Vetenskap

Användningen av E-cigaretter ökar bland unga

Ett coronavirus i närbild

Postcovid – en osynliggjord folksjukdom?

En hjärna i vatten

Djupsömnen viktig för att bekämpa demenssjukdomar

Två kvinnor som cyklar

Måttlig ”vardagsstress” bidrar till hälsosamt åldrande

Covid-19 var dubbelt så dödlig i fattigare länder

Luftföroreningar

Föroreningar orsakar vart sjätte dödsfall i världen

Över 1 miljard människor beräknas vara drabbade av fetma år 2030

Varför utvecklar människor beroenden?

Stress ökar risken för stroke – men med rätt rehabilitering kan den som drabbats bli återställd

2021-års medicinpris – hopp för människor med kronisk smärta?