Umeå

Landstingsfullmäktige mötte protester

Marie Bergqvist
Publicerad i
#30
Lästid 4 min

Under landstingsfullmäktige den 29 nov uppvaktades landstingsrådet Peter Olofsson av personal från NUS, Norrlands Universitetssjukhus, tillsammans med ett 30-tal arga Malåbor. Protesten riktade sig emot nedskärningar på NUS samt indragningen av ambulansen i Malå.

– Indragningen kommer att kosta liv, säger akutläkaren Anna Jansson. Tiden för ambulansen att nå den sjuke Malåbon ökar från fem minuter till cirka en timme, fortsätter Anna Jansson.

Jansson var också upprörd över att Peter Olofsons prioriterade lunchen istället för att svara på demonstranternas frågor. På en fråga om det inte var känsligt att protestera mot sin arbetsgivare svarade Jansson: ”När arbetsgivaren har blivit fullständigt galen och riskerar mina patienters liv så är det min plikt att protestera”.

Bland Malåborna fanns en uppenbar oro att detta skulle drabba Malå hårt även i andra aspekter än sjukvården.Hur många företag vill etablera sig på en ort om det inte finns fullvärdig sjukvård och hur många barnfamiljer som vill flytta in om det tar en timma för ambulansen att komma, var några av frågorna.

Många av demonstranterna ställde sig också frågande till om nerdragningen kommer att innebära någon verklig besparing då ambulansen ska stationeras i Lycksele, men ändå fortsätta att ge service till Malå – på 9 mils avstånd. Dessutom kommer de akuta helikoptertransporterna att öka. Båda dessa faktorer ger ökade kostnader och en kraftigt ökad miljöpåverkan.

Personalen från NUS hade samlat in över 500 namn från 25 avdelningar.
– Det är mestadels personal, men även patienter och anhöriga som har skrivit på, säger Tomas Westerström som jobbar som undersköterska.
Den största nedskärningen på NUS kommer att drabba Geriatriken, där 16 vårdplatser tas bort.
– Färre platser på geriatriken kommer att drabba hela sjukhuset eftersom de andra avdelningarna inte kommer att kunna slussa sina patienter vidare för rehabilitering på just geriatriken.
– Dessutom är det tveksamt om nedskärningen blir någon samhällsekonomisk besparing. Tack vare den speciella kompetens som finns på Geriatriken kan fler patienter återvända hem snabbare och friskare än om de vårdats på en vanlig avdelning.
– Att man vill ta bort geriatrikläkarna från de kommunala äldreboendena är en skandal i sig.  Efter att ha jobbat i åtta år på ett kommunalt boende vet jag hur viktig denna resurs är.
– Det här är bara början på våra protester, fortsätter Westerström. När landstinget återkommer med fler nedskärningsförslag – då gäller det att vi som vill försvara vård och arbetsmiljö är på tårna.

Under landstingsfullmäktige den 29 nov uppvaktades landstingsrådet Peter Olofsson av personal från NUS, Norrlands Universitetssjukhus, tillsammans med ett 30-tal arga Malåbor. Protesten riktade sig emot nedskärningar på NUS samt indragningen av ambulansen i Malå.

– Indragningen kommer att kosta liv, säger akutläkaren Anna Jansson. Tiden för ambulansen att nå den sjuke Malåbon ökar från fem minuter till cirka en timme, fortsätter Anna Jansson.

Jansson var också upprörd över att Peter Olofsons prioriterade lunchen istället för att svara på demonstranternas frågor. På en fråga om det inte var känsligt att protestera mot sin arbetsgivare svarade Jansson: ”När arbetsgivaren har blivit fullständigt galen och riskerar mina patienters liv så är det min plikt att protestera”.

Bland Malåborna fanns en uppenbar oro att detta skulle drabba Malå hårt även i andra aspekter än sjukvården.Hur många företag vill etablera sig på en ort om det inte finns fullvärdig sjukvård och hur många barnfamiljer som vill flytta in om det tar en timma för ambulansen att komma, var några av frågorna.

Många av demonstranterna ställde sig också frågande till om nerdragningen kommer att innebära någon verklig besparing då ambulansen ska stationeras i Lycksele, men ändå fortsätta att ge service till Malå – på 9 mils avstånd. Dessutom kommer de akuta helikoptertransporterna att öka. Båda dessa faktorer ger ökade kostnader och en kraftigt ökad miljöpåverkan.

Personalen från NUS hade samlat in över 500 namn från 25 avdelningar.
– Det är mestadels personal, men även patienter och anhöriga som har skrivit på, säger Tomas Westerström som jobbar som undersköterska.
Den största nedskärningen på NUS kommer att drabba Geriatriken, där 16 vårdplatser tas bort.
– Färre platser på geriatriken kommer att drabba hela sjukhuset eftersom de andra avdelningarna inte kommer att kunna slussa sina patienter vidare för rehabilitering på just geriatriken.
– Dessutom är det tveksamt om nedskärningen blir någon samhällsekonomisk besparing. Tack vare den speciella kompetens som finns på Geriatriken kan fler patienter återvända hem snabbare och friskare än om de vårdats på en vanlig avdelning.
– Att man vill ta bort geriatrikläkarna från de kommunala äldreboendena är en skandal i sig.  Efter att ha jobbat i åtta år på ett kommunalt boende vet jag hur viktig denna resurs är.
– Det här är bara början på våra protester, fortsätter Westerström. När landstinget återkommer med fler nedskärningsförslag – då gäller det att vi som vill försvara vård och arbetsmiljö är på tårna. 

Lämna en kommentar