Debatt

Varför beviljar Umeå kommun bidrag till Ibn Rushd?

Om religionsfrihet och missriktad ”tolerans”