Umeå

Vänsterpartiet i knät på byggkapitalet

Gatukorsning
Publicerad i
#27
Lästid 2 min

På Umeå kommunfullmäktige den 26 september godkändes byggandet av ytterligare ett höghushotell i centrala Umeå. Det handlade om detaljplanen för ett 14 våningar högt glas- och metallkomplex i kvarteret Thor, där Åhléns ligger idag. Bakom planerna står den lokale ”hotellkungen” Hilding Holmqvist, som därmed tar upp kampen mot Baltic-gruppen som står bakom två andra höghusprojekt i centrala Umeå.

Det planerade höghushotellet är kontroversiellt av flera anledningar. Dels ligger kvarteret Thor mitt i Umeås mest värdefulla kulturmiljö – som klassas som riksintresse. Glaskomplexet kommer att ligga i en omgivning bestående av Riksbankshuset, Rådhuset, Handelsbanken samt Aschanska villan. I alla instanser har utformningen av hotellet också fått bakläxa. ”…exploateringen skadar både riksintresset och omgivande byggnadsminne” skrev Länsstyrelsen. Västerbottens museum anser att ”planförslaget ej bör genomföras”. Även Föreningen Byggnadskultur i Umeå ville stoppa byggnationen. Mest uppseendeväckande är dock att t.o.m kommunens egna tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret avrådde från byggandet av höghuskomplexet!

Trots detta massiva motstånd beslutade fullmäktige att anta detaljplanen. I debatten klargjorde V att man stödde förslaget och hela den hårda exploatering som planeras i centrala Umeå: ” Vänsterpartiet har tagit ett principbeslut på att gå ifrån den tidigare begränsningen om hushöjder på tre till fyra våningar och istället stödja en utveckling av staden” sa Örjan Mikaelsson, V. ”Med viss ruelse” stödde V förslaget som man, tvärtemot remissinstanserna, ansåg vara ”välanpassat”.

Helt klart är att V med detta principbeslut tagit ytterligare ett steg in i famnen på S och de lokala byggherrarna. Efter att ha styrt kommunen tillsammans med S i mindre än ett år har V redan hunnit kasta några av sina viktigaste principer över bord. I våras övergav man vallöftet om att inte flytta stadsbiblioteket. Strax efter valet sa V att Balticgruppens ägare ”bespottade demokratin” och var ”snuskigt rik”. Nu ställer sig V på Balticgruppens och andra fastighetsbolags sida i omvandlingen av Umeå.

Arbetarpartiets främsta kritik mot det nya höghushotellet är byggets inverkan på luftkvaliteten.

– Redan innan exploateringen bryter Umeå mot luftkvalitetsnormen, säger Patrik Brännberg från Arbetarpartiet. Det är uppenbart att ett 13-våningars hotellkomplex, med allt vad detta innebär av varu- och persontransporter, kommer att ytterligare bidra till den smutsiga luften. Vi anser att kommunen måste inleda mätningar på fler platser i centrala stan än vid E4:an. Vi vill också se en oberoende utredning av effekterna på luftmiljön av de samlade byggprojekten i centrala stan.

Lämna en kommentar