Umeå

Kulturhusbygge ger försämrad luftkvalitet

Davis Kaza
Publicerad i
#22
Lästid 3 min

De styrande i Umeå kommun har systematiskt struntat i att åtgärda den hälsofarliga luften i centrala stan. Nu planeras en rad byggen som riskerar att ytterligare försämra luften – bl a det planerade kulturhusbygget på kajen.

Under åratal har makthavarna i Umeå tillåtit Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid att överskridas längs Västra Esplanaden/E4 (se tabell). Trenden är dessutom att överskridandena ökar.
Enligt MKN får dygnsmedelvärdet för kvävedioxid överskridas maximalt 7 gånger per år. År 2010 överskreds MKN för kvävedioxid längs V:a Esplanaden i Umeå hela 67 gånger! Till detta ska läggas att överskridanden uppmätts på allt fler platser runt om i Umeå – bl a längs Storgatan, Östra kyrkogatan och Nygatan är nivåerna för höga. Trenden med ökande utsläpp längs V:a Esplanaden antyder en liknande trend även på andra platser.
– Umeås kommunledning spelar ett högt spel med umebornas hälsa, säger Patrik Brännberg, ersättare i fullmäktige för Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet Offensiv).

Det planerade kulturhusbygget på kajen måste ses mot bakgrund av de ökande överskridandena av MKN. Kommunledningen påstår att bygget på kajen endast kommer att leda till ”marginella ökningar” av trafiken. Detta måste ifrågasättas. Stadsbiblioteket, som är tänkt ska utgöra stommen i kulturhuset, drar idag 730 000 besökare per år. Idag gör närheten till bussarna att det troligtvis är en hög andel av besökarna som reser kollektivt för att komma till biblioteket. Hur stor andel av besökarna som beräknas gå över till att ta bilen vid en flytt av biblioteket går inte att utläsa i kommunens handlingar. Lägg till detta Balticgruppens planerade saluhall och höghushotell, samt övriga kulturverksamheter i byggnaden. Det är svårt att se hur dessa verksamheter, tillsammans, skulle innebära endast en ”marginell ökning” av trafiken!
Dessutom beräknar kommunen att MKN för kvävedioxid redan idag överskrids längs Storgatan – just i det område som kulturhuset planeras! Några mätningar har dock inte genomförts i området sedan år 2004-2005. Enligt plan- och bygglagen är det inte tillåtet att medvetet planera för ett överskridande av MKN. Ändå är det just detta som Umeå kommunledning, med berått mod, planerar att göra i och med kulturhusbygget på kajen.

Till detta ska läggas alla andra byggnationer som planeras i centrala Umeå. Ta bara det planerade Äventyrsbadet på Mimerskolans bollplan. Enligt tidigare beräkningar kräver badet ca 400 000 besökare per år för att vara lönsamt (dagens badhus har ca 200 000 besökare per år). Även badhuset planeras i ett område där MKN för kvävedioxid har överskridits. Fram träder bilden av en kommunledning som, tillsammans med privata entreprenörer (Balticgruppen), bygger ut staden utan hänsyn för umebornas hälsa och luftmiljö.

– Representanter från Arbetarpartiet har lämnat in ett yttrande om detaljplanen som innehåller synpunkter på främst brotten mot MKN, säger Patrik Brännberg. Om synpunkterna inte tillgodoses så kan vi tvingas överklaga hela detaljplanen. För umebornas hälsas skull – och för miljön.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar