Ledare

En avtalsrörelse som 1980 – eller 2003?

Publicerad i
#30
Lästid 2 min

Vi socialister står inte neutrala. Detta gäller givetvis även i avtalsrörelsen där vi deltar i fackets kamp mot arbetsgivarna. Det finns en berättigad kritik från medlemmarna mot facken för bristande kampvilja. Samtidigt behöver löntagarna sina fackföreningar.

Det finns en rad likheter mellan årets avtalsrörelse och avtalsrörelsen 1980. För 30 år sedan kände arbetsgivarna sig också starka. De hade en borgerlig regering och en ekonomisk kris att skylla sina dåliga lönebud på. Men arbetsgivarna gjorde en grov missbedömning av kampstämningarna. De slog till med en jättelik lockout riktad mot arbetarna. Men stridsviljan inom facken var hög och dessa tog ut 800 000 arbetare i strejk. Efter bara tio dagars konflikt var borgerligheten tvungna att erkänna sig besegrad. Dagens Nyheter skrev följande: ”vad har löntagarorganisationerna uppnått, utom att demonstrera sin makt att tvinga regeringen och SAF [arbetsgivarna] på knä?” …

1980 kände löntagarna sin styrka som kollektiv och stämningen i hela samhället förändrades och grunden lades till S-valsegern två år senare. Detta är exakt vad som en seger över Högeralliansen i valet 2010 skulle ha kunnat åstadkomma.

Arbetsgivarnas provokativa agerande i årets avtalsrörelse skulle kunna leda till en ny storkonflikt mellan fack och arbetsgivare. En större strejk utgör det mest effektiva enhetsinitiativ som tänkas kan. Och en segerrik strejk skulle plötsligt göra ett nederlag för Högeralliansen i nästa val till en realistisk möjlighet. Agerar facket på samma sätt som 1980 kommer arbetarrörelsen att kunna ta igen tappad mark snabbare än vad många idag tror vara möjligt.

Men skulle de fackliga ledarna agera lika svekfullt som i samband med kommunalstrejken 2003 finns risken att borgerligheten inte bara vinner valet 2014 utan även kommer att sätta sin prägel på samhället för en hel historisk period framåt.

Som socialister är det vår uppgift att agera så kraftfullt som möjligt i denna avtalsrörelse.

En av våra paroller skulle kunna vara: Ingen prutmån på avtalskraven – förbered för storstrejk.

Lämna en kommentar