Historia

Den tyska borgerligheten tappade kontrollen över statsapparaten

Fem exempel på avgörande skillnader mellan nazismen och fascismen

Nationen och rasen före klassen – med hjälp av fysiskt våld

Nazistpartiet smälter samman med statsapparaten

Statsmakten omvandlar nazistpartiets diktatur till Hitlers diktatur

Nazistpartiet tar över statsapparaten – massrörelsens epok är slut

Maktkampen fortsätter mellan nya och gamla samhällseliter

Enpartistaten fullbordas

Hitlers väg till makten

Fascismen – en massrörelse riktad mot arbetarklassen