Medarbetare i tidningen

ANSVARIG UTGIVARE Jan Hägglund
REDAKTÖR Davis Kaza
WEBBREDAKTÖR Lars-Erik Utberg
I REDAKTIONEN Lena Lindström, Kalle Wadin Wesslén och Joacim Strand