inte alla lika. Vi anser att de lagstadgade basverksamheterna ska prioriteras.

I nästa budgetinlägg, som kommer på söndag, presenterar jag Arbetarpartiets satsningar. Det är givetvis roligare än att presentera hur satsningarna finansieras. MEN den som inte redovisar sin finansiering saknar trovärdighet.

Budgettricket = 500 miljoner ”glöms”. SE HELA TABELLEN över hur kommunstyrets ”glömska” drabbar Umeå kommuns verksamheter

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Hjälp oss sprida den sanning som vår tabell – med kommentarer – förmedlar.

Ingress
Kommunen styrs av en minoritet bestående av S+MP. Det är inget fel i detta. Dessa båda partier utgör nämligen den största minoriteten. Det är denna minoritets budget som kommer att vinna omröstningen mellan de olika budgetalternativen på måndag den 19 juni (”budgetfullmäktige”). Detta vet alla partier i kommunfullmäktige. Det vet också alla tjänstemän i stadshuset. De vet alla umebor som är insatta i lokalpolitiken i Umeå. Och nu vet DU det också – om du inte redan visste detta. Alltså: Umeå styrs av S+MP och de utgör en ”lokal minoritetsregering” som kommer att få igenom sin budget för 2024. Umeå kommun har styrts av S+MP ända sedan valet 2014. Under mandatperioden 2010-2014 styrdes Umeå av S+V. Socialdemokraterna har styrt Umeå, ensamma eller i koalition, oavbrutet sedan 1994.

Det är inte fel att kommunen styrs av en minoritet. Däremot kan man ha synpunkter på HUR kommunen styrs.

I. Index och volym
Det jag vill sätta fingret på är att budgetsiffrorna döljer sanningen.
Det handlar om att S+MP, och fem andra partier i kommunfullmäktige, påstår att de gör ”satsningar” på olika verksamheter. Detta utan att de, då de talar om ”satsningar”, tar hänsyn till de kostnadsmässiga effekterna av:
1. inflationen som för Umeå kommun, som arbetsgivare, främst tar sig uttryck i form av ökade hyror och löner,
2. innebörden av att kommunen varje år tar hand om allt fler äldre genom hemtjänst och särskilda boenden samt allt fler barn och elever inom för-, grund- och gymnasieskolan.
På budgetspråk kallas detta för ”index och volym”.

Alla känner till att inflationen under senare tid har urgröpt pengarnas värde.

II. Några ord om inflationen
Sverige har inte haft en lika hög inflation – penningvärdesförsämring – på ca 30 år. Inflationen har dessutom slagit olika på olika varor. När det gäller ”livsmedel och alkoholfria drycker” låg inflationen, mellan februari 2022 och februari 2023, på skrämmande 21 procent. Vi tvingas gå tillbaka ända till 1951 (för 72 år sedan) för att hitta någon motsvarighet.

De siffror som brukar användas för att beskriva den genomsnittliga inflationen mellan februari 2022 och februari 2023 är tolv procent – om räntehöjningarna tas med. Räknas inte räntehöjningarna in, brukar inflationen under nämnda tolvmånadersperiod anges till 9,4 procent. Låt oss för enkelhetens skull säga att Umeå kommun har drabbats av en tioprocentig inflation – penningvärdesförsämring – som urgröper värdet av de pengar som partierna i kommunfullmäktige satsar på de olika verksamheterna under nästa budgetår (2024).

Till inflationen ska vi sedan alltså lägga att kommunen, för varje år, tar hand om allt fler äldre. Det blir dessutom fler och fler barn och ungdomar som går i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Hela denna utveckling kräver självklart mer personal, fler byggnader att bedriva verksamheterna i, mer mat att äta samt mycket annat. Återigen: det är detta som kallas ”index och volym” och vars effekter olika makthavare försöker trolla bort i budgetarbetets fördelning av pengar på olika verksamheter!

III. Vad budgetsiffrorna döljer
En halv miljard krävs för att uppnå samma utgångsläge som 2023. För att kompensera de kostnadsökningar som har skett i Umeå kommun, beroende på index och volym, måste partierna börja med att skjuta till 500 miljoner kronor – en halv miljard! I budgetarbetet för nästa år utgår alla partier från budgeten för innevarande år (2023). Tidigare fanns det alltid tydliga uppställningar över utvecklingen för index och volym – nämnd för nämnd, verksamhet för verksamhet – då budgeten för det kommande året skulle utarbetas. Detta innebar att alla partier visste vad som var själva utgångsläget – innan det gick att tala om reella satsningar – exempelvis i form av ökad personaltäthet inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen (på olika boenden) eller i form av fler lärare i skolklasserna.

Talar ett parti idag om att partiet ”satsar” 50 miljoner extra på en verksamhet – utan att låtsas om inflationen samt ökningen av antalet äldre, barn och elever – innebär detta ingenting annat än ett försök att dölja sanningen. Det är mycket möjligt att dessa 50 miljoner inte ens täcker penningvärdesförsämringen (det beror på hur stor verksamheten är). Lägg sedan till att antalet äldre ökar (om det skulle handla om äldreomsorgen). Bakom det käcka uttalandet om en ”satsning”, på exempelvis 50 miljoner kan en helt annan verklighet dölja sig. Och det gör det också. Denna verklighet kan bestå av ytterligare sänkt personaltäthet, ytterligare ökat tempo i arbetet och (helt emot personalens vilja) ännu mindre tid med de gamla. Denna skillnad mellan sken och verklighet gäller för alla politiska nämnder med omfattande verksamhet i Umeå kommun! Detta kommer tabellen nedan att visa.

Tidigare fanns det alltså tydliga index- och volymuppräkningar för alla politiska nämnder i Umeå kommun – idag måste ett oppositionsparti verkligen lägga ned tid och möda på att få tag på dessa uppgifter. Tidigare innebar en ”satsning” något reellt – exempelvis ökad personaltäthet. Tidigare stod partierna upp och försvarade, och förklarade, de nedskärningar som de gjorde. Men idag, på grund av att majoriteten av partierna inte låtsas om de 500 miljoner som krävs bara för att uppnå samma utgångsläge som 2023, döljs verkligheten. 

IV. Bakom s.k ”satsningar” döljer sig nedskärningar
Vi ska visa sanningen i tabellen nedan. När du läser tabellen måste du komma ihåg att ett minus betyder en satsning – det kostar pengar att finansiera en verksamhet. Om det inte finns något tecken framför siffran betyder det en nedskärning (eller besparing).

Arbetarpartiet har sammanställt tabellen med hjälp av siffror från a) kommunens ekonomiavdelning, b) de olika nämnderna och c) uppgifter från S+MP. För att kunna tolka tabellen bör du titta på våra kommentarer under tabellen – risken är annars att tabellen blir obegriplig. Du kan även klicka på tabellen för att göra den större. De tre sista siffrorna är borta – vilket betyder att tabellen är skriven i tusental.
Ett exempel: Kommunstyrelsen första siffra (under kolumn 1) är 1 114 414. Detta betyder (avrundat till en decimal) 1 114,4 miljoner.

V. Kommentarer
Några exempel som hjälper dig tolka tabellen. I exemplen nedan avrundar vi till en decimal. För att förstå tabellen kan du ”arbeta” med sifferkolumnerna 4 och 5. De övriga kolumnerna finns med för de som vill göra sin egen, djupare, analys – för att kolla att vi inte hittar på – ska ha tillräckligt med fakta.

* Tekniska nämnden: S+MP påstår att de gör en satsning på 87 miljoner (se kolumn 4). Men räknar vi med kostnadsökningarna för index och volym innebär dessa två partiers budget en reell (och stor) nedskärning på 78 miljoner (se kolumn 5). Skillnaden mellan påstådd verklighet och det vi anser vara verkligheten för verksamheten är 87+78 = 165 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

* För- och grundskolenämnden: S+MP påstår att de satsar 68,5 miljoner (kolumn 4). Tar vi hänsyn till index o. volym handlar det en mindre nedskärning på 2,5 miljoner (kolumn 5). Skillnad mellan påstådd verklighet och det vi anser vara verkligheten för verksamheten är 68,5+2,5 = 71 miljoner. Ingen liten skillnad.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: S+MP påstår att de satsar 42,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (mindre) nedskärning på 0,9 miljoner. Skillnaden mellan påstådd verklighet och verkligheten för verksamheten blir 42,8 + 0,9 = 47,7 miljoner. Ingen liten skillnad.

* Individ- och familjenämnden: Den påstådda satsningen ligger på 81,1 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (”medelstor”) nedskärning på 28,0 miljoner. Skillnaden blir 81,1+28 = 109,1 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

* Äldrenämnden: Den påstådda satsningen ligger på 71,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (”medelstor”) nedskärning på 39,4 miljoner. Skillnaden blir 71,8+39,4 = 111,2 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

Avslutning
Umeå kommun har infört en ny budgetprocess. Budgetarbetet skulle inledas tidigare och präglas av större dialog. Men. Den stora nackdelen med den nya budgetprocessen har visat sig vara att den ”begraver” effekten av index och volym och fördunklar därmed vad som egentligen händer i kommunens verksamheter. Detta drabbar både de som är anställda av Umeå kommun och de äldre, barnen, skoleleverna och deras anhöriga – alla som är beroende av kommunen. Den nya budgetprocessen hjälper, däremot, de styrande politikerna att påstå att allt blir bättre – fast detta inte stämmer med verkligheten. Den nya budgetprocessen gör det också svårare att opponera. För, som alla förstår, det är inte lätt att ”klä av” de som makten haver. Den tabell som Arbetarpartiet har gjort, ovan, kan inte alla göra.

Däremot kan DU hjälpa oss att sprida den sanning som denna vår tabell – med kommentarer – förmedlar.

Kommunstyret döljer sanningen med budgetsiffror – bakom ”satsningar” på skola, omsorg och tekniska döljer sig nedskärningar! Ett förord

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Innan jag avslöjar ”budgettricket” som döljer sanningen
om de s.k ”satsningarna” som den styrande minoriteten S+MP påstår att de gör vill jag säga några ord om den period som vi har gått in i. Man bör säga sanningen – även om sanningen är smärtsam. Smärtsamt är också att flera andra partier använder sig av samma budgettrick som S+MP.

Men tillbaka till den röda tråden. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Tyvärr.

Del ett
Arbetarpartiet har tidigare försökt bidra till en ökad krismedvetenhet. Detta genom att visa på att Umeå kommuns kostnadsutveckling är snabbare än utvecklingen av intäkterna. Vi har döpt detta till krokodilgapet. Och vi använder de tandfyllda käftarna på en gapande krokodil som en hotfull symbol för den period vi är inne i.

Se vårt Hungriga Husdjur till höger.

Del två
Innebörden är att de lagstadgade basverksamheterna måste prioriteras upp. Annat måste prioriteras ned.

Dock. De stora statliga bidragen, under pandemiåren 2020-2021-2022, har gjort att kommunstyret har kunnat bortse från de underliggande problemen.
Ja, ledningen för Umeå kommun har till och med kunnat sätta in 581 miljoner av sina överskott till resultatutjämningsreserven (RUR) och även kunnat avsätta 195 miljoner för att lösa in en del av den pensionsskuld som kommunen har till sina anställda.
Alla är naturligtvis glada över överskotten. Situationen hade självklart varit värre utan statliga pandemibidrag – efter ett antal år med ekonomiska underskott. Men pandemidopningen (stora statliga bidrag) har haft effekten att sänka krismedvetenheten hos de styrande. De har inte tagit itu med det långsiktiga problemet att kostnaderna riskerar att öka snabbare än intäkterna.

Del tre
För många anställda, brukare och anhöriga har det varit kris hela tiden. Det är allt deras slit som, tillsammans med pandemibidragen, har möjliggjort kommunens stora ekonomiska överskott.

Del fyra
Krokodilgapet är tillbaka. Vi är åter inne i en period då kommunens kostnader kommer att öka snabbare än intäkterna. Därför måste åter följande understrykas: det är de lagstadgade basverksamheterna som måste prioriteras – och annat måste prioriteras ned. Sanningen är smärtsam: a) det får inte bli några nya jippon som kulturhuvudstadsåret, b) eller skrytbyggen som Väven och Badhuset.
c) Arbetarpartiet kommer inte att motsätta sig nya arenor i Umeå – bara det är de privata aktörerna som vill ha arenan som betalar densamma. d) Kommunen ska bygga i egen regi och inte hyra lokaler – dyrt, dyrt – av bland annat Thorengruppen och Balticgruppen.

Del fem
För Arbetarpartiets del innebär vår budget för 2024 är ”övergångsbudget”. Den markerar övergången från en period av pandemidopning tillbaka till en period av krokodilgap. För att underlätta övergången har vi ianspråktagit en del av resultatutjämningsreserven (RUR). Detta i syfte att dämpa smällen för skola, omsorger och tekniska (tekniska = kommunens gator, fastigheter, parker, mm). Vi tar därför 60 miljoner från RUR. Detta är, anser vi, ansvarsfullt. Syftet är att verksamheter som omsorger, skola och tekniska inte ska drabbas under den omställning som nu sker från en period till en annan. Och svårare.

Avrundning
Arbetarpartiet ser sin Alternativbudget för 2024 som det första steget på vägen mot 2033. Vi tror alltså att det krävs ett långsiktigt, tioårigt, arbete för att dra kommunen ut ur krokodilens käftar och få intäkter och kostnader i balans – utan att detta slår mot personal, brukare, elever samt anhöriga.

Vi lovar att visa på en väg framåt där två (2) avgörande inslag kommer att vara:
* Ökat personalinflytande och bättre ledarskap,
* Färre förvaltningar – vi vill minska dagens cirka tio till 3 eller 4.

Jag återkommer med själva budgettricket !

Petter Nilssons angrepp på (S) avslöjar SD:s metod – att försöka fördumma väljarna genom att undvika fakta. Men väljarna är INTE dumma

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
”För S är ord viktigare än välfärd” – så skriver Petter Nilsson (SD) på sin blogg. Detta är, som vi ska se, ett sällsynt billigt försök att skapa en motsatsställning mellan jämställdhetsutskottet och välfärden.
Petter Nilsson agerar på detta billiga sätt eftersom han saknar riktiga argument då han försvarar sin partikollega Lars Forsgren – den Forsgren som helt tappade koncepterna under mötet med Umeå kommunfullmäktige 29/5. SD-gruppledaren Lars Forsgren försökte, i sin tur, försvara en motion från sitt parti. Denna motion handlade, på ytan, om att avskaffa jämställdhetsutskottet. Men motionens egentliga syfte var att få ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige att acceptera den ton i debatten som förekommer bland grupper som:
a) SD-medlemmar internt
b) nättroll,
c) nazister.

