Umeå

1000 jobb hotas inom vård, skola och omsorg – nu krävs protester

Frank Pettersson
Publicerad i
#1
Lästid 2 min

Landstinget ska spara 400 miljoner åren 2010-12. Det-ta främst genom minskade personalkostnader motsvarande ca 800 anställda.

Nedskärningarna slår hårt. Går förslaget igenom kommer antalet platser på psykogeriatriken att halveras jämfört med våren 2009. Per-Olov Johansson, vårdare under 33 år och medlem i Rättviepartiet Socialisternas Enhetslista (nuvarande Arbetarpartiet):
– Halveringen innebär en katastrof för demensvården.
År 2004 var Per-Olov drivande i en kampanj mot nedläggningen av en geriatrisk avdelning. Motståndet mot förslaget var kompakt. En rad personalträffar genomfördes där även andra medlemmar i Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista (nuvarande Arbetarpartiet) som jobbat inom vården deltog. En namninsamling skrevs under av 2500 anställda på sjukhuset. Motståndet ledde även till en demonstration mot landstingsledningen. De nedskärningar som nu hotar är långt större. En av våra viktigaste uppgifter under våren blir att ta initiativ till ett vårduppror. Att försvara de 800 hotade jobben är ett huvudinslag i Kampanjen För Jobb.

Nya angrepp på äldreomsorgen
Äldreomsorgen utgör social-nämndens dominerande verksamhet. År 2010 tvingas nämnden skära ned ytterligare 40-80 miljoner. Försämringen ska läggas ovanpå redan tidigare gjorda nedskärningar. Bara under de tre åren 2005 – 2008 minskade personaltätheten på sjukhemmen med 20 %, under dag/kväll. Detta berövade varje boende 5 timmar omvårdnad i veckan.
Det har även blivit långt svårare för personer, 80 år och äldre, att få plats på ett äldreboende. Vid slutet av 2002 kunde 31 % av ”80-plussare” få en plats. Sex år senare hade andelen minskat till endast 23 %. Prognosen för 2010 är att en ännu lägre andel av de äldre får plats på ett äldreboende. Försämringen är dramatisk. En plats på ett äldreboende innebär ökad trygghet. Att kunna äta tre måltider per dag, tillsammans med andra äldre och personal, innebär en helt annan social tillvaro. Självklart ska de som vill bo kvar hemma få det. Men idag tvingas alltfler bo kvar hemma, eftersom inget annat erbjuds. För många äldre innebär detta ett liv i isolering.

  • nej till nya nedskärningar inom socialtjänsten
  • 200 nya tjänster inom äldreomsorgen krävs

Nya nedskärningar hotar skolan
Under 2009 gjordes stora besparingar inom för- och grundskolan i Umeå. Personalen minskade med 44 årsarbetare och planerade nybyggen av förskolor ställdes in. I årets budget ska ytterligare 10 miljoner sparas. Ursprungligen skulle bl a skolorna på Sofiehem och Ö:a Ersboda läggas ned.
– Protester från föräldrar och elever verkar, glädjande nog, ha lett till att skolorna blir kvar, säger Carola Larsson-Bodén. Det krävs fortsatta protester, även för ökad lärartäthet och mindre barngrupper.

  • att skolorna på Ersboda och Sofiehem blir kvar
  • max 15 barn per förskolegrupp
  • högst 20 barn per klass i grundskolan

Lämna en kommentar