Nummer 183

Passiv budget för ökad arbetslöshet samt minskad sjukvård och omsorg

En budget är de styrande politikernas viktigaste styrmedel. Budgetens utformning utgör en kombination av främst … Läs mer

Medarbetare i detta nummer

Jan Hägglund, Davis Kaza, Patrik Brännberg, Erik Amnell, Helené Rönnholm, Göran Sandberg, Staffan Marklund, Kerstin Jonsson, Amelie Wikström, Lars-Erik Utberg och Kjell Berglund.

Kontakta redaktionen

E-post redaktionen@veckansnyheter.se
Telefon 090-19 47 35