Del ett
Nilssons blogginlägg och SD-motionen har satt fingret på viktiga saker. Jag syftar på:
a) att SD medvetet försöker att fördumma väljarna,
b) att deras motion inte handlade om att, logiskt, motivera ett avskaffande av jämställdhetsutskottet utan om att få sitt språkbruk normaliserat,
c) att logik inte är SD:s starka sida – se Nilssons blogg,
d) att motionen och debatten kring denna, tillsammans med Nilssons blogginlägg, visat upp den riktiga SD-identiteten.

Låt oss börja med att studera (utdragen ur) Petter Nilssons bloggtext från 30/5 nedan (mina kursiveringar / Jh).

Del tvåHär kommer ett utdrag ur Petter Nilssons bloggtext:

”För S är ord viktigare än välfärd:
… detta är en recension av de blogginlägg som kommit att lyftas i ljuset av att Lars Forsgren (SD), gruppledare i Umeå kommun, kallat jämställdhetsutskottet för ‘överklasskärringar’.
Nu kan jag personligen tycka att ordet är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige. Samtidigt är frågan om huruvida ett jämställdhetsutskott verkligen ska prioriteras före kärnverksamheten? …Dess syfte är inte att syssla med jämställdhet … Svensk lagstiftning reglerar dessutom redan detta; hur kommuner och regioner ska behandla individer oavsett kön eller härkomst. Ett jämställdhetsutskott är således överflödigt…
Återigen. För S är ord viktigare än välfärd. ”

Så långt Petter Nilsson (SD)

Del tre
Låt oss nu analysera vad SD-Nilsson verkligen säger – detta både i det han skrev och i det han inte skrev.

1. Det billigaste tricket är den motsatsställning Nilsson försöker skapa
mellan jämställdhetsutskottet och ”kärnverksamheten”. Varje ärlig debattör skulle, som ett minimikrav, ha redogjort för vad jämställdhetsutskottet kostar. Och sedan jämfört denna kostnad med något som gör att läsaren förstår proportionerna. Men denna ambition av minimal ärlighet saknas hos SD. Varken i motionen eller i Nilssons blogg finns några fakta – bara känslomässiga signalord. Därför ska jag redovisa ett par fakta.

Kostnaden för jämställdhetsutskottet var 496 000 kr under fjolåret. Hotar detta välfärden? Svaret är nej. Umeå kommuns driftbudget för nästa år kommer att uppgå till över 9 100 miljoner kr. Investeringsbudgeten till över 1 600 miljoner. Detta betyder att den budgeterade kostnaden för att ”driva” Umeå kommun under nästa år uppgår till cirka 10 700 miljoner. Jämställdhetsutskottet kostade cirka 5 hundradels promille av denna summa (0,000047).
SD:s representanter försöker fördumma väljarna, och även bloggläsarna, genom metoden att undvika fakta och istället (slappt) spela på känslor. Återigen: kombinationen att medvetet undanhålla fakta och samtidigt använda uttryck som syftar till att förnedra andra syftar till att fördumma. Men jag tror att SD-väljarna, steg för steg, ser igenom detta partis olika tricks.

2. Nättrolls-attityden tittar fram. Ordet överklasskärringar ”är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige”, skriver Nilsson. a) En aning olämpligt – inte mycket olämpligt. b) Och bara olämpligt när det gäller kommunfullmäktige. När är då begreppet ”överklasskärringar”, som beteckning på ledamöterna i jämställdhetsutskottet, lämpligt? På denna fråga svarade Lars Forsgren själv då han intervjuades av VK i samband med kommunfullmäktige. Uttryck som ”överklasskärringar”, med flera, är lämpliga på sociala media! Forsgren sade att han skulle fortsätta att använda dessa uttryck på just sociala medier. Detta sätt att resonera är nättrollens.

3. Logiken lyser med sin frånvaro. Lagstiftningen gör jämställdhetsutskottet överflödigt! Detta påstod SD under debatten i fullmäktige och nu även SD-Petter Nilsson i sin blogg. Denna logik innebär att OM det finns lagar på något område behövs det eventuellt ingen förvaltning som ser till att lagen verkställs. Och det behövs absolut inga valda politiker som styr, och tar ansvar för, förvaltningarna och lagarna! Detta är SD:s logik.
Låt oss överföra detta SD-resonemang till andra områden. Vi har en Socialtjänstlag. Enligt SD:s logik skulle detta innebära att det inte behövs några politiker i någon Äldrenämnd. Frågan är om det behövs någon hemtjänst eller några särskilda boenden?
Och varför ha en regering? En av landets fyra grundlagar är ju regeringsformen! Logik är varken Petter Nilssons eller motionären Wilhelm Vikbergs starka sida.

Del fyra
SD:s riktiga identitet avslöjad. SD:s debattmetoder utgör en väsentlig del av detta partis sanna identitet. SD visar, vanligtvis, upp en sida i Umeå kommunfullmäktige. Denna sida innebär bland annat att både kunna yrka bifall till vad såväl Arbetarpartiet som Moderaterna som Vänsterpartiets föreslår. Detta är det normala för SD-ledamöter som (främst) Lars Forsgren och Maria Nilsson. De gör, vanligtvis, precis allt för att SD ska verka som vilket parti som helst.

Men kombinationen av Petter Nilssons skrivande om ”en aning olämpligt”, i fullmäktige, och Lars Forsgrens ”försäkran” om att han kommer att fortsätta använda alla kritiserade begrepp, inklusive ”överklasskärringar”, på sociala medier visar på SD:s sanna identitet. Återigen: den ljusskygga nättrolls-mentaliteten tittar fram. Istället för fakta.

Avslutning
Vi har nu sett SD:s riktiga ansikte. Det allra viktigaste är inte det brutala tonfallet. Det allra viktigaste är det brutala tonfallet i kombination med SD-sättet att argumentera. Alltså: inga fakta utan istället billiga försök att kanalisera ett berättigat missnöje (hos personal, brukare och anhöriga) med bristerna i välfärden genom att låtsas att SD kan lösa problemen – detta genom att ta bort jämställdhetsutskottet som motsvarar 5 hundradels promille. Detta är SD:s riktiga ansikte – detta är själva kärnan i partiets metod. Detta är vad som Sverigedemokraterna inte vill att väljarna ska inse.

Skälet till att vi, i Arbetarpartiet, tog i så hårt under fullmäktige 29/5 var att vi såg en chans att visa upp SD:s riktiga ansikte. Och tack vare  Wilhelm Vikbergs motion, Lars Forsgrens agerande i fullmäktige och senast Petter Nilssons bloggtext har vi kommit en bit på vägen.

Jag vill avsluta med att gratulera Lars Forsgren. Hans utbrott i fullmäktige har gjort honom till en rikskändis. Och säkert till en populär person inom partiets interna kretsar – där nättrollen just nu hyllar honom!

Överklasskärringar, syjuntor och kulturmarxism – med sådana utfall avfärdar SD Umeå kommuns jämställdhetsarbete. Se själv.

Ingress
Idag, måndag 29 maj, föll den civiliserade masken från SD i Umeå. På ytan föreslog Jimmie Åkessons lokala adepter i en motion till Umeå kommunfullmäktige att jämställdhetsutskottet skulle avskaffas. Men partiets egentliga syfte var att förskjuta gränsen för HUR ett partis representanter får angripa något det ogillar. Då detta försök av SD att vulgarisera diskussionerna, från att vara baserad på fakta till vara baserad på ”alternativa” fakta, stötte på kraftfullt motstånd (bland annat från undertecknad) rasade SD:s polerade yta samman – fullkomligt samman.

Sverigedemokraternas (SD) gruppledare, Lars Forsgren, tappade helt koncepterna.

Del ett
Efter att Lars Forsgren fått veta att traditionen att använda begreppet ”kulturmarxist” har sina rötter hos Hitlers nazister (kulturbolsjevism), samt spelade en central roll för högerterroristen och massmördaren Anders Behring Breivik, påminde SD:s gruppledare om en boxare som träffats av ett hårt, rakt, vänsterslag.

Han började sluddra. Och hasplade ur sig uttryck som ”överklasskärringar” och ”syjuntor”. Sedan verkade Forsgren ångra vad han sagt. Sedan ångrade han att han hade ångrat sig. Och lovade använda dessa uttryck igen! Illa.

Del två
Låt mig understryka följande: Alla kommunens verksamheter måste kunna utvärderas och kritiseras. Detta gäller även jämställdhetsarbetet – både dess innehåll och form. Inklusive jämställdhetsutskottet. SD:s osedvanligt vulgära utbrott får inte leda till att fullmäktiges partier och ledamöter inte vågar ifrågasätta det nuvarande jämställdhetsarbetet – av rädsla för att bli jämförda med SD. Då vinner SD – igen.
Allt ska kunna tas upp och diskuteras. Men oavsett vilken verksamhet det handlar om ska eventuell kritik bygga på fakta och på seriösa jämförelser med andra sätt att utföra ett arbete på. Inte på utbrott som att de som sysslat med jämställdhetsarbetet är ”överklasskärringar” och ”syjuntor”.

Avslutning
Du kan, i följande ordning, se och höra:
1. Mitt angrepp på SD:s vulgära användande av begreppet ”kulturmarxism”,
2. SD:s gruppledare Lars Forsgren som tappar koncepten och kallar de som sysslar med jämställdhetsarbete för ”överklasskärringar”, m.m., och tvingas be om ursäkt av kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S),
3. Arbetarpartiets Davis Kaza angriper SD för att de har egna, alternativa, sanningar,
4. Mitt avslutande inlägg som handlar om att SD:s vulgära utfall mot jämställdhetsarbetet inte ska leda till självcensur – där seriös kritik mot alla kommunens verksamheter, inklusive jämställdhetsarbetet, hålls tillbaka på grund av rädsla att kopplas samman med SD. En sådan utveckling skulle nämligen göra dagens förlorare i SD till morgondagens vinnare.

Se och hör själva på utdragen från debatten i fullmäktige – samt på SD-gruppledaren Lars Forsgrens förvirrade, vulgära och faktalösa utfall.

Har beslutsfattarna i äldreomsorgen någon dialog med personalen – och behövs det 13 nya chefer för att kunna nyanställa 24 ”på golvet”

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Kära läsare:
* På måndag den 29 maj kommer vi i Arbetarpartiet (AP) att, bland annat, ta upp nedanstående frågor till diskussion genom en Interpellation som vi har skrivit till Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson.
* När det gäller frågorna kring Region Västerbottens nya IT-system som kostar över en miljard och som har ett sekretessbelagt tilläggsavtal återkommer jag. Garanterat. Jag har nämligen försökt beställa ut det sekretessbelagda tilläggsavtalet. Vi får se hur detta går!

Men åter till Äldreomsorgen.

”Interpellation
Har kommunen fört dialog med omsorgspersonalen?
Den 28 april skrev VK om slopningen av de delade turerna inom äldreomsorgen. Artikeln gav det bestämda intrycket att den omsorgspersonal som jobbar på äldreboenden under natten riskerar att tvingas arbeta på andra boenden än sitt eget. Då vi följde upp artikeln genom att tala med olika ansvariga inom äldreomsorgen framgick det att både politiker och tjänstemän är inne på den linjen. Syftet är att minska antalet arbetspass för ”nattarna”.

Enligt VK skulle ytterligare 24 medarbetare rekryteras för denna nattreform. Men dessutom uppgavs att det krävdes 11 nya enhetschefer samt en person till schemastöd och en annan biträdande verksamhetschef. Denna proportion i antal mellan de på golvet och cheferna verkar minst sagt underlig.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:

  1. Är detta förslag förankrat bland den omsorgspersonal som jobbar natt på Umeå kommuns särskilda boenden?
  2. På vilket sätt har dialogen med personalen genomförts?
  3. Om ingen dialog med den berörda personalen har genomförts frågar vi oss varför så ej har skett?
  4. Krävs det verkligen 13 nya personer på chefsnivå för att öka antalet på golvet med 24?Jan Hägglund,
    Davis Kaza,
    Arbetarpartiet”

Socialtjänstlagen borde användas av Umeå så att de personer som blivit beviljade en elrullstol kan använda denna. Hittills har kommunen vägrat

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Ingress
Det har nu gått hela sex månader sedan vi i Arbetarpartiet tog upp en diskussionen i Umeå kommunfullmäktige om kommunens ansvar för att de som av sjukvården har beviljats en elrullstol för utomhusbruk inte kan använda dessa. Skälet är att Umeå kommun inte leasar de elrullstolsgarage som krävs. Situationen är både orimlig och oacceptabel. Vi tar nu upp denna fråga för tredje gången – på måndag den 29 maj.

Nedan kan du läsa vår interpellation.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Interpellation till Tomas Wennström och Andreas Lundgren om el-rullstolsgarage

I november 2022 tog vi, för första gången, upp frågan om de uteblivna el-rullstolsgaragen. Då skrev vi bland annat så här:
”För att en person ska få en elrullstol krävs att två villkor ska vara uppfyllda. Det första villkoret är att sjukvårdens medicinska bedömning visar att en person har en funktionsnedsättning av en sådan art att en elrullstol skulle innebära en påtaglig förbättring av personens liv. Det andra villkoret är att elrullstolen måste kunna förvaras i ett utrymme där den är skyddad.

Tolkningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag har förändrats. Tidigare har en person som av medicinska skäl beviljats en elrullstol kunnat erhålla bostadsanpassningsbidrag från sin kommun för att bygga ett mindre fristående elrullstolsgarage – om den funktionsnedsattes bostad saknade nödvändiga förvaringsutrymmen… Men en ny tolkning av lagen om bostadsanpassningsbidrag har gjort att denna lag inte längre kan användas för att bevilja pengar till ett mindre fristående elrullstolsgarage som uppfyller nämnda villkor…

Vi anser att det är oacceptabelt att personer som har så allvarliga funktionshinder att de har beviljats en elrullstol inte ska kunna använda denna på grund av att det saknas ett fristående elrullstolsgarage. Kommunen kan både bevilja bidrag enligt socialtjänstlagen eller leasa ett sådant.”

I mars 2023 återkom vi, med en enkel fråga, i samma ärende. Då skrev vi detta:
”Tomas Wennström sa, i samband med diskussionen i november, bland annat följande:
– åtgärder skulle vidtas ”så snart vi bara kan”,
– att det är möjligt för kommunen att leasa eller köpa in elrullstolsgarage,
– att vi kommer att få ta del av arbetsgruppens förslag ganska snart.

I diskussionen framfördes, från en i socialtjänstlagen insatt person, att det inte fanns något krav på en ekonomisk behovsprövning om man beviljar stöd i annan form än pengar under förutsättning att man använder socialtjänstlagen 4 kap 2 §.

Detta öppnade för flera vägar framåt. En väg handlade om vad arbetsgruppen bestående av Region Västerbotten, Umeå kommun samt Skellefteå kommun skulle komma fram till ”ganska snart”. En annan väg handlade om att Umeå kommun kan bevilja stöd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen genom att köpa in eller leasa elrullstolsgarage.”

Det har nu gått ett halvt år sedan vi diskuterade frågan första gången här i fullmäktige. Det går inte längre, för bland annat Tomas Wennström, att kombinera uttalanden om att ”vi” kommer att få ta del av arbetsgruppens förslag ganska snart å ena sidan, med uteblivna resultat för funktionshindrade å den andra.
Det är oacceptabelt att lagändringen försatte de som sjukvården beviljat en elrullstol för utomhusbruk i en limbo-situation. Det är oacceptabelt att Umeå kommun fortsätter att vägra agera då det – under det halvår som gått sedan i november (och längre tid än så) – har varit möjligt att omedelbart lösa frågan genom att lyfta telefonluren och leasa ett elrullstolsgarage – helt i enlighet med 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.

Vi ställer därför följande fråga:
– Tänker du bidra till att lösa problemet för de som har beviljats en elrullstol av sjukvården, men ännu inte fått någon, genom att agera för att kommunen använder ovan nämnda lagrum och leasar nödvändiga elrullstolsgarage?

Jan Hägglund
Davis Kaza
Arbetarpartiet

Amineh Kakabaveh besöker Umeå idag lördag. Mötet innehåller bl a hennes unika resa från peshmerga i Iran till riksdagen. Kom och lyssna!

Hör av dig – hjälp till
Vi kämpar för ett krisprogram
Arbete åt alla – hejda höjda matpriser
Vi behöver Dig i arbetet för detta krisprogram
_______________________________

Ingress
Amineh Kakabaveh är ett av de mest kända namnen i Sverige när det gäller kampen mot hedersförtryck och för kvinnors rättigheter. År 2016 utsågs hon till ”årets svensk” för detta arbete. Men arbetet mot hedersförtryck har även haft sitt pris. Kakabaveh har utsatts för angrepp – ibland hårda angrepp. Ett par exempel:

I maj 2022 ville Turkiets ambassadör i Sverige att Amineh Kakabaveh skulle utlämnas till Turkiet. När ambassadören pressades av media backade han och kallade det hela för ett ”missförstånd”. Vi ska strax återkomma till ambassadören. Amineh Kakabaveh har även hängts ut som ”terrorist” i turkiska medier och Erdogan lär ha syftat på henne då han i september ifjol påstod att ”terrorister har infiltrerat svenska riksdagen”.

Då Amineh kommer från den del av Kurdistan som ligger i Iran syftade ambassadörens ”misstag” med största sannolikhet till att skrämma alla kurder, både i Sverige och i andra länder, till tystnad. Den turkiske ambassadören visste naturligtvis att det är svårt – omöjligt – att få en svensk medborgare som  är född i Iran utlämnad till Turkiet …

Ett politiskt utspel i syfte att skrämma till tystnad. Från den turkiska regimens sida.

Del ett
Tyvärr har många låtit sig skrämmas till tystnad. Till dessa hör både den förra S-ledda regeringen och den nuvarande M-ledda regeringen. Men Kakabaveh själv har inte låtit skrämma sig till tystnad. Hennes engagemang för kurdernas rättigheter verkar istället ha stärkts. Under påsken 2023 deltog hon i en konferens i det franska parlamentet – om kurderna, kvinnokampen, demokrati och mänskliga rättigheter bland annat i Turkiet. En vecka senare var Kakabaveh inbjuden till en konferens i Oslo. Där talade hon om kurdernas svåra situation och kopplingen mellan den ökande pressen på kurder i Sverige och landets ansökan om Natomedlemskap.

Del två
Amineh Kakabaveh är ordförande i föreningen Varken Hora eller Kuvad. Föreningen, som bildades 2005, kallar sig feministisk och antirasistisk. Förebilden var den franska organisationen ”Ni Putes Ni Soumises” som arbetar för kvinnors rättigheter i utsatta förortsområden – bland annat i Paris. Även den organisation som Kakabaveh grundade arbetar ute i förorterna.

Del tre
Aminehs politiska engagemang grundlades under hennes uppväxt i den iranska delen av Kurdistan. När hon var 13 år gammal rymde hon hemifrån för att ansluta sig till peshmerga. Hon var en del av peshmerga under 5-6 år innan hon beslöt sig för att fly till Sverige.

I Sverige fortsatte Amineh att kämpa för kvinnors rättigheter och emot hedersförtrycket. Hon gick även med i Vänsterpartiet. Som ett led i sitt arbete som socialarbetare i Botkyrka kommun presenterade hon en kartläggning rörande förekomsten av hedersförtryck bland ungdomar i Botkyrka. I detta läge var det många som drog öronen åt sig. Kakabaveh uppmanades att inte tala så högt om kartläggningen. Hon blev rasande. Och hoppades på att få stöd inom Vänsterpartiet. Det fick hon inte. Istället växte en djup motsättning fram mellan Kakabaveh och ledningen inom V – en motsättning som ledde till att hon lämnade partiet 2019.

Under åren fram till valet 2022 satt Amineh Kakabaveh kvar i riksdagen som en s.k. ”politisk vilde”. Eller som en oberoende socialistisk riksdagsledamot, som hon själv föredrog att kalla sig. Detta kom att få dramatiska effekter.

Del fyra
Det blev Amineh Kakabaveh som avgjorde att Magdalena Andersson (S) valdes till statsminister i november 2021. Valet av statsminister kom nämligen att avgöras av ett enda riksdagsmandat – Amineh Kakabavehs.

För att få hennes stöd lovade regeringspartiet Socialdemokraterna att fördjupa sitt samarbete med det Demokratiska unionspartiet PYD, som är det dominerande partiet i det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien. Detta fördjupade samarbete var en framgång för kurderna.

Denna uppgörelse mellan Kakabaveh och S kolliderade med Sveriges Nato-ansökan. Kollisionen blev våldsam. Ett fördjupat samarbete mellan ett regeringsparti som S i Sverige och en kurdisk organisation som det Demokratiska unionspartiet PYD, som kunde inspirera kurder även i Turkiet, var bland det värsta som kunde hända i den turkiska presidenten Erdogans ögon.

Avslutning
För att släppa in Sverige i Nato krävde därför, som alla vet, Erdogan att Sveriges dåvarande S-ledda regering skulle avbryta samarbetet med det kurdiska självstyret i Syrien. Och den S-ledda regeringen gav efter för Erdogan. Dagens M-ledda regering har gått ännu ett steg. Den har tagit direkt avstånd från bland annat det Demokratiska Unionspartiet PYD. Båda regeringarna har alltså gett efter för Erdogan. Och därmed svikit kurderna.

Amineh Kakabaveh har varit en av de skarpaste kritikerna av detta kryperi för Turkiets president. Det är mot denna bakgrund som den turkiske ambassadörens begäran om att få Kakabaveh utlämnad till Turkiet ska ses. Detsamma gäller skälet till att hon har kallats för terrorist i turkiska medier.

I dag lördag besöker Amineh Kakabaveh Umeå.

Du är välkommen – se affischen nedan.

Presentation

Om kommentarer på bloggen
Jag kommer endast att publicera kommentarer av seriös karaktär som relaterar till innehållet i blogginläggen.
Vill du kontakta mig – om innehållet i bloggen eller något annat? Hör av dig!
Telefon: 070-293 74 61,
090-19 47 35
E-post: 
janlennart.hagglund@gmail.com

Sysselsättning: Ansvarig utgivare för Veckans Nyheter och ordförande för Arbetarpartiet
Född: 
På Umeå lasarett, har förblivit Ume trogen och är tillräckligt gammal för att ha tagit körkortet
Familj: 
Dotter född på Första Maj (när annars?) 1991 samt Marika
Bor: 
Nydalavägen, Berghem, Umeå
Bil: Volvo S80
Hobby: 
Styrketräning, fotografering och Andra världskriget
Bästa maträtten: 
Marikas Janssons frestelse
Förebilder: 
Sonny Liston (boxare), Keith Richards (Stones), Inga-Britt Ahlenius (anti-korruptionskämpe), Saga Norén (Länskrim Malmö) och Susanne Aidanpää-Ernstson (koncern-VD)
Musik: 
Rolling Stones, Dylan och i stort sett allt annat
Bästa egenskaper: 
Uthållig och stabil då det blåser
Sämsta egenskaper: 
Kolerisk, störande tidsoptimist och ofta för hjälpsam
Senast lästa bok: Hakkorset och halvmånen av Niclas Sennerteg