Miljö och klimat

Jan Hägglund står i talarstolen på Umeå kommunfullmäktige

Märklig debatt om åtgärdsprogram för Umeå kommuns klimatmål

Människor hjälps åt efter en översvämning

Klimatförändringarna kommer att kräva stora anpassningar av samhället

Skorstenar som spyr ut rök

1,5-gradersmålet omöjligt att uppnå

Höjda havsnivåer till följd av smälta isar på Grönland

Varmaste och blötaste vintern som uppmätts i Nya Zeeland

Utter simmar i vattnet

Kraftig skärpning av gränsvärdena för PFAS-ämnen

Solsken

Ovanligt tidig och het värmebölja inledde sommaren i Europa

En fladdermus med öppen mun

Klimatförändringarna riskerar att leda till nya pandemier

Samordnad varudistribution kan kraftigt minska utsläpp från trafiken

Översvämningskatastrof i Sydafrika