Umeå

Anhöriga uppmanas beställa kista redan före släktingen avlidit

Theresa Bengtsson
Publicerad i
#20
Lästid 1 min

Anhöriga till en boende på Tallbackens sjukhem i Nordmaling, uppmanade att beställa en kista redan före släktingens dödsfall. Förfarandet möter kritik från både anhöriga och pensionärsrådet (VK 17/3 2011).

Orsaken till uppmaningen är att sjukhemmets kylrum har avvecklats, och att ingen annan plats finns för att förvara de avlidna. De döda ska istället förvaras i kyrkans kylrum och då behövs en kista eftersom endast kistlagda personer får placeras där. Ett problem är dock att de avlidna på väg till kyrkan, fraktas genom avdelningen då de övriga boende t.ex. sitter och äter. Även om döden är naturlig upplevs det som obehagligt att bli påmind om den.

Ulla Ersholt som är tidigare ledamot i Socialnämnden, menar att det är obegripligt att kylrummet inte används då det enda som krävs är ström och städning. Men socialnämndens ordförande Tage Björk (S) säger att kylrummet behövs till annan verksamhet.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Birgitta Wallin och socialchefen Kerstin Asplund har i Dagens Medicin den 17 mars genom ett öppet brev, bett de anhöriga om ursäkt för det inträffade som de menar är oacceptabelt. De skriver vidare att de ska se över sina rutiner gällande information i samband med dödsfall. Det finns dock inga planer på att återta kylrummet i bruk.

Lämna en kommentar