Inrikes

Regeringens skolreform ett formidabelt fiasko

Publicerad i
#32
Lästid 3 min

Alliansregeringen har talat vitt och brett om sin nya stora skolreform – införandet av lärarlegitimation. Men reformen som var tänkt att leda till förhöjd utbildningskvalité har förvandlats till ett fiasko.

I ett pressmeddelande från 2008 påstod utbildningsminister Jan Björklund att läkarlegitimationen ”kvalitetssäkrar läraryrket och höjer dess attraktionskraft”. När nu reformen omsatts i handling så visar sig verkligheten vara en annan. Häromveckan uppmärksammade Dagens Nyheter (DN) att det i praktiken inte är Skolverket som bedömer lämpligheten hos de totalt 180 000 lärare som på kort tid ska legitimeras. Istället är det oerfaren personal på det privata bemanningsföretaget Proffice som ska stå för utlåtandena. Skolverket ska visserligen godkänna dessa, men i praktiken har deras handläggare endast tid till att ”slänga ett öga” på handlingarna. Max fyra minuter får ägnas åt varje ärende, enligt beräkningar av DN.
– Skolverket har ansvar för detta, om de gör något misstag får vi ta dem i öronen, är Jan Björklunds bekymmerslösa kommentar till Nya Arbetartidningen.

Metoderna och arbetsmiljön på bemanningsföretaget Proffice har dessutom kritiserats hårt. Före detta anställda berättar om hur företaget gjort sig av med personal som ifrågasatt metoderna och hur arbetstakten hetsats på av ledningen – hur de bland annat fått tävla om vem som kunde hinna med flest registreringar av legitimationsansökningar på kortast möjliga tid, enligt SVT Rapport (vinnaren fick en ostbricka).

Samtidigt gör sig bemanningsföretaget en rejäl hacka. Varje anställd på Proffice – generellt nyutexaminerade unga akademiker – tjänar ca 21 000 kr i månaden. En lön som tas från de tre till fyra miljoner kronor som Skolverket betalar ut till bemanningsföretaget varje månad. Utslaget per anställd blir det ca 80 000 kronor, vilket innebär att Proffice gör ett överskott på i runda slängar 60 000 kronor per huvud.
– De slimmar allt något oerhört för att maximera vinsten, säger Malin Hammar, en f d anställd, till DN.
Denna vinstjakt har givetvis sitt pris. Ett flertal lärare har vittnat om grova felaktigheter i bedömningarna. En lärare gavs till exempel behörighet i 14 ämnen – bland annat i att undervisa i kemi på högstadienivå, trots att hon aldrig befunnit sig i en kemisal och är mellanstadielärare. Behörighet som lärare i svenska som andraspråk och i musik kom även det som totala överraskningar.
– Det är fullständigt oacceptabelt. På det här sättet riskerar hela legitimationen att urholkas, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, till DN.

Proffice-skandalen visar återigen på hur den borgerliga regeringens politik förskjuter makt från det offentliga till det privata, hur privata företag tillåts skörda skattemiljoner ur statskassan men framför allt hur privatiseringsivern urholkar kvalitén i de offentliga verksamheterna.

Lämna en kommentar