Politiska rapporter

En operation

Rekordstora överbeläggningar inom sjukvården

Integritetsregler gör personal på HVB-hem maktlösa

Salwan Momika bränner koran

Salwan Momikas uppehållstillstånd omprövas

Spelet som stoppade strejken 

Arbetsgivarna slår tillbaka mot den fackliga organiseringen i USA

Omfattande omsorgsstrejk i Finland

Rasism inom spansk fotboll

Vild strejk och inställda pendeltåg

Riksnormen för försörjningsstöd höjs inte i takt med inflationen

Hundratals människor demonstrerar

Över 500 umebor slöt upp mot nedskärningar inom skolan