Slagserien

Slagserien i nummer 98

Samhällets alla demokrater måste ta hotet från sharia-anhängarna på allvar

Putin – argumentet för svenskt Nato-medlemskap

Försenad reformering av islam innebär konflikt med sekularismen

Muslimska Brödraskapet

Samhället måste sluta backa inför hederskulturens förtryck

Dagens Sverige kräver ett sekulärt manifest

Socialdemokraternas kompromiss med islamisterna

Viktig föreläsning i Umeå om hedersrelaterat förtryck och våld

Toppolitiker såg gratis fotboll i kommunens lyxloge