Internationellt

Dags för Ship to Libya?

Publicerad i
#24
Lästid 3 min

För mig är det självklart att Israels blockad mot Gazaremsan strider mot all internationell rätt och hårt drabbar de 1,5 miljoner invånarna. Invånare som redan lider av återkommande attacker från den israeliska staten via krig, terrorbombningar och ständiga trakasserier.

Att försöket att nå fram med humanitär hjälp 2010, via Ship to Gaza, skulle stoppas brutalt av den israeliska militären var föga förvånade. Nio deltagare i Ship to Gaza dödades vid militärens attack. Tyvärr kommer årets Ship to Gaza, lika lite som förra årets, att innebära någon förbättring för Gazaborna. Hjälpsändningen kommer inte att komma fram. De som anser att den israeliska staten har rätt att hantera Gaza som de vill kommer att anse detta även i fortsättningen. De som fördömer den israeliska statens agerande kommer att fortsätta med detta. För det saknas inte tidigare exempel på den israeliska statens brott mot den palestinska befolkningen.

Kraften att bryta Israels blockad av Gaza finns i den egyptiska proteströrelsen. Under våren kom det ett löfte om att öppna gränsen till Gaza från den egyptiska staten. Detta var en eftergift för de fortsatta protesterna i Egypten och ett försök att lugna den egna befolkningen.  För att gränsen till Gaza ska öppnas så krävs det att den påbörjade revolutionen i Egypten fullföljs. Hittills har protesterna störtat Mubarak. Men militärens makt består. Revolutionen i Egypten har, som en del av den all-arabiska revolten, inspirerat till upproret i Libyen. Om Egypten skulle förverkliga sitt löfte att öppna gränsen till Gaza så skulle den israeliska blockaden vara bruten.

I Libyen står striden mellan folket och en diktator som vuxit samman med staten. Khaddafi kan inte bytas ut, på samma sätt som Mubarak i Egypten. Ska Khadaffi bort måste samtidigt den libyska statsapparaten krossas. Det är en viktig orsak till varför revolten i Libyen skiljer sig från händelseförloppet i Egypten och Tunisien.

Till skillnad från Gaza så finns det fria hamnar i Libyen i städer som kontrolleras av frihetskämparna. Samtidigt är behovet av förnödenheter i form av sjukvårdsmaterial och hygienartiklar akut. Israel kommer att stoppa Ship to Gaza. I detta läge skulle fartygen kunna ändra kurs – och ta ut kompassriktningen emot Libyen. Förutom en viktig humanitär insats skulle detta ge ett viktigt stöd i kampen för att störta diktatorn Khaddafis regim. När Khaddafi faller kommer detta att ge nytt bränsle till den all-arabiska revolten. Trycket skulle öka på den Egyptiska regimen att öppna gränsen till Gaza. Om Ship to Gaza ändrar kurs, sedan de stoppats av den israeliska militärmakten, så skulle de ändå kunna bidra till att bryta blockaden mot Gaza.

Dessutom skulle Ship to Gaza även kunna bidra till att fälla diktatorn Khadaffis 42-åriga, blodiga, diktatur.

Lämna en kommentar