Internationellt | Miljö och klimat

Klimatet kräver trendbrott

Davis Kaza
Publicerad i
#1
Lästid 2 min

Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel, 2007, redogjorde för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser stabiliserades på den lägsta nivån innebar en höjning av temperaturen på mellan 2-2,4 grader vid slutet av detta århundrade.

För att begränsa temperaturhöjningen till ca 2 grader krävdes:

  • trendbrott: utsläppen av växthus-gaser måste börja minska inom tio år,
  • utsläppen måste minska med 50 – 85 % jämfört med år 2000,
  • minskningen måste vara genomförd senast år 2050.

(Ny forskning, som The Copenhagen Diagnosis, antyder att minskningen måste ske snabbare och att farorna blir större)

Trendbrott –
sanningens ögonblick
Att stoppa klimatuppvärmningen vid högst två grader vid slutet av århundradet framstår som ett måste. För att klara detta krävs att förnyelsebar energi – som sol, vind och vatten – börjar massproduceras. Detta för att klara det långsiktiga målet att minska utsläppen med 50 – 85 %. Men det svåraste är att åstadkomma trendbrottet – att få utsläppen av växthusgaser att börja minska – och dessutom inom ett fåtal år. Det är trendbrottet som innebär ”sanningens ögonblick”. Vikten av trendbrottet understryks av ordf i FN:s klimatpanel, Dr. R Pachauri. På FN:s klimatmöte i sept 2009 betonade han att utsläppen måste börja minska senast år 2015, om temperaturökningen ska kunna begränsas till ca 2 grader.

Klimattoppmötet i Köpenhamn i dec 2009 var sanningens ögonblick för dagens makthavare. Men mötet blev ett totalt fiasko när det gäller att minska utsläppen. Ett trendbrott skulle kräva ett samarbete mellan företag och länder, något som är omöjligt under kapitalistisk konkurrens. Idag präglas situationen av allt hårdare motsättningar, t ex mellan USA och Kina. Den fossila energin, som t ex olja, kombinerad med marknadsekonomin där låga energikostnader ger konkurrensfördelar, tvingar fram ökade utsläpp.

Klimatkatastrof måste bekämpas
Även om uppvärmningen stannar vid +2 grader, kan detta leda till att havsytan höjs så mycket att hundratals miljoner människor tvingas fly sina hem (Copenhagen Diagnosis).
Om trendbrottet inte klaras i tid, om temperaturen skulle höjas med 4 grader eller mer, kommer hela den mänskliga civilisationen att drabbas. Flera miljarder människor skulle tvingas på flykt pga höjd havsnivå och världssvält. Samtidigt skulle mer än 40 % av alla arter hotas av utrotning. Både hotet av massarbetslöshet och en klimatkatastrof visar att kapitalismen måste avskaffas. Den mänskliga civilisationens överlevnad kräver kamp för demokratisk socialism i global skala, detta genom bygget av nya arbetarpartier.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